Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta Gminy Strzeleczki 2018-2022


     2022

144. PDFNr 144-22 z 30.12.2022 r. w sprawie zasad przydziału pracownikom Urzędu Gminy Strzeleczki środków ochrony indywidualnej odzieży i obuwia roboczego.pdf (324,61KB)


143. PDFNr 143-22 z 30.12.2022 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022.pdf (227,17KB)
PDFNr 143-22 z 30.12.2022 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022 - skan.pdf (40,21KB)


142. PDFNr 142-22 z 30.12.2022 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.pdf (460,77KB)
PDFNr 142-22 z 30.12.2022 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - skan.pdf (168,65KB)


141. PDFNr 141-22 z 28.12.2022 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022.pdf (230,55KB)
PDFNr 141-22 z 28.12.2022 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022skan.pdf (62,45KB)


140. PDFNr 140-22 z 28.12.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022.pdf (247,25KB)
PDFNr 140-22 z 28.12.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022 skan.pdf (84,42KB)


139. PDFNr 139-22 z 21.12.2022 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2022 r. do Uchwały Nr LV-349-22 Rady Gminy Strzeleczki z 21.12.2022 r.pdf (238,20KB)
PDFNr 139-22 z 21.12.2022 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2022 r. do Uchwały Nr LV-349-22 Rady Gminy Strzeleczki z 21.12.2022 r.skan.pdf (91,59KB)


138. PDFNr 138-22 z 19.12.2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji.pdf (224,33KB)
PDFNr 138-22 z 19.12.2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji -skan.pdf (23,65KB)


137. PDFNr 137-22 z 19.12.2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryczacji składników majątku.pdf (141,36KB)
PDFNr 137-22 z 19.12.2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryczacji składników majątku skan.pdf (56,64KB)


136. PDFNr 136-22 z 16.12.2022 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ograniczonego.pdf (324,83KB)
PDFNr 136-22 z 16.12.2022 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ograniczonegoskan.pdf (94,16KB)


135. PDFNr 135-22 z 15.12.2022 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022.pdf (231,76KB)
PDFNr 135-22 z 15.12.2022 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022 skan.pdf (88,36KB)


134. PDFNr 134-22 z 12.12.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022.pdf (245,56KB)
PDFNr 134-22 z 12.12.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022skan.pdf (159,27KB)


133. PDFNr 133-22 z 08.12.2022 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Strzeleczki konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie nadania statutów sołectw Gm. Strzeleczki.pdf (972,96KB) 
PDFNr 133-22 z 08.12.2022 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Strzeleczki konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie nadania statutów sołectw Gm. Strzeleczkiskan.pdf (4,54MB)


132. PDFNr 132-22 z 06.12.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022.pdf (228,34KB)
PDFNr 132-22 z 06.12.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022skan.pdf (132,46KB)


131. PDFNr 131-22 z 06.12.2022 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022 r.pdf (210,07KB)
PDFNr 131-22 z 06.12.2022 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022 r.skan.pdf (57,45KB)


130. PDFNr 130-22 z 05.12.2022 r. w sprawie zmiany cennika opłat obowiązującego na terenie Ośrodka Wypoczynkowego wDobrej.pdf (170,52KB)
PDFNr 130-22 z 05.12.2022 r. w sprawie zmiany cennika opłat obowiązującego na terenie Ośrodka Wypoczynkowego wDobrejskan.pdf (34,91KB)


129. PDFNr 129-22 z 01.12.2022 w sprawie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Strzeleczki przyjętej Zarządzeniem nr 370-17 z 14 grudnia 2017 r.pdf (3,25MB)
PDFNr 129-22 z 01.12.2022 w sprawie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Strzeleczki przyjętej Zarządzeniem nr 370-17 z 14 grudnia 2017 r.skan.pdf (944,75KB)


128. PDFNr 128-22 z 30.11.2022 r.w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2022 r. do Uchwały Nr LIV-337-22 Rady Gminy Strzeleczki z 30.11.2022 r.pdf (235,27KB)
PDFNr 128-22 z 30.11.2022 r.w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2022 r. do Uchwały Nr LIV-337-22 Rady Gminy Strzeleczki z 30.11.2022 r.skan.pdf (91,05KB)


127. PDFNr 127-22 z 29.11.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022.pdf (236,32KB)
PDFNr 127-22 z 29.11.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022 skan.pdf (108,58KB)


126.PDFNr 126-22 z 28.11.2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji.pdf (138,56KB) 
PDFNr 126-22 z 28.11.2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji -skan.pdf (23,65KB) 


125.PDFNr 125-22 z 28.11.2022 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ograniczonego.pdf (170,11KB)
PDFNr 125-22 z 28.11.2022 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ograniczonegoska.pdf (1,03MB)


124.PDFNr 124-22 z 28.11.2022 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie przetargu nieograniczonego.pdf (273,70KB)
PDFNr 124-22 z 28.11.2022 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie przetargu nieograniczonegoskan.pdf (1,44MB)


123. PDFNr 123-22 z 23.11.2022 r. w sprawie powołania komisji ds. wyceny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzeleczki.pdf (108,65KB)
PDFNr 123-22 z 23.11.2022 r. w sprawie powołania komisji ds. wyceny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzeleczkiskan.pdf (48,33KB)


122. PDFNr 122-22 z 16.11.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022.pdf (251,55KB)
PDFNr 122-22 z 16.11.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022skan.pdf (196,34KB)


121. PDFNr 121-22 z 15.11.2022 r. w sprawie ekwiwalentu na materiały piśmienne w Urzędzie Gminy oraz jednostkach podległych.pdf (101,22KB)
PDFNr 121-22 z 15.11.2022 r. w sprawie ekwiwalentu na materiały piśmienne w Urzędzie Gminy oraz jednostkach podległych skan.pdf (20,63KB)


120. PDFNr 120-22 z 14.11.2022 r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej na 2023 r. oraz projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej.pdf (827,28KB) PDFNr 120-22 z 14.11.2022 r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej na 2023 r. oraz projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej - zał WPF.pdf (5,76MB)
PDFNr 120-22 z 14.11.2022 r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej na 2023 r. oraz projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej skan.pdf (1,45MB)


119. PDFNr 119-22 z 9.11.2022 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego.pdf (215,78KB)
PDFNr 119-22 z 9.11.2022 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomegoskan.pdf (23,41KB)


118. PDFNr 118-22 z 09.11.2022 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2022 r. do Uchwały Nr LIII-336-22 Rady Gminy Strzeleczki z 09.11.2022 r.pdf (150,93KB)
PDFNr 118-22 z 09.11.2022 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2022 r. do Uchwały Nr LIII-336-22 Rady Gminy Strzeleczki z 09.11.2022 r.skan.pdf (49,70KB)


117. PDFNr 117-22 z 07.11.2022 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022.pdf (226,24KB)
PDFNr 117-22 z 07.11.2022 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022 skan.pdf (43,29KB)


116. PDFNr 116-22 z 04.11.2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 66-21 Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.pdf (245,78KB)
PDFNr 116-22 z 04.11.2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 66-21 Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej skan.pdf (24,79KB)


115.PDFNr 115-22 z 04.11.2022 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu sprzedaży paliwa stałego po cenach preferencyjnych z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych w Gminie Strzeleczki.pdf (265,41KB)
PDFNr 115-22 z 04.11.2022 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu sprzedaży paliwa stałego po cenach preferencyjnych z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych w Gminie Strzeleczkiskan.pdf (249,64KB)


114. PDFNr 114-22 z 28.10.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022.pdf (239,71KB)
PDFNr 114-22 z 28.10.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022skan.pdf (67,36KB)


113. PDFNr 113-22 z 27.10.2022 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2022 r. do Uchwały Nr LII-320-22 Rady Gminy Strzeleczki z 27.10.2022 r.pdf (255,94KB)
PDFNr 113-22 z 27.10.2022 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2022 r. do Uchwały Nr LII-320-22 Rady Gminy Strzeleczki z 27.10.2022 r.skan.pdf (220,31KB)


112. PDFNr 112-22 z 27.10.2022 r. w sprawie powołania komisji do oceny przytatności składników majątku ruchomego najdującego się na stanie Urzędu Gminy Strzeleczki.pdf (131,31KB)
PDFNr 112-22 z 27.10.2022 r. w sprawie powołania komisji do oceny przytatności składników majątku ruchomego najdującego się na stanie Urzędu Gminy Strzeleczki skan.pdf (25,60KB)


