Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet

Budżet 2024

PDFUchwała RIO w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Strzeleczki na 2024 rok.pdf (39,89KB)

PDFUchwała Rady Gminy Strzeleczki w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf (557,04KB)
PDFUchwała RIO w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Strzeleczki na 2024 rok.pdf (38,39KB)
PDFUchwała RIO w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Strzeleczki na 2024 rok.pdf (54,55KB)
PDFUchwała RIO w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Strzeleczki.pdf (83,86KB)
PDFUchwała Rady Gminy Strzeleczki w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 r.pdf (1,23MB)

PDFZarządzenie Wójta Gminy Strzeleczki w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej na 2024 r.pdf (1,19MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Strzeleczki w sprawie przedstawienia projektu uchwały WPF.pdf (356,37KB)

 

Budżet 2023

PDFSprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2023 rok.pdf (3,34MB)
PDFUchwała RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budzetu Gminy Strzeleczki za 2023 rok.pdf (73,55KB)

PDFInformacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2023.pdf (77,85KB)

PDFInformacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2023r.pdf (94,53KB)

PDFUchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Strzeleczki na 2023r..pdf (42,39KB)
PDFUchwała Rady Gminy Strzeleczki w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023r.pdf (1,25MB)
PDFUchwała Rady Gminy Strzeleczki w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf (540,38KB)

PDFUchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Strzeleczki na 2023 r.pdf (46,52KB)
PDFUchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Strzeleczki na 2023 r..pdf (65,55KB)
PDFUchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Strzeleczki.pdf (106,96KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Strzeleczki w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej na 2023 r. oraz projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej.pdf (1,64MB)
PDFInformacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2023.pdf (82,47KB)
 

Budżet 2022

PDFUchwała RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Strzeleczki za 2022 rok.pdf (77,42KB)

PDFSprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2022 r.pdf (3,20MB)

PDFInformacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2022.pdf (77,03KB)

PDFUchwała RIO w Opolu w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku.pdf (89,24KB)

PDFInformacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku.pdf (2,11MB)

PDFInformacja o wykonaniu budżetu za I kwartał.pdf (77,68KB)

PDFUchwała Rady Gminy Strzeleczki w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf (535,09KB)

PDFUchwała Rady Gminy Strzeleczki w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 r.pdf (1,38MB)

PDFUchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Strzeleczki na 2022 r.pdf (45,67KB)

PDFUchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej na 2022 r..pdf (44,33KB)

PDFUchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2022 r..pdf (75,61KB)

PDFUchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.pdf (93,27KB)

PDFZarządzenie Wójta Gminy Strzeleczki w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej na 2022 r oraz projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej.pdf (1,86MB)

 

Budżet 2021

PDFUchwała RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Strzeleczki za 2021 r..pdf (79,74KB)

PDFSprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2021 r..pdf (2,93MB)

PDFInformacja o wykonaniu budżetu za III kwartał.pdf (71,30KB)

PDFUchwała RIO w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r..pdf (81,86KB)

PDFInformacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021r.pdf (3,15MB)

PDFInformacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2021r..pdf (78,37KB)

PDFUchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Strzeleczki na 2021 rok.pdf (42,95KB)
PDFUchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Strzeleczki.pdf (46,60KB)
PDFUchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 r..pdf (1,09MB)
PDFUchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf (427,44KB)

PDFUchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu okreslonego w projekcie uchwały budzetowej na 2021 rok.pdf (40,10KB)
PDFUchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok.pdf (87,79KB)
PDFUchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.pdf (67,70KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Strzeleczki w sprawie przedstawienia projektu uchwały budzetowej na 2021 r. oraz projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej.pdf (4,64MB)
 

Budżet 2020

PDFUchwała RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Strzeleczki za 2020 r..pdf (86,27KB)

PDFSprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2020 r..pdf (4,13MB)

PDFInformacja o wykonanu budżetu za III kwartał 2020 r..pdf (69,79KB)

PDFInformacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r..pdf (2,32MB)
PDFUchwała RIO w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku.pdf (91,51KB)

PDFInformacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2020 r..pdf (69,39KB)

PDFUchwała RIO o możliwości sfinansowania deficytu.pdf (44,18KB)
PDFUchwała RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2020 r..pdf (66,70KB)
PDFUchwała RIO o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.pdf (66,82KB)
PDFUchwała w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 r..pdf (1,15MB)
PDFUchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (511,13KB)

PDFUchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu.pdf (42,34KB)
PDFUchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.pdf (60,29KB)
 

Budżet 2019

PDFInformacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2019 r..pdf (89,89KB)

PDFSprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2019 r..pdf (2,67MB)

PDFUchwała RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu w wykonania budżetu Gminy Strzeleczki za 2019 r..pdf (90,67KB)

PDFInformacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r..pdf (2,03MB)

PDFUchwała RIO w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r..pdf (98,76KB)

PDFInformacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2019 r..pdf (92,51KB)

PDFOpinia RIO nt. prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Strzeleczki.pdf (47,53KB)

PDFOpinia RIO nt. przedłożonego projektu uchwały budżetowej Gminy Strzeleczki na 2019 rok.pdf (70,41KB)

