Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały XIX Sesji Rady Gminy Strzeleczki z dnia 17 marca 2016r.

  1. PDFNr_XIX-97-16 z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok.pdf (224,25KB)
  2. PDFNr_XIX-98-16 z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej.pdf (135,29KB)
  3. PDFNr_XIX-99-16 z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Strzeleczki.pdf (167,94KB)
  4. PDFNr_XIX-100-16 z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Strzeleczki.pdf (169,22KB)
  5. PDFNr XIX-101-16 z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz gminy Strzeleczki.pdf (211,73KB)
  6. PDFNr_XIX-102-16 z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzania inwentaryzacji nieruchomości podlegających komunalizacji na rzecz Gminy Strzeleczki.pdf (174,33KB)
  7. PDFNr_XIX-103-16 z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzeleczki na rok 2016”.pdf (237,44KB)
  8. PDFNr_XIX-104-16 z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Strzeleczki uprawnień w zakresie ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności pub.pdf (214,68KB)
  9. PDFNr_XIX-105-16 z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Apelu Rady Gminy Strzeleczki do Pani Beaty Szydło Prezesa Rady Ministrów oraz Pani Anny Zalewskiej Ministra Edukacji Narodowej w sprawie utworzenia dodatków wyrównawczych w okresie przejściowym.pdf (219,87KB)