111. PDFNr 111-22 z 24.10.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022skan.pdf (151,55KB)
PDFNr 111-22 z 24.10.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022.pdf (270,80KB)


110. PDFNr 110-22 z 24.10.2022 r. w sprawie sposobu przechowywania i dystrybycji preparatów ze stabilnym jodem na wypadek zdarzenia radiacyjnego na terenie gminy Strzeleczki.pdf (3,18MB)
PDFNr 110-22 z 24.10.2022 r. w sprawie sposobu przechowywania i dystrybycji preparatów ze stabilnym jodem na wypadek zdarzenia radiacyjnego na terenie gminy Strzeleczkiskan.pdf (1,37MB)


109.PDFNr 109-22 z 20.10.2022 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022skan.pdf (45,14KB)
PDFNr 109-22 z 20.10.2022 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022.pdf (233,54KB)


108. PDFNr 108-22 z 18.10.2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Programu Współpracy Gminy Strzeleczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2023.pdf (214,65KB) 
PDFNr 108-22 z 18.10.2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Programu Współpracy Gminy Strzeleczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2023skan.pdf (116,33KB)


107.PDFNr 107-22 z 06.10.2022 r. w sprawie odwołania i powołania członkó Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.pdf (216,93KB)
PDFNr 107-22 z 06.10.2022 r. w sprawie odwołania i powołania członkó Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie skan.pdf (22,57KB)


106. PDFNr 106-22 z 06.10.2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji dla zadania - remont.pdf (136,40KB)
PDFNr 106-22 z 06.10.2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji dla zadania - remontskan.pdf (26,01KB)


105. PDFNr 105-22 z 06.10.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022.pdf (229,99KB)
PDFNr 105-22 z 06.10.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022 (skan).pdf (83,38KB)


104. PDFNr 104-22 z 30.09.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022.pdf (245,70KB) 
PDFNr 104-22 z 30.09.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022skan.pdf (141,49KB)


103. PDFNr 103-22 z 28.09.2022 r. w sprawie powierzenia GOPS w Strzeleczkach realizacji działań w ramach PO Pomoc Żywnościowa 2014-2020 z EFPNP i udzielenia pełnomocnitwa Kierownikowi GOPS.pdf (218,08KB)
PDFNr 103-22 z 28.09.2022 r. w sprawie powierzenia GOPS w Strzeleczkach realizacji działań w ramach PO Pomoc Żywnościowa 2014-2020 z EFPNP i udzielenia pełnomocnitwa Kierownikowi GOPS(skan).pdf (24,79KB)


102. PDFNr 102-22 z 28.09.2022 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach (SWO) oraz systemu wykyrwania i alarmowania (SWA) na terenie gminy Strzeleczki.pdf (158,69KB)
PDFNr 102-22 z 28.09.2022 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach (SWO) oraz systemu wykyrwania i alarmowania (SWA) na terenie gminy Strzeleczki (skan).pdf (152,84KB)


101. PDFNr 101-22 z 28.09.2022 r. w sprawie ustalania i wypłacania ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika OSP biorącego udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkolenia i ćwiczeniach.pdf (633,95KB)
PDFNr 101-22 z 28.09.2022 r. w sprawie ustalania i wypłacania ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika OSP biorącego udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkolenia i ćwiczeniach(skan).pdf (275,19KB)


100. PDFNr 100-22 z 27.09.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022.pdf (158,87KB)
PDFNr 100-22 z 27.09.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022 (skan).pdf (161,02KB)


99. PDFNr 99-22 z 27.09.2022 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2022 r. do Uchwały Nr LI-319-22 Rady Gminy Strzeleczki z 27.09.2022..pdf (222,89KB)
PDFNr 99-22 z 27.09.2022 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2022 r. do Uchwały Nr LI-319-22 Rady Gminy Strzeleczki z 27.09.2022.(skan).pdf (34,51KB)


98. PDFNr 98-22 z 22.09.2022 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Publicznego Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym w Strzeleczkach do udzielania zwolnień z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.pdf (215,83KB)
PDFNr 98-22 z 22.09.2022 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Publicznego Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym w Strzeleczkach do udzielania zwolnień z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego(skan).pdf (22,63KB)


97. PDFNr 97-22 z 20.09.2022 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzedu Gminy Strzeleczki.pdf (343,18KB)
PDFNr 97-22 z 20.09.2022 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzedu Gminy Strzeleczki (skan).pdf (4,43MB)


96. PDFnr 96-22 z 09.09.2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postęp. o udzielenie zp w trybie podst. bez negocjacji dla zadania pn. Dostawy energii elektrycznej.pdf (136,32KB)
PDFnr 96-22 z 09.09.2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postęp. o udzielenie zp w trybie podst. bez negocjacji dla zadania pn. Dostawy energii elektrycznej(skan).pdf (28,48KB)


95. PDFNr 95-22 z 19.09.2022 r. w sprawie zmiaby w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022.pdf (232,79KB)
PDFNr 95-22 z 19.09.2022 r. w sprawie zmiaby w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022(skan).pdf (78,96KB)


94. PDFNr 94-22 z 14.09.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022.pdf (234,30KB)
PDFNr 94-22 z 14.09.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022 (skan).pdf (84,83KB)


93. PDFNr 93-22 z 12.09.2022 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacayjncyh gminy Strzeleczki na 2022 r. do Uchwały Nr L-312-22 Rady Gminy z 12.09.2022.pdf (289,00KB)
PDFNr 93-22 z 12.09.2022 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacayjncyh gminy Strzeleczki na 2022 r. do Uchwały Nr L-312-22 Rady Gminy z 12.09.2022 (skan).pdf (400,52KB)


92. PDFnr 92-22 z 09.09.2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postęp. o udzielenie zp w trybie podst. bez negocjacji dla zadania pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wod.(skan).pdf (26,73KB)
PDFnr 92-22 z 09.09.2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postęp. o udzielenie zp w trybie podst. bez negocjacji dla zadania pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.pdf (134,78KB)


91. PDFNr 91-22 z 01.09.2022 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu sprawowania opieki nad uczniami i dziećmi w czasie dowozu do szkół, przedszkoli i odwozu ze szkół i przedszkoli na terenie Gminy Strzeleczki.pdf (233,52KB)  
PDFNr 91-22 z 01.09.2022 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu sprawowania opieki nad uczniami i dziećmi w czasie dowozu do szkół, przedszkoli i odwozu ze szkół i przedszkoli na terenie Gminy Strzeleczki (skan).pdf (155,83KB)


90. PDFNr 90-22 z 01.09.2022 r. wyznaczania nauczycieli zastępujących dyrektorów szkół w przypadku ich nieobecności na rok szkolny 2022-2023.pdf (264,41KB) 
PDFNr 90-22 z 01.09.2022 r. wyznaczania nauczycieli zastępujących dyrektorów szkół w przypadku ich nieobecności na rok szkolny 2022-2023 (skan).pdf (21,87KB)


89. PDFNr 89-22 z 01.09.2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji wielokrotnej złożonej w przedmiocie nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości nardowoej w ilości 3 godzin tygodniowo.pdf (110,40KB)
PDFNr 89-22 z 01.09.2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji wielokrotnej złożonej w przedmiocie nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej w ilości 3 godzin tygodniowo (skan).pdf (260,02KB)


88. PDFNr 88-22 z 30.08.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022.pdf (232,87KB)
PDFNr 88-22 z 30.08.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022 (skan).pdf (69,71KB)


87. PDFNr 87-22 z 24.08.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022.pdf (254,58KB)
PDFNr 87-22 z 24.08.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022(skan(.pdf (93,31KB)


86. PDFNr 86-22 z 23.08.2022 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022.pdf (243,09KB)
PDFNr 86-22 z 23.08.2022 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022(skan).pdf (66,61KB)


85. PDFNr 85-22 z 23.08.2022 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku.pdf (2,23MB)
PDFNr 85-22 z 23.08.2022 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku (skan).pdf (2,07MB)


84.  PDFnr 84-22 z 19.08.2022 r. w sprawie określenia stawki opłąty za centralne ogrzewanie w budynkach komunalnych lub zarządzanych przez Gminę Strzeleczki.pdf (238,08KB)
PDFnr 84-22 z 19.08.2022 r. w sprawie określenia stawki opłąty za centralne ogrzewanie w budynkach komunalnych lub zarządzanych przez Gminę Strzeleczki (skan).pdf (115,25KB)