PDFOpinia RIO nt. przedłożonego projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Strzeleczki.pdf (73,98KB)

PDFUchwała nr III-12-18 z 19.12.2018 r. w spr. uchwalenia budżetu gminy 2019.pdf (1,11MB)

PDFUchwała nr III-13-18 z 19.12.2018 r. w spr. zmiany wpf 2019_z_załacznikami.pdf (2,55MB)
 

Budżet 2018

PDFSprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 r..pdf (2,69MB)

PDFInformacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2018 r..pdf (89,45KB)

PDFInformacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2018 r..pdf (90,29KB)

PDFInformacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2018 r..pdf (96,86KB)

PDFOpinia RIO z wykonania budżetu za 2018 rok.pdf (79,39KB)

PDFOpinia RIO nt. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku.pdf (93,73KB)

PDFZarządzenie Nr 460-18 z 23.08.2018 r. w spr. informacji o przebiegu wykon budżetu I polrocze 2018.pdf (4,40MB)

PDFUchwała Nr XLIII-252-18 z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 r.pdf (308,10KB)

PDFUchwała Nr XLIII-253-18 z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej.pdf (304,52KB)

PDFUchwała Nr XLI-244-17 z dnia 19 grudnia 2017 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 r.pdf (2,01MB)

PDFUchwała nr 723-2017 RIO w sprawie opinii o mozliwości sfinansowania deficytu okreslonego w uchwale budżetowej Gminy Strzeleczki na 2018r..pdf (93,42KB)

PDFUchwała nr 649-2017 RIO w sprawie opinii o mozliwości dofinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Strzeleczki na 2018r..pdf (92,81KB)

PDFUchwała nr 648-2017 RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Strzeleczki na 2018r..pdf (108,39KB)

PDFUchwała nr 499-2017 RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzeleczki.pdf (102,62KB)

 

Budżet 2017

PDFNr XXIX-155-16 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 r.pdf (1,60MB)

PDFUchwała nr 704-2016 RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Strzeleczki.pdf (82,98KB)

PDFUchwała nr 607-2016 RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Strzeleczki na 2017r..pdf (106,15KB)

PDFUchwała nr 409-2016 RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Strzeleczki.pdf (104,67KB)

 

Budżet 2016

PDFNr XVII-89-15 z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 r.pdf (1,07MB)

PDFRIO_uchwała_opinia budżetu 2016.pdf (122,94KB)

 

Budżet 2015

PDFUchwała RIO 64 z dnia 9 lutego 2015.pdf (91,20KB)

PDFUchwała RIO 67 z dnia 9 lutego 2015.pdf (62,41KB) 

PDFNr VI-12-15 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok.pdf (856,93KB)

 

Budżet 2014 

PDFNr 165-14z dnia 26.03.2014r..pdf (472,27KB)

PDFUchwała 6 2014 RIO w Opolu.pdf (95,50KB)

PDFUchwała 37 2014 RIO w Opolu.pdf (60,13KB)

PDFNr XXXV-209-13.pdf (781,67KB)

DOCOpisówka do uchwały budżetowej 2014.doc (59,50KB)

DOCUchwa budżetowa - projekt na 2014.(11).doc (40,50KB)

DOCOpisówka do uchwały budżetowej 2014.doc (59,50KB)

PDFUchwała RIO 482.pdf (99,55KB)

PDFUchwała RIO 632.pdf (63,10KB)

DOCZałącznik Nr 7 - fundusz sołecki.doc (103,00KB)

DOCZałącznik Nr 1do projektu uchwały budżetowej - dochody.doc (105,00KB)

DOCZałącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej - wydatki.doc (173,50KB)

DOCZałącznik Nr 3 - zadania zlecone.doc (56,50KB)

DOCZałącznik Nr 4 do projektu uchwały budżetowej.doc (33,00KB)

DOCZałącznik Nr 5 - plan dotacji.doc (33,00KB)

DOCZałącznik Nr 6 - plan dotacji.doc (35,50KB)

 

Budżet 2013

PDFUchwały RIO budżet Gminy Strzeleczki.pdf (2,40MB)

PDFNr XXIV-139-12 budżet 2013.pdf (951,83KB)

PDFUchwała nr 716.pdf (1,30MB)

PDFUchwała nr 717.pdf (1,39MB)

 

Budżet 2012

PDFUchwała nr 71 Regionalnej Izby Obrachunkowej.pdf (532,22KB)

PDFUchwała nr 107 Regionalnej Izby Obrachunkowej.pdf (497,68KB)

PDFUchwała.XIII.76.11.2011-12-29.pdf (100,92KB)

RARUchwała XIII 76 załączniki.rar (290,78KB)

PDFUchwała nr 756 Składu Orzekającego RIO w Opolu str 1.pdf (312,29KB)

PDFUchwała nr 756 Składu Orzekającego RIO w Opolu str 2.pdf (304,73KB)

PDFUchwała nr 757 Składu Orzekającego RIO w Opolu str 1.pdf (306,05KB)

PDFUchwała nr 757 Składu Orzekającego RIO w Opolu str 2.pdf (407,34KB)

PDFUchwała nr 757 Składu Orzekającego RIO w Opolu str 3.pdf (88,98