Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przebudowa Rynku w Strzeleczkach - etap II

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDFZawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej Rynek II.pdf (50,40KB)
 
Informacja z sesji otwarcia ofert PDFinformacja z otwarcia ofert 13.05.2019.pdf (33,44KB)
 
Ogłoszenie o zamówieniu DOCXOgłoszenie o zamówieniu nr 538179-N-2019.docx (71,16KB)
 
SIWZ PDFSIWZ.pdf (689,64KB)
 
Formularz ofertowy DOCX02Formularz ofertowy - załącznik nr 1.docx (72,96KB)
 
Wzór umowy DOCWzór umowy załącznik nr 2 do SIWZ.doc (200,00KB)
 
Oświadczenie wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia DOC03Oświadczenie wykonawcy-załącznik nr 3.doc (83,00KB)
 
Oświadczenie wykonawcy dot. spełniania udziału w postępowaniu DOC04Oświadcczenie wykonawcy-załącznik nr 4.doc (82,00KB)
 
Grupa kapitałowa DOCX05Grupa kapitałowa - załącznik nr 5.docx (64,83KB)
 
Wykaz osób DOCX06 Wykaz osób załącznik nr 6.docx (65,79KB)
 
Wykaz robót DOCX07Wykaz robót załącznik nr 7.docx (60,16KB)
 
Kanalizacja deszczowa - projekt PDF1 kd plan zagosp STRZELECZKI 2ten.pdf (2,63MB)
PDF2 profil kd strzeleczki.pdf (571,00KB)
PDF3 wpust strzeleczki.pdf (171,71KB)
PDF4 wylot strzeleczki.pdf (122,77KB)
PDFPW_OPIS_KD_Strzeleczki Rynek DROGTOM_DRUK.pdf (184,49KB)
PDFTabele robot ziemnych Strzeleczki rynek.pdf (55,87KB)
PDFUzgodnienie_administrator_cieku.pdf (21,21KB)
PDFUzgodnienie_Melioracja.pdf (30,31KB)
 
Dokumentacja projektowa nawierzchnia PDFniweleta A-B PRZEKROJE NORMALNE.pdf (101,32KB)
PDFOpis techniczny - budowlany branża drogowa.pdf (628,48KB)
PDFopornik kamienny 10x25.pdf (299,30KB)
PDFopornik kamienny 10x30.pdf (300,93KB)
PDFprofil podłużny A-B.pdf (953,32KB)
PDFprzekrój 1-1.pdf (622,55KB)
PDFprzekrój A-A.pdf (1,21MB)
PDFprzekrój E-E.pdf (952,42KB)
PDFszczegół ułożenia nawierzchni odcinek A-B.pdf (732,24KB)
PDFszczegół ułożenia nawierzchni odcinek I-J.pdf (459,98KB)
PDFszczegół wymiany pokrywy studni kablowej.pdf (4,29MB)
PDFuzgodnienie Starostwo Krapkowice.pdf (255,96KB)
PDFzagospodarowanie terenu.pdf (6,47MB)
 
STWiOR PDFD.01.01.01 Roboty pomiarowDROGTOM.pdf (63,28KB)
PDFD.01.02.04-Roboty rozbiórkoweDROGTOM.pdf (56,63KB)
PDFD.02.00.01 Roboty ziemne.Wymagania ogólne.DROGTOMdoc.pdf (66,31KB)
PDFD.02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych.DROGTOM.pdf (53,09KB)
PDFD.03.01.01 - Wymagania ogólne KD.pdf (329,21KB)
PDFD.03.01.02 - Przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne KD.pdf (256,12KB)
PDFD.03.01.03 - Roboty w zakresie-kanalizacji_deszczowej.pdf (236,23KB)
PDFD.04.05.00 Podb i podłoże stabiliz spoiwami hydraul Teramix 32.5.pdf (120,89KB)
PDFD.05.03.01-Nawierzchnia z kostki kamiennej DROGTOM.pdf (201,81KB)
PDFD.07.02.01 Oznakowanie pionowe DROGTOM.pdf (61,57KB)
PDFD.08.01.01a-Krawężniki kamienne DROGTOM.pdf (82,73KB)
PDFD-03.02.01a Regulacja studzienek DROGTOM.pdf (50,03KB)
PDFD-04.05.00 Stabilizacja cementowo - pisakowa.pdf (130,19KB)
PDFD-M-00.00.00-Wymagania ogólneDROGTOM.pdf (61,59KB)
PDFOkładka SS.pdf (139,94KB)
 
Przedmiar PDFPRZEDMIAR- załącznik nr 11.pdf (265,05KB)