83. PDFNr 83-22 z 11.08.2022 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2022 r. do Uchwały Nr XLIX-309-22 z 11.08.2022 r..pdf (243,26KB)
PDFNr 83-22 z 11.08.2022 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2022 r. do Uchwały Nr XLIX-309-22 z 11.08.2022 r.(skan).pdf (73,20KB)


82. PDFNr 82-22 z 08.08.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022.pdf (198,52KB)
PDFNr 82-22 z 08.08.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022 (skan).pdf (168,87KB)


81. PDFNr 81-22 z 02.08.2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania Termomodernizacja budynku SP w Strzeleczakac.pdf (137,17KB)
PDFNr 81-22 z 02.08.2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania Termomodernizacja budynku SP w Strzeleczakach(skan).pdf (28,10KB)


80. PDFNr 80-22 z 01.08.2022 r. w sprawie powołania składu Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.pdf (225,13KB)
PDFNr 80-22 z 01.08.2022 r. w sprawie powołania składu Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie (skan).pdf (33,28KB)


79. PDFNr 79-22 z 01.08.2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzeleczki.pdf (141,17KB)
PDFNr 79-22 z 01.08.2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzeleczki (skan).pdf (527,54KB)


78. PDFNr 78-22 z 27.07.2022 r. w sprawie łącznego rozpatrzenia petycji.pdf (214,56KB) 
PDFNr 78-22 z 27.07.2022 r. w sprawie łącznego rozpatrzenia petycji (skan).pdf (169,49KB)


77.PDFNr 77-22 z 18.07.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022.pdf (262,36KB)
PDFNr 77-22 z 18.07.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022 (skan).pdf (131,10KB)


76.  PDFNr 76-22 z 13.07.2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Aleksandry Musioł-Kurek nauczycielki ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.pdf (135,23KB)
PDFNr 76-22 z 13.07.2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Aleksandry Musioł-Kurek nauczycielki ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (skan).pdf (24,94KB)


75. PDFNr 75-22 z 13.07.2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Anny Piecha nauczycielki ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.pdf (217,33KB)
PDFNr 75-22 z 13.07.2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Anny Piecha nauczycielki ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego(skan).pdf (22,78KB)


74. PDFNr 74-22 z 11.07.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022.pdf (229,18KB)
PDFNr 74-22 z 11.07.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022(skan).pdf (52,60KB)


73. PDFNr 73-22 z 08.07.2022 r. w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.pdf (219,61KB) 
PDFNr 73-22 z 08.07.2022 r. w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników gminnych jednostek organizacyjnych (skan).pdf (61,39KB)


72. PDFNr 72-22 z 07.07.2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej (skan).pdf (24,40KB)
PDFNr 72-22 z 07.07.2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 4.pdf (138,11KB)


71. PDFNr 71-22 z 07.07.2022 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia ekspertów–członków komisji egz. za przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego w sprawie nadania stopnia awansu zaw. nauczyciela mianowanego.pdf (218,83KB)
PDFNr 71-22 z 07.07.2022 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia ekspertów–członków komisji egz. za przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego w sprawie nadania stopnia awansu zaw. nauczyciela mianowanego (skan).pdf (26,31KB)


70. PDFNr 70-22 z 05.07.2022 r. w sprawie negatywnego rozpatrzenia petycji w sprawie uzyskania listy rolników zainteresowanych przekazaniem nieruchomości na cele związane z budową elektrowni wiatrowych.pdf (294,34KB)
PDFNr 70-22 z 05.07.2022 r. w sprawie negatywnego rozpatrzenia petycji w sprawie uzyskania listy rolników zainteresowanych przekazaniem nieruchomości na cele związane z budową elektrowni wiatrowych (skan).pdf (45,49KB)


69. PDFNr 69-22 z 28.06.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022.pdf (270,27KB) 
PDFNr 69-22 z 28.06.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022 (skan).pdf (142,75KB)


68. PDFNr 68-22 z 23.06.2022 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2022 r. do Uchwały Nr XLVII-297-22 Rady Gminy Strzeleczki z 23.06.2022 r.pdf (272,80KB)
PDFNr 68-22 z 23.06.2022 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2022 r. do Uchwały Nr XLVII-297-22 Rady Gminy Strzeleczki z 23.06.2022 r. (skan).pdf (127,47KB)


67a. PDFNr 67a-22 z 21.06.2022 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej do zaopiniowania wniosków o przyznanie stypendium Wójta Gminy Strzeleczki za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe (skan).pdf (31,65KB)
PDFNr 67a-22 z 21.06.2022 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej do zaopiniowania wniosków o przyznanie stypendium Wójta Gminy Strzeleczki za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.pdf (225,01KB)


67. PDFNr 67-22 z 14.06.2022 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022 (skan).pdf (482,29KB)
PDFNr 67-22 z 14.06.2022 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022.pdf (147,98KB)


66. PDFNr 66-22 z 10.06.2022 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022 (skan).pdf (440,22KB)
PDFNr 66-22 z 10.06.2022 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022.pdf (231,14KB)


65. PDFNr 65-22 z 10.06.2022 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022(skan).pdf (206,18KB)
PDFNr 65-22 z 10.06.2022 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022.pdf (133,69KB)


64. PDFNr 64-22 z 08.06.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022.pdf (242,70KB)
PDFNr 64-22 z 08.06.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022 (skan).pdf (158,02KB)


63. PDFNr 63-22 z 08.06.2022 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022.pdf (225,95KB)
PDFNr 63-22 z 08.06.2022 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022 (skan).pdf (42,07KB)


62a. PDFNr 62a-22 z 231.05.2022 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Strzeleczki z organizacjami pozarządowymi.pdf (457,26KB)
PDFNr 62a-22 z 231.05.2022 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Strzeleczki z organizacjami pozarządowymi (skan).pdf (409,59KB)


62. PDFNr 62-22 z 27.05.2022 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022.pdf (254,61KB)
PDFNr 62-22 z 27.05.2022 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022(skan).pdf (89,18KB)


61.  PDFNr 61-22 z 27.05.2022 r. w sprawie powołania zastępcy wójta gminy Strzeleczki oraz ustalenia jego wynagrodzenia (skan).pdf (23,42KB)
PDFNr 61-22 z 27.05.2022 r. w sprawie powołania zastępcy wójta gminy Strzeleczki oraz ustalenia jego wynagrodzenia.pdf (175,88KB)


60. PDFNr 60-22 z 27.05.2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie zmian rodzaju miejscowości Serwitut - przysiółek na Serwitut wieś (skan).pdf (167,48KB) 
PDFNr 60-22 z 27.05.2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie zmian rodzaju miejscowości Serwitut - przysiółek na Serwitut wieś (skan).pdf (161,90KB)


59. PDFNr 59-22 z 27.05.2022 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.pdf (315,97KB)
PDFNr 59-22 z 27.05.2022 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego (skan).pdf (69,14KB)


58. PDFNr 58-22 z 27.05.2022 r. w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji wielokrotnej złożonej w przedmiocie nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej w ilości 3 godzin tygodniowo.pdf (228,31KB)
PDFNr 58-22 z 27.05.2022 r. w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji wielokrotnej złożonej w przedmiocie nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej w ilości 3 godzin tygodniowo(skan).pdf (66,20KB)


57. PDFNr 57-22 z 27.05.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022.pdf (214,54KB) 
PDFNr 57-22 z 27.05.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022 (skan).pdf (113,25KB)


56. PDFNr 56-22 z 26.05.2022 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2022 r. do Uchwały Nr XLVI-290-22 Rady Gminy Strzeleczki z 26.05.2022 r..pdf (244,26KB)
PDFNr 56-22 z 26.05.2022 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2022 r. do Uchwały Nr XLVI-290-22 Rady Gminy Strzeleczki z 26.05.2022 r.(skan).pdf (77,80KB)


55. PDFNr 55-22 z 19.05.2022 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022.pdf (235,75KB)
PDFNr 55-22 z 19.05.2022 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022(skan).pdf (53,89KB)


54. PDFnr 54-22 z 18.05.2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.pdf (139,12KB)
PDFnr 54-22 z 18.05.2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego(skan).pdf (30,20KB)


