Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Remonty nawierzchni dróg na terenie Gminy Strzeleczki w 2018 roku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDFZawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf (81,14KB)
 
Informacja z sesji otwarcia ofert PDFInformacja z sesji otwarcia ofert.pdf (42,28KB)
 
Ogłoszenie o zamówieniu PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 552865-N-2018.pdf (839,62KB)
 
SIWZ PDFSIWZ.pdf (385,48KB)
 
Formularz oferty DOCX05 Formularz ofertowy - zał.nr 1 do SIWZ.docx (48,44KB)
 
Oświadczenie dot. przynależności do grupy kapitałowej DOCX06 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - zał. nr 2 do SIWZ.docx (47,79KB)
 
Oświadczenie dot. podstawy wykluczenia DOCX07 Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczeni - zał. nr 4 do SIWZ.docx (45,71KB)
 
Oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu DOCX08 Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu - zał. nr 5 do SIWZ.docx (44,73KB)
 
Wykaz osób DOCX09 Wykaz osób - zał. nr 3 do SIWZ.docx (46,67KB)
 
Wykaz robót DOC10 Wykaz robót- zał.nr 6 do SIWZ.doc (71,00KB)
 
Wzór umowy DOCWzór umowy załącznik nr 7 do SIWZ.doc (165,50KB)
 
Specyfikacje techniczne - wymogi ogólne PDFST_00.00-Wymagania_ogólne-Remonty_czastkowe_drog_na_terenie_gminy_strzeleczki.pdf (498,46KB)
 
Specyfikacje techniczne - roboty drogowe  PDFST_00.01-Roboty_drogowe-Remonty_czastkowe_nawierzchni_drog_na_terenie_gminy_strzeleczki.pdf (471,99KB)
 
Przedmiary PDFZielina_Debowa.pdf (50,84KB)
PDFZielina_Glinnik.pdf (50,78KB)
PDFZielina_Lesna.pdf (50,95KB)
PDFRacławiczki_Zeromskiego.pdf (50,96KB)
PDFKujawy_Kapielowa.pdf (53,01KB)
JPEG20180425_092429.jpeg (565,24KB)
JPEG20180425_092444.jpeg (600,15KB)
JPEG20180425_092450.jpeg (591,34KB)
PDFSmolarnia_odnoga_dr_powiatowej.pdf (50,66KB)