Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostawy energii elektrycznej do celów oświetlenia ulicznego oraz zasilania obiektów administrowanych przez Gminę Strzeleczki w roku 2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDFzawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (003).pdf (936,00KB)
 
Informacja z sesji otwarcia ofert DOCXInformacja z otwarcia ofert 16.11.2018r_.docx (46,58KB)
 
Odpowiedzi na pytania Wykonawców PDFOdpowiedzi na zapytania.pdf (236,64KB)
 
Ogłoszenie o zamówieniu PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 645881-N-2018.pdf (810,74KB)
 
SIWZ PDFSIWZ.pdf (357,74KB)
 
Formularz ofertowy DOCZalacznik nr 1 do SIWZ formularz ofertowy.doc (53,50KB)
 
Oświadczenie o grupie kapitałowej DOCXOświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 2 do SIWZ.docx (47,74KB)
 
Oświadczenie wykonawcy o posiadaniu umowy generalnej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego DOCZalacznik nr 3 do SIWZ-oswiadczenie o posiadaniu GUD.doc (51,00KB)
 
Wykaz dostaw DOCZalacznik nr 4 do SIWZ- wykaz dostaw.doc (37,00KB)
 
Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu DOCXOświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu - załacznik nr 5 do SIWZ.docx (43,88KB)
 
Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania DOCXOświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczeni - załącznik nr 6 do SIWZ.docx (48,30KB)
 
Wzór umowy ( obiekty ) DOCXzałącznik nr 7 b wzór umowy obiekty.docx (58,04KB)
DOCXzałącznik nr 7 b wzór umowy obiekty.docx (57,83KB)
 
Wzór umowy  ( ulice ) DOCXzałącznik nr 7a wzór umowy ulice.docx (42,84KB)
DOCXzałącznik nr 7a wzór umowy ulice.docx (42,24KB)
 
Wykaz punktów poboru energii DOCXzalacznik-nr-8-do SIWZ obiekty.docx (35,54KB)
 
Wykaz miejsc publicznych i ulic poboru energii elektrycznej DOCXZałącznik nr 9 do SIWZ.docx (21,28KB)