53. PDFnr 53-22 z 18.05.2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.pdf (143,56KB)
PDFnr 53-22 z 18.05.2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego(skan).pdf (29,73KB)


52. PDFnr 52-22 z 18.05.2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.pdf (142,57KB)
PDFnr 52-22 z 18.05.2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (skan).pdf (31,67KB)


51. PDFNr 51-22 z 16.05.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022.pdf (237,75KB) 
PDFNr 51-22 z 16.05.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022(skan).pdf (100,13KB)


50a. PDFNr 50a-22 z 10.05.2022 r. w sprawie łącznego rozpatrzenia petycji.pdf (97,76KB)
PDFNr 50a-22 z 10.05.2022 r. w sprawie łącznego rozpatrzenia petycji (skan).pdf (13,44KB)


50. PDFNr 50-22 z 09.05.2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pub. w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji treści ofert (skan).pdf (29,42KB)
PDFNR50-2~1.PDF (230,24KB)


49. PDFNr 49-22 z 09.05.2022 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022.pdf (232,67KB)  
PDFNr 49-22 z 09.05.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022 (skan).pdf (74,14KB)


48. PDFNr 48-22 z 05.05.2022 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzeleczkach.pdf (1,85MB)
PDFNr 48-22 z 05.05.2022 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzeleczkach.(skan)pdf.pdf (1,74MB)


47. PDFNr 47-22 z 05.05.2022 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Instytucji Kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach.pdf (2,03MB)
PDFNr 47-22 z 05.05.2022 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Instytucji Kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach (skan).pdf (1,79MB)


46.PDFNr 46-22 z 28.04.2022 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2022 r. do Uchwały Nr XLV-288-22 Rady Gminy Strzeleczki z 28.04.2022 r..pdf (249,24KB)
PDFNr 46-22 z 28.04.2022 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2022 r. do Uchwały Nr XLV-288-22 Rady Gminy Strzeleczki z 28.04.2022 r.(skan).pdf (82,08KB)


45.PDFNr 45-22 z 27.04.2022 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022.pdf (240,22KB)


44. PDFNr 44-22 z 22.04.2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publ. w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji treści ofert (skan).pdf (27,42KB)
PDFNR44-2~1.PDF (149,66KB)


43. PDFNr 43-22 z 21.04.2022 r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień Sekretarzowi Gminy Strzeleczki.pdf (268,29KB)
PDFNr 43-22 z 21.04.2022 r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień Sekretarzowi Gminy Strzeleczki (skan).pdf (116,54KB)


42. PDFNr 42-22 z 21.04.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022.pdf (256,33KB)
PDFNr 42-22 z 21.04.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022(skan).pdf (115,81KB)


41. PDFNr 41-22 z 19.04.2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Strzeleczkach.pdf (208,02KB)
PDFNr 41-22 z 19.04.2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Strzeleczkach (skan).pdf (13,03KB)


40. PDFNr 40-22 z 19.04.2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Racławiczkach.pdf (209,68KB)
PDFNr 40-22 z 19.04.2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Racławiczkach (skan).pdf (12,94KB)


39. PDFNr 39-22 z 13.04.2022 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022.pdf (243,52KB)
PDFNr 39-22 z 13.04.2022 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022 (skan).pdf (75,24KB)


38. PDFNr 38-22 z 14.04.2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Strzeleczkach.pdf (130,31KB)
PDFNr 38-22 z 14.04.2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Strzeleczkach(skan).pdf (22,84KB)


37. PDFNr 37-22 z 14.04.2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Racławiczkach.pdf (215,80KB)
PDFNr 37-22 z 14.04.2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Racławiczkach(skan).pdf (22,94KB)


36. PDFNr 36-22 z 11.04.2022 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym (skan).pdf (64,11KB) 
PDFNr 36-22 z 11.04.2022 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.pdf (159,60KB)


35.  PDFNr 35-22 z 11.04.2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzeleczki (skan).pdf (44,30KB)
PDFNr 35-22 z 11.04.2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzeleczki.pdf (142,22KB)


34. PDFNr 34-22 z 07.04.2022 w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2022 r. do Uchwały Nr XLIV-286-22 Rady Gminy Strzeleczki z 07.04.2022 r..pdf (238,87KB)
PDFNr 34-22 z 07.04.2022 w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2022 r. do Uchwały Nr XLIV-286-22 Rady Gminy Strzeleczki z 07.04.2022 r.(skan).pdf (48,30KB)


33. PDFNr 33-22 z 04.04.2022 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Strzeleczkach.pdf (224,22KB)
PDFNr 33-22 z 04.04.2022 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Strzeleczkach(skan).pdf (38,23KB)


32. PDFNr 32-22 z 04.04.2022 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Racławiczkach.pdf (222,97KB)
PDFNr 32-22 z 04.04.2022 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Racławiczkach(skan).pdf (38,10KB)


31a PDFNr 31a-22 z 01.04.2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Strzeleczki.pdf (294,69KB)
PDFNr 31a-22 z 01.04.2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Strzeleczki(skan).pdf (211,13KB)


31. PDFNr 31-22 z 31.03.2022 w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2022 r. do Uchwały Nr XLIII-279-22 Rady Gminy STrzeleczki z 31.03.2022 r..pdf (323,76KB)
PDFNr 31-22 z 31.03.2022 w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2022 r. do Uchwały Nr XLIII-279-22 Rady Gminy STrzeleczki z 31.03.2022 r.(skan).pdf (297,46KB)


30. PDFNr 30-22 z 30.03.2022 r. w sprawie zasad udostępniania stawu rybnego w Dobrej, stanowiącego własność Gminy Strzeleczki do celów amatorskiego połowu ryb.pdf (229,85KB)
PDFNr 30-22 z 30.03.2022 r. w sprawie zasad udostępniania stawu rybnego w Dobrej, stanowiącego własność Gminy Strzeleczki do celów amatorskiego połowu ryb(skan).pdf (136,54KB)


29.PDFNr 29-22 z 30.03.2022 w sprawie sprawozdania rocznegoz wykonania budżetu gminy za rok 2021 (skan).pdf (2,84MB) 
PDFNr 29-22 z 30.03.2022 w sprawie sprawozdania rocznegoz wykonania budżetu gminy za rok 2021.pdf (5,32MB)


28. PDFNr 28-22 z 28.03.2022 zmieniające zarządzenie nr 76-20 Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 2 września 2020 r. w sprawie powołania punktu kontaktowego (HNS) na terenie gm. Strzeleczki.pdf (218,00KB)
PDFNr 28-22 z 28.03.2022 zmieniające zarządzenie nr 76-20 Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 2 września 2020 r. w sprawie powołania punktu kontaktowego (HNS) na terenie gm. Strzeleczki(skan).pdf (31,01KB)


27.PDFNr 27-22 z 21.03.2022 w sprawie upoważnienia Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Strzeleczki do zaciągania zobowiązań w imieniu gminy.pdf (192,00KB) 
PDFNr 27-22 z 21.03.2022 w sprawie upoważnienia Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Strzeleczki do zaciągania zobowiązań w imieniu gminy(skan).pdf (15,12KB)


26. PDFNr 26-22 z 18.03.2022 w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022.pdf (238,39KB)
PDFNr 26-22 z 18.03.2022 w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022 (skan).pdf (61,33KB)


25.PDFNr 25-22 z 17.03.2022 w w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Strzeleczkach i Szkoły Podstawowej w Racławiczkach.pdf (476,50KB)
PDFNr 25-22 z 17.03.2022 w w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Strzeleczkach i Szkoły Podstawowej w Racławiczkach(skan).pdf (506,55KB)


24. PDFNr 24-22 z 28.02.2022 w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022.pdf (145,99KB)
PDFNr 24-22 z 28.02.2022 w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022 (skan).pdf (43,54KB)


23. PDFNr 23-22 z 25.02.2022 w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022.pdf (145,45KB)
PDFNr 23-22 z 25.02.2022 w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022(skan).pdf (38,45KB)


22. PDFNr 22-22 z 25.02.2022 w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022.pdf (153,67KB)
PDFNr 22-22 z 25.02.2022 w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022(skan).pdf (74,05KB)


21.PDFNr 21-22 z 24.02.2022 w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2022 r. do Uchwały Nr XLII-273-22 Rady Gminy z dnia 24 lutego 2022 r..pdf (171,60KB)
PDFNr 21-22 z 24.02.2022 w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2022 r. do Uchwały Nr XLII-273-22 Rady Gminy z dnia 24 lutego 2022 r.(skan).pdf (101,10KB)


