Urząd Gminy Strzeleczki

Biuletyn Informacji Publicznej

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Informacja o zwrocie podatku akcyzowego

Urząd Gminy w Strzeleczkach informuje rolników, iż wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej można składać w terminach:

 1. od 1 lutego do ostatniego dnia lutego – wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia do 31 stycznia
 2. od 1 sierpnia  do 31 sierpnia - wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca

Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku w terminach:

1)             1-30 kwietnia (w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie),

2)             1-31 października (w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie).

Od 2019 roku obowiązują nowe zasady dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego  w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. ustala się jako kwotę stanowiącą iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu producenta rolnego według stanu na dzień 1 lutego danego roku.

Stawka zwrotu na 2019 rok wynosi 1,00 zł. za 1 litr oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Oznacza to, że rolnik w 2019 roku na każdy 1 ha użytków rolnych maksymalnie może otrzymać 100 złotych zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze.

Najistotniejsza zmiana dotyczy hodowców bydła. Będą mogli ubiegać się, poza kwotą 100 złotych do każdego hektara, również o dopłaty do paliwa wykorzystywanego przy chowie i hodowli bydła.

Limit zwrotu będzie wyliczany jako iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła, które producent rolny posiadał w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek.

Do wniosku o zwrot podatku dołącza się:

1. Faktury Vat albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku,

2.Dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym złożono wniosek – w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Finansowym Urzędu Gminy w Strzeleczkach w pok. 102 (podatki) tel. 77 4076671.

PDFWniosek o zwrot akcyzy -2019.pdf

PDFoświadczenie.pdf

DOCZESTAWIENIE FAKTUR.doc
 

Metryczka
 • wytworzono:
  16-01-2012
  przez: Jarosław Sejnowski
 • opublikowano:
  16-01-2012 09:43
  przez: Jarosław Sejnowski
 • zmodyfikowano:
  03-01-2019 11:57
  przez: Anna Muzykant
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Strzeleczki
  odwiedzin: 8572
Dane jednostki:

Urząd Gminy Strzeleczki
47-364 Strzeleczki
ul. Rynek 4
NIP: 1990090013 REGON: 531413107

Dane kontaktowe:

tel.: 77 407 66 60
fax: 77 407 66 61
e-mail: ug@strzeleczki.pl
strona www:

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×