Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na budowę farmy fotowoltaicznej w Komornikach

                                                                                          Strzeleczki, 11.07.2018 r.

GK IV.6220.6.8.2018

 

 

OBWIESZCZENIE

 

          Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49, art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.),

zawiadamiam,

 

o wydaniu w dniu 11.07.2018 r. postanowienia Wójta Gminy Strzeleczki o sygn. GKIV.6220.6.6.2018 stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego do realizacji przedsięwzięcia oraz o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej „Strzeleczki I” na działce ewidencyjnej nr 464 położonej w obrębie Komorniki, leżącej na terenie gminy Strzeleczki.

      Informuje się o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego do czynnego udziału w każdym stadium postępowania poprzez możliwość przeglądania akt sprawy oraz wypowiedzenia się co do zebranych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Z uprawnień można skorzystać w siedzibie Urzędu Gminy Strzeleczki, Rynek 4, 47-364 Strzeleczki w budynku B pok. 106 w godzinach urzędowania tj.: w poniedziałki, wtorki i czwartki w godzinach od 7.30 do 15.30, w środy od 7.30 do 17.00, w piątki od 7.30 do 14.00 w terminie 14 dni od podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

 

 

 

Podano do publicznej wiadomości przez:

1. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Strzeleczki, budynek A i B

2. Umieszczenie na stronie internetowej www.bip.strzeleczki.pl

3. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Komorniki

Udostępnienie w Publicznie dostępnym wykazie informacji o środowisku prowadzonym przez EKOPORTAL

 

PDFObwieszczenie o wydaniu post. o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o zakończeniu postępowania dow. w sprawie wydania decyzji środ. - budowa farmy fotowoltaicznej w Komornikach.pdf (51,99KB)

PDFGKIV.6220.6.6.2018 Postanowienie o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko-budowa farmy fotowoltaicznej w Komornikach.pdf (309,70KB)