20. PDFNr 20-22 z 21.02.2022 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu niograniczonego.pdf (346,18KB)
PDFNr 20-22 z 21.02.2022 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu niograniczonego (skan).pdf (97,85KB)


19. PDFNr 19-22 z 16.02.2022 w sprawie gospodarowania przez jednostki organizacyjne Gminy Strzeleczki zużytymi lub zbędnymi składnikami majątku ruchmwgo (skan).pdf (614,30KB) 
PDFNr 19-22 z 16.02.2022 w sprawie gospodarowania przez jednostki organizacyjne Gminy Strzeleczki zużytymi lub zbędnymi składnikami majątku ruchmego.pdf (615,17KB)


18. PDFNr 18-22 z 04.02.2022 w sprawie zmiany regulaminu zamówień publicznych (skan).pdf (133,82KB)
PDFNr 18-22 z 04.02.2022 w sprawie zmiany regulaminu zamówień publicznych.pdf (328,88KB)


17. PDFNr 17-22 z 02.02.2022 w sprawie powołania komisji przetarhowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji.pdf (223,50KB)
PDFNr 17-22 z 02.02.2022 w sprawie powołania komisji przetarhowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji (skan).pdf (27,51KB)


16. PDFNr 16-22 z 01.02.2022 r. w sprawie powołania Dykrektora samorządowej instytucji kultury o nazwie Gminna Biblioteka Publiczna w Strzeleczkach.pdf (141,17KB)
PDFNr 16-22 z 01.02.2022 r. w sprawie powołania Dykrektora samorządowej instytucji kultury o nazwie Gminna Biblioteka Publiczna w Strzeleczkach (skan).pdf (28,85KB)


15. PDFNr 15-22 z 31.01.2022 w sprawie ustalenia na 2022 rok planu podziału środków w zakresie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych.pdf (240,26KB)
PDFNr 15-22 z 31.01.2022 w sprawie ustalenia na 2022 rok planu podziału środków w zakresie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych (skan).pdf (79,73KB)


14. PDFNr 14-22 z 31.01.2022 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora i wicedyrektora przedszkola (skan).pdf (13,47KB) 
PDFNr 14-22 z 31.01.2022 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora i wicedyrektora przedszkola.pdf (210,62KB)


13.PDFnr 13-22 z 31.01.2022 r. w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej w Urzędzie Gminy Strzeleczki.pdf (265,79KB) 
PDFnr 13-22 z 31.01.2022 r. w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej w Urzędzie Gminy Strzeleczki(skan).pdf (28,23KB)


12.PDFnr 12-22 z 31.01.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022.pdf (236,30KB) 
PDFnr 12-22 z 31.01.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022(skan).pdf (57,98KB)


11. PDFNr 11-22 z 31.01.2022 r. w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej w Gminie Strzeleczki w 2022 roku(skan).pdf (25,26KB)
PDFNr 11-22 z 31.01.2022 r. w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej w Gminie Strzeleczki w 2022 roku.pdf (95,04KB)


10.PDFnr 10-22 z 27.01.2022 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2022 r. do Uchwały Nr XLI-265-22.pdf (230,72KB) 
PDFnr 10-22 z 27.01.2022 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2022 r. do Uchwały Nr XLI-265-22(skan).pdf (56,20KB)


9. PDFNr 9-22 z 21.01.2022 r. w sprawie powołania przedstawicieli OPP do komisji konkursowej.pdf (158,80KB) 
PDFNr 9-22 z 21.01.2022 r. w sprawie powołania przedstawicieli OPP do komisji konkursowej(skan).pdf (89,85KB)


8. PDFNr 8-22 z 21.01.2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia na 2022 rok.zipx.pdf (265,73KB) 
PDFNr 8-22 z 21.01.2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia na 2022 rok(skan).pdf (208,18KB)


7. PDFNr 7-22 z 21.01.2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu kutury fizycznej i sportu.pdf (262,83KB) 
PDFNr 7-22 z 21.01.2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu kutury fizycznej i sportu (skan).pdf (212,84KB)


6. PDFnr 6-22 z 18.01.2022 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniajacego na rok szkolny 2022-2023.pdf (359,93KB)
PDFnr 6-22 z 18.01.2022 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniajacego na rok szkolny 2022-2023 (skan).pdf (97,60KB)


5. PDFnr 5-22 z 07.01.2022 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.pdf (135,50KB)
PDFnr 5-22 z 07.01.2022 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej (skan).pdf (26,94KB)


4. PDFnr 4-22 z 05.01.2022 r. w sprawie powołania komisji do organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych Gminy Strzeleczki w roku szkolnym 2021-2022.pdf (245,48KB)
PDFnr 4-22 z 05.01.2022 r. w sprawie powołania komisji do organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych Gminy Strzeleczki w roku szkolnym 2021-2022 (skan).pdf (84,44KB)


3. PDFNr 3-22 z 04.01.2022 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gmin do dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetowych w obrębie jednego rozdziału.pdf (214,73KB)
PDFNr 3-22 z 04.01.2022 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gmin do dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetowych w obrębie jednego rozdziału (skan).pdf (15,06KB)


2. PDFNr 2-22 z 04.01.2022 r. w sprawie ustalenia stawek amortyzacyjnych na rok 2022 w gminie Strzeleczki.pdf (263,21KB)
PDFNr 2-22 z 04.01.2022 r. w sprawie ustalenia stawek amortyzacyjnych na rok 2022 w gminie Strzeleczki (skan)pdf.pdf (47,61KB)


1. PDFNr 1-22 z 04.01.2022 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Strzeleczki na 2022 rok.pdf (2,67MB)

 

     2021

146. PDFNr 146-21 z 30.12.2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.pdf (375,31KB)
PDFNr 146-21 z 30.12.2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę(skan).pdf (175,92KB)


145.  PDFNr 145-21 z 30.12.2021 r. w sprawie planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości.pdf (443,69KB)
PDFNr 145-21 z 30.12.2021 r. w sprawie planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości (skan).pdf (262,25KB)


144. PDFnr 144-21 z 30.12.2021 r. w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy.pdf (211,85KB) 
PDFnr 144-21 z 30.12.2021 r. w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy (skan).pdf (13,53KB)


143. PDFnr 143-21 z 23.12.2021 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2021 (skan).pdf (93,31KB)
PDFnr 143-21 z 23.12.2021 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2021.pdf (150,45KB)


142. PDFnr 142-21 z 23.12.2021 r. w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych (skan).pdf (20,31KB)
PDFnr 142-21 z 23.12.2021 r. w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych.pdf (216,25KB)


141. PDFnr 141-21 z 17.12.2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publlicznego.pdf (225,03KB)
PDFnr 141-21 z 17.12.2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publlicznego (skan).pdf (23,69KB)


140. PDFnr 140-21 z 09.12.2021 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2021.pdf (163,11KB)
PDFnr 140-21 z 09.12.2021 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2021 (skan).pdf (100,40KB)


139. PDFnr 139-21 z 09.12.2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do projektu uchwały budżetowej na 2022 r. oraz projektu zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej.pdf (1,34MB)
PDFnr 139-21 z 09.12.2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do projektu uchwały budżetowej na 2022 r. oraz projektu zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej (skan).pdf (1,84MB)


138. PDFnr 138-21 z 09.12.2021 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2021 r. do Uchwały Nr XXXIX-254-21 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 9.12.2021 r..pdf (147,57KB)
PDFnr 138-21 z 09.12.2021 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2021 r. do Uchwały Nr XXXIX-254-21 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 9.12.2021 r. (Skan).pdf (36,29KB)


137. PDFNr 137-21 z 06.12.2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku.pdf (229,17KB)
PDFNr 137-21 z 06.12.2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku (skan).pdf (49,58KB)


136. PDFnr 136-21 z 03.12.2021 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2021.pdf (266,76KB)
PDFnr 136-21 z 03.12.2021 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2021 (skan).pdf (124,31KB)


135. PDFNr 135-21 z 01.12.2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowywm (skan).pdf (22,37KB)
PDFNr 135-21 z 01.12.2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowywm.pdf (223,94KB)


134. PDFNr 134-21 z 30.11.2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2021.pdf (270,34KB)
PDFNr 134-21 z 30.11.2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2021(skan).pdf (173,50KB)


133. PDFnr 133-21 z 29.11.2021 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2021.pdf (145,92KB)
PDFnr 133-21 z 29.11.2021 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2021 (skan).pdf (39,39KB)


132. PDFNr 132-21 z 26.11.2021 r. w sprawie powołania komisji rozpatrującej wnioski o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródła ogrzewania oraz oceniajacej poprawność wykonania zadania.pdf (225,25KB)
PDFNr 132-21 z 26.11.2021 r. w sprawie powołania komisji rozpatrującej wnioski o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródła ogrzewania oraz oceniajacej poprawność wykonania zadania (skan.pdf (34,15KB)


131. PDFNr 131-21 z 25.11.2021 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2021 r. do Uchwały Nr XXXVIII-240-21 Rady Gminy z dnia 25 listopada 2021 r..pdf (266,34KB)
PDFNr 131-21 z 25.11.2021 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2021 r. do Uchwały Nr XXXVIII-240-21 Rady Gminy z dnia 25 listopada 2021 r.(skan).pdf (133,30KB)


130. PDFnr 130-21 z 24.11.2021 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2021 (skan).pdf (66,39KB)
PDFnr 130-21 z 24.11.2021 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2021.pdf (241,09KB)


129. PDFnr 129-21 z 17.11.2021 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2021 (skan).pdf (89,04KB)
PDFnr 129-21 z 17.11.2021 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2021.pdf (162,63KB)


128. PDFNr 128-21 z 16.11.2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (skan).pdf (23,34KB)
PDFNr 128-21 z 16.11.2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym.pdf (225,57KB) 


127. PDFNr 127-21 z 16.11.2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (skan).pdf (24,75KB)
PDFNr 127-21 z 16.11.2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym.pdf (225,87KB)


126. PDFNr 126-21 z 10.11.2021 r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej na 2022 r. oraz projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej (skan).pdf (1,80MB)


125. PDFNr 125-21 z 09.11.2021 r. w sprawie ekwiwalentu na materiały piśmienne w Urzędzie Gminy oraz jednostkach organizacyjnych.pdf (169,84KB)
PDFNr 125-21 z 09.11.2021 r. w sprawie ekwiwalentu na materiały piśmienne w Urzędzie Gminy oraz jednostkach organizacyjnych (skan).pdf (22,35KB)


124. PDFNr 124-21 z 08.11.2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego i najmu gruntów stanowiących własność Gminy Strzeleczki.pdf (314,87KB)
PDFNr 124-21 z 08.11.2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego i najmu gruntów stanowiących własność Gminy Strzeleczki (skan).pdf (89,20KB)


123. PDFNr 123-21 z 08.11.2021 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2021.pdf (190,68KB)
PDFNr 123-21 z 08.11.2021 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2021 (skan).pdf (100,48KB)


122. PDFNr 122-21 z 08.11.2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2021.pdf (182,06KB)
PDFNr 122-21 z 08.11.2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2021 (skan).pdf (70,36KB)


121. PDFNr 121-21 z 08.11.2021 r. w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.pdf (145,75KB)
PDFNr 121-21 z 08.11.2021 r. w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników gminnych jednostek organizacyjnych (skan).pdf (82,08KB)


120. PDFNr 120-21 z 29.10.2021 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Strzeleczkach.pdf (151,67KB)
PDFNr 120-21 z 29.10.2021 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Strzeleczkach (skan).pdf (22,47KB)


119. PDFNr 119-21 z 29.10.2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Strzeleczki.pdf (288,85KB)
PDFNr 119-21 z 29.10.2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Strzeleczki (skan).pdf (161,37KB)


118. PDFNr 118-21 z 28.10.2021 r w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzeleczki.pdf (137,24KB)
PDFNr 118-21 z 28.10.2021 r w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzeleczki (skan).pdf (47,82KB)


117. PDFNr 117-21 z 28.10.2021 r w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzeleczki.pdf (138,10KB)
PDFNr 117-21 z 28.10.2021 r w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzeleczki (skan).pdf (49,33KB)


116. PDFNr 116-21 z 28.10.2021 r w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzeleczki.pdf (176,26KB)
PDFNr 116-21 z 28.10.2021 r w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzeleczki (skan)).pdf (47,55KB)


115. PDFNr 115-21 z 25.10.2021 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2021.pdf (211,95KB)
PDFNr 115-21 z 25.10.2021 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2021 (skan).pdf (113,38KB)


114. PDFNr 114-21 z 22.10.2021 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2021 r. do Uchwały.pdf (202,21KB)
PDFNr 114-21 z 22.10.2021 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2021 r. do Uchwały (skan).pdf (214,83KB)


113. PDFNr 113-21 z 21.10.2021 r. w sprawie zmiany składu Społecznej Rady Programowej działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury.pdf (135,73KB)
PDFNr 113-21 z 21.10.2021 r. w sprawie zmiany składu Społecznej Rady Programowej działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury (skan).pdf (15,75KB)


112. PDFNr 112-21 z 20.10.2021 r. w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy.pdf (164,52KB)
PDFNr 112-21 z 20.10.2021 r. w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy (skan).pdf (17,70KB)


111. PDFNr 111-21 z 19.10.2021 r. w sprawie przeprowadzenia komsultacji społecznych dotyczących Programu Współpracy Gminy Strzeleczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami (skan).pdf (240,93KB)
PDFNr 111-21 z 19.10.2021 r. w sprawie przeprowadzenia komsultacji społecznych dotyczących Programu Współpracy Gminy Strzeleczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami.pdf (222,28KB)


110. PDFNr 110-21 z 07.10.21 r.w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji.pdf (173,96KB)
PDFNr 110-21 z 07.10.21 r.w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji (pdf).pdf (28,61KB)


109. PDFNr 109-21 z 07.10.21 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2021.pdf (176,34KB)
PDFNr 109-21 z 07.10.21 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2021 (skan).pdf (231,34KB)


108. PDFNr 108-21 z 07.10.21 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2021.pdf (186,47KB)
PDFNr 108-21 z 07.10.21 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2021 (skan).pdf (915,46KB)


107. PDFNr 107-21 z 30.09.21 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2021.pdf (192,11KB)
PDFNr 107-21 z 30.09.21 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2021 (skan).pdf (122,40KB)


106. PDFNr 106-21 z 29.09.21 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2021.pdf (198,05KB)
PDFNr 106-21 z 29.09.21 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2021 (skan).pdf (137,46KB)


105. PDFNr 105-21 z 24.09.21 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2021.pdf (194,79KB)
PDFNr 105-21 z 24.09.21 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2021 (skan).pdf (123,63KB)


104. PDFNr 104-21 z 23.09.21 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 275 pkt 1 w trybie podstawowym bez negocjacji ....pdf (173,60KB)
PDFNr 104-21 z 23.09.21 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 275 pkt 1 w trybie podstawowym bez negocjacji ...(skan).pdf (22,87KB)


103. PDFNr 103-21 z 16.09.21 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2021.pdf (184,83KB)
PDFNr 103-21 z 16.09.21 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2021 (skan).pdf (72,36KB)


102. PDFNr 102-21 z 15.09.21 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2021 r. do Uchwały Nr XXXVI-221-21 Rady Gminy z dnia 15 września 2021 r..pdf (192,90KB)
PDFNr 102-21 z 15.09.21 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2021 r. do Uchwały Nr XXXVI-221-21 Rady Gminy z dnia 15 września 2021 r. (skan).pdf (107,16KB)


101.PDFNr 101-21 z 10.09.21 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.pdf (172,27KB)
PDFNr 101-21 z 10.09.21 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego(skan).pdf (444,12KB)


100. PDFNr 100-21 z 10.09.21 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.pdf (172,64KB)
PDFNr 100-21 z 10.09.21 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego (skan).pdf (442,10KB)


99. PDFNr 99-21 z 10.09.21 r.w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego.pdf (135,25KB)
PDFNr 99-21 z 10.09.21 r.w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego (skan).pdf (669,01KB)


98. PDFNr 98-21 z 01.09.21 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2021.pdf (139,71KB)
PDFNr 98-21 z 01.09.21 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2021 (skan).pdf (35,95KB)


97. PDFNr 97-21 z 01.09.21 r. w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów szkół w przypadku ich nieobecności na rok szkolny 2021-2022.pdf (130,35KB)
PDFNr 97-21 z 01.09.21 r. w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów szkół w przypadku ich nieobecności na rok szkolny 2021-2022 (skan).pdf (21,76KB)


96. PDFNr 96-21 z 31.08.21 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu sprawowania opieki nad uczniami i dziećmi w czasie dowozu do szkół.pdf (144,94KB)
PDFNr 96-21 z 31.08.21 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu sprawowania opieki nad uczniami i dziećmi w czasie dowozu do szkół (skan).pdf (154,30KB)


95. PDFNr 95-21 z 31.08.21 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2021.pdf (153,60KB)
PDFNr 95-21 z 31.08.21 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2021 (skan).pdf (99,68KB)


94a. PDFNr 94a-21 z 30.08.21 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Strzeleczki do 2030 roku”.pdf (136,21KB)
PDFNr 94a-21 z 30.08.21 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentu Strategia Rozwoju Gminy Strzeleczki do 2030 roku (skan).pdf (29,10KB)


94. PDFNr 94-21 z 20.08.21 r.w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego za zadanie.pdf (174,55KB)
PDFNr 94-21 z 20.08.21 r.w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego za zadanie (skan).pdf (26,69KB)


93. PDFNr 93-21 z 20.08.21 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora Publicznego Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym w Strzeleczkach i Szkoły Podstawowej w Strzeleczkach.pdf (130,00KB)
PDFNr 93-21 z 20.08.21 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora Publicznego Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym w Strzeleczkach i Szkoły Podstawowej w Strzeleczkach (skan).pdf (20,66KB)


92. PDFNr 92-21 z 20.08.21 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r..pdf (1,17MB)
PDFNr 92-21 z 20.08.21 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.(skan).pdf (2,06MB)


91. PDFNr 91-21 z 16.08.21 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2021.pdf (188,61KB)
PDFNr 91-21 z 16.08.21 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2021 (skan).pdf (83,61KB)


90. PDFNr 90-21 z 11.08.21 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2021 r. do Uchwały Nr XXXV-215-21 Rady Gminy z dnia 11 sierpnia 2021 r..pdf (190,20KB)
PDFNr 90-21 z 11.08.21 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2021 r. do Uchwały Nr XXXV-215-21 Rady Gminy z dnia 11 sierpnia 2021 r. (skan).pdf (80,34KB)


89. PDFNr 89-21 z 10.08.21 r. w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej w Urzędzie Gminy Strzeleczki.pdf (228,16KB)
PDFNr 89-21 z 10.08.21 r. w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej w Urzędzie Gminy Strzeleczki (skan).pdf (26,10KB)


88. PDFNr 88-21 z 04.08.21 r. w sprawie powołania komisji rozpatrującej wnioski o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródła ogrzewania oraz oceniającej poprawność wykonania zadania.pdf (180,90KB)
PDFNr 88-21 z 04.08.21 r. w sprawie powołania komisji rozpatrującej wnioski o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródła ogrzewania oraz oceniającej poprawność wykonania zadania (skan).pdf (35,40KB)


87. PDFNr 87-21 z 04.08.21 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.pdf (171,90KB)
PDFNr 87-21 z 04.08.21 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej (skan).pdf (27,03KB)


86. PDFNr 86-21 z 02.08.21 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i nadania jej regulaminu działania.pdf (173,49KB)
PDFNr 86-21 z 02.08.21 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i nadania jej regulaminu działania (skan).pdf (52,51KB)


85. PDFNr 85-21 z 23.07.21 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finasowych jednostek organizacyjnych na rok 2021.pdf (180,33KB)
PDFNr 85-21 z 23.07.21 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finasowych jednostek organizacyjnych na rok 2021 (skan).pdf (40,39KB)


84. PDFNr 84-21 z 22.07.21 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finasowych jednostek organizacyjnych na rok 2021 (skan).pdf (55,55KB)
PDFNr 84-21 z 22.07.21 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finasowych jednostek organizacyjnych na rok 2021.pdf (183,69KB)


83. PDFNr 83-21 z 14.07.21 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finasowych jednostek organizacyjnych na rok 2021 (skan).pdf (37,58KB)
PDFNr 83-21 z 14.07.21 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finasowych jednostek organizacyjnych na rok 2021.pdf (180,55KB)


82. PDFNr 82-21 z 01.07.21 r. w sprawie powołania Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przy Urzędzie Gminy Strzeleczki (skan).pdf (40,92KB)
PDFNr 82-21 z 01.07.21 r. w sprawie powołania Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przy Urzędzie Gminy Strzeleczki.pdf (178,90KB)


81. PDFNr 81-21 z 01.07.21 r. w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej w Urzędzie Gminy Strzeleczki (skan).pdf (11,72KB)
PDFNr 81-21 z 01.07.21 r. w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej w Urzędzie Gminy Strzeleczki.pdf (172,85KB)


80. PDFNr 80-21 z 01.07.21 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2021 (skan).pdf (39,21KB)
PDFNr 80-21 z 01.07.21 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2021.pdf (180,45KB)


79. PDFNr 79-21 z 01.07.2021 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej (skan).pdf (29,22KB)
PDFNr 79-21 z 01.07.2021 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.pdf (173,99KB)


78. PDFNr 78-21 z 01.07.2021 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej (skan).pdf (26,56KB)
PDFNr 78-21 z 01.07.2021 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.pdf (135,09KB)


77. PDFNr 77-21 z 30.06.21 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 202.pdf (182,22KB)
PDFNr 77-21 z 30.06.21 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2021 (skan).pdf (48,02KB)


76. PDFNr 76-21 z 30.06.21 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organiacyjnych fminy Strzeleczki na 2021 r. do Uchway Nr XXXIV-204-21 z 30.06.201 (skan).pdf (75,34KB)
PDFNr 76-21 z 30.06.21 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organiacyjnych fminy Strzeleczki na 2021 r. do Uchway Nr XXXIV-204-21 z 30.06.201.pdf (192,31KB)


75.PDFNr 75-21 z 28.06.21 r. w sprawie określenia procedury przeprowadzania kontroli realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie ochrony środowiska na terenie Gminy Strzeleczki.pdf (323,79KB)
PDFNr 75-21 z 28.06.21 r. w sprawie określenia procedury przeprowadzania kontroli realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie ochrony środowiska na terenie Gminy Strzeleczki (skan).pdf (590,70KB)


74. PDFNr 74-21 z 21.06.21 r. w sprawie powołania kimisji likwidacyjnej zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego (skan).pdf (19,09KB)
PDFNr 74-21 z 21.06.21 r. w sprawie powołania kimisji likwidacyjnej zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego.pdf (167,27KB)


73. PDFNr 73-21 z 18.06.21 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej do zaopiniowania wniosków o przyznanie stypendium Wójta Gminy Strzeleczki za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe (skan).pdf (25,81KB)


72. PDFNr 72-21 z 14.06.21 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gmiy Strzeleczki (skan).pdf (63,74KB)
PDFNr 72-21 z 14.06.21 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gmiy Strzeleczki.pdf (147,68KB)


71. PDFNr 71-21 z 10.06.21 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej (skan).pdf (25,97KB)
PDFNr 71-21 z 10.06.21 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.pdf (134,48KB)


70. PDFNr 70-21 z 07.06.21 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planów finansowych jednostek orgnizacyjnych na rok 2021 (skan).pdf (52,11KB)
PDFNr 70-21 z 07.06.21 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planów finansowych jednostek orgnizacyjnych na rok 2021.pdf (184,77KB)


69. PDFNr 69-21 z 07.06.21 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek orgnizacyjnych na rok 2021 (skan).pdf (113,34KB)
PDFNr 69-21 z 07.06.21 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek orgnizacyjnych na rok 2021.pdf (192,71KB)


68. PDFNr 68-21 z 02.06.21 r. w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego znajdującego się na stanie Urzędu Gminy (skan).pdf (21,12KB)
PDFNr 68-21 z 02.06.21 r. w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego znajdującego się na stanie Urzędu Gminy.pdf (169,17KB)


67. PDFNr 67-21 z 01.06.21 r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Strzeleczki (skan).pdf (240,75KB)
PDFNr 67-21 z 01.06.21 r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Strzeleczki.pdf (243,73KB)


66. PDFNr 66-21 z 28.05.21 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektornicznej i ustalenia jej regulaminu organizacji i tryby działania (skan).pdf (90,12KB)


65. PDFNr 65-21 z 28.05.21 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2021 (skan).pdf (98,97KB)
PDFNr 65-21 z 28.05.21 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2021.pdf (191,51KB)


64. PDFNr 64-21 z 27.05.21 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2021 r. do Uchwały Nr XXXIII-196-21 Rady Gmint Strzeleczki z dnia 27.05.2021 r. (skan).pdf (63,86KB)
PDFNr 64-21 z 27.05.21 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2021 r. do Uchwały Nr XXXIII-196-21 Rady Gmint Strzeleczki z dnia 27.05.2021 r..pdf (186,40KB)


63. PDFNr 63-21 z 26.05.21 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2021 (skan).pdf (46,08KB)
PDFNr 63-21 z 26.05.21 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2021.pdf (182,56KB)


62. PDFNr 62-21 z 19.05.21 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu użytkowania samochodów służbowych oraz samochodów prywatnych do celów służbowych w UG Strzeleczki (skan).pdf (307,34KB)


61. PDFNr 61-21 z 18.05.21 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2021 (skan).pdf (50,08KB)


60. PDFNr 60-21 z 17.05.21 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie przetargu nieograniczonego.pdf (195,99KB)
59. PDFNr 59-21 z 17.05.21 r. w sprawie sporządzenia wykazu neiruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ograniczonego.pdf (63,71KB)
58. PDFNr 58-21 z 14.05.21r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Strzeleczki z organizacjami pozarządowymi w 2020.pdf (377,72KB)
57. PDFNr 57-21 z 12.05.21 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.pdf (32,34KB)
56. PDFNr 56-21 z 12.05.21 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.pdf (28,47KB)
55. PDFNr 55-21 z 11.05.21 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.pdf (26,72KB)
54. PDFNr 54-21 z 07.05.21 r. - zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Insytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznejw Strzeleczkach.pdf (662,11KB)
53. PDFNr 53-21 z 07.05.21 r. - zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Insytucji Kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach.pdf (767,37KB)
52. PDFNr 52-21 z 7.05.2021 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.pdf (92,94KB)
51. PDFNr 51-21 z 5.05.2021 r. w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej w Urzędzie Gminy Strzeleczki.pdf (16,00KB)
50. PDFNr 50-21 z 28.04.2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na 2021 r..pdf (71,55KB)
49. PDFNr 49-21 z 28.04.2021 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2021 r..pdf (68,33KB)
48. PDFNr 48-21 z 21.04.2021 r. w sprawie powolania komisji rekrutacyjnej.pdf (202,02KB)
47. PDFNr 47-21 z 16.04.2021 r. w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy.pdf (13,00KB)
46. PDFNr 46-21 z 7.04.21 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminy udzielania zamówień publiczych w Urzedzie Gminy Strzeleczki.pdf (421,99KB)
45. PDFNr 45-21 z 07.04.2021 r. w sprawie wprowadzenia logo Gminy Strzeleczki.pdf (837,98KB)
44. PDFNr 44-21 z 07.04.2021 r w sprawie wprowadzenia procedury realizacji przez Gminę Strzeleczki obowiązków w zakresie identyfikacji schematów podatkowych oraz przekazywania informacji o schematach podatkowych.pdf (1,05MB)
43. PDFNr 43-21 z 07.04.2021 r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez jednostki organizacyjne i jednostki obsługujące.pdf (22,81KB)
42. PDFNr 42-21 z 31.03.2021 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.pdf (26,81KB)
41. PDFNr 41-21 z 31.03.2021 w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2021.pdf (66,18KB)
40. PDFNr 40-21 z 29.03.2021r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzeleczki.pdf (43,52KB)
39. PDFNr 39-21 z 26.03.2021 r. w sprawie powołania składu Społecznej Rady Programowej działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Strzeleczkach.pdf (17,47KB)
38. PDFNr 38-21 z 25.03.2021 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2021 r. do Uchwały Nr XXXI-190-21.pdf (112,66KB)
37. PDFNr 37-21 z 25.03.21 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2020.pdf (2,82MB)
36. PDFNr 36-21 z 23.03.2021 r. w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej w Urzędzie Gminy Strzeleczki.pdf (20,71KB)
35. PDFNr 35-21 z 15.03.2021 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.pdf (26,50KB)
34. PDFNr 34-21 z 15.03.2021 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.pdf (27,94KB)
33. PDFNr 33-21 z 15.03.2021 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Strzeleczki.pdf (1,18MB)
32. PDFNr 32-21 z 09.03.21 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2021.pdf (47,71KB)
31. PDFNr 31-21 z 04.03.21 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2021.pdf (42,42KB)
30. PDFNr 30-21 z 04.03.21 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2021.pdf (40,55KB)
29. PDFNr 29-21 z 01.03.21 r. w sprawie obniżania ceny wywoławczej w rokowaniach na sprzedaż nieruchomości - lokalu mieszkalnego nr 4 położonego przy ul. Szkolnej 35 w miejscowości Dobra.pdf (23,22KB)
28. PDFNr 28-21 z 01.03.2021 r. w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej w Urzędzie Gminy Strzeleczki.pdf (34,20KB)
27. PDFNr 27-21 z 25.02.2021 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2021 r..pdf (77,26KB)
26. PDFNr 26-21 z 15.02.2021 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.pdf (29,06KB)
25. PDFNr 25-21 z 12.02.2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2021.pdf (62,14KB)
24. PDFNr 24-21 z 21.02.2021 r. w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej w Gminie Strzeleczki w 2021 r..pdf (428,53KB)
23. PDFNr 23-21 z 08.02.2021 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.pdf (27,68KB)
22. PDFNr 22-21 z 08.02.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej pod wynajem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.pdf (56,98KB)
21. PDFNr 21-21 z 08.02.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.pdf (63,04KB)
20. PDFNr 20-21 z 05.02.2021 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont.pdf (52,17KB)
19. PDFNr 19-21 z 02.02.2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r..pdf (237,48KB)
18. PDFNr 18-21 z 29.01.2021 r. w sprawie ustalenia na 2021 rok planu podziału środkó w zakresie dofinansowania zawodowego naucyzcieli zatrudnionych w placówkach oświatowych.pdf (94,51KB)
17. PDFNr 17-21 z 29.01.2021 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.pdf (28,96KB)
16. PDFNr 16-21 z 29.01.2021 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.pdf (28,06KB)
15. PDFNr 15-21 z 28.01.2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2021.pdf (47,10KB)
14A. PDFNr 14A-21 z 26.01.2021 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gmin do dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetowych w obrębie jednego rozdziału.pdf (14,09KB)
14. PDFNr 14-21 z 26.01.2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.pdf (33,03KB)
13. PDFNr 13-21 z 25.01.2021 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.pdf (30,28KB)
12. PDFNr 12-21 z 20.01.2021 r. w sprawie oreślenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021 na 2022 do klas I szkół podstawowych .....pdf (42,37KB)
11. PDFNr 11-21 z 20.01.2021 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021 na 2022 do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Strzeleczki.pdf (40,16KB)
10A. PDFZarządzenie Nr 10A-21 z 15.01.2021 r. w sprawie powołania koordynatora ds. szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.pdf (21,34KB)
10. PDFNr 10-21 z 15.01.2021 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Strzeleczkach.pdf (35,69KB)
9. PDFNr 9-21 z 15.01.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku.pdf (196,00KB)
8. PDFNr 8-21 z 15.01.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia w 2021 roku.pdf (193,69KB)
7. PDFNr 7-21 z 15.01.2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na rok 2021.pdf (83,80KB)
6. PDFNr 6-21 z 08.01.2021 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Strzeleczkach.pdf (22,12KB)
5. PDFNr 5-21 z 05.01.2021 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.pdf (30,56KB)
4. PDFNr 4-21 z 05.01.2021 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.pdf (32,16KB)
3. PDFNr 3-21 z 04.01.2021 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego RFIL.pdf (29,37KB)
2. PDFNr 2-21 z 04.01.2021 r. w sprawie ustalenia stawek amortyzacyjnych na rok 2021 w gminie Strzeleczki.pdf (51,50KB)
1. PDFNr 1-21 z 04.01.2021 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Strzeleczki na 2021 rok.pdf (28,28KB)

         2020

          2019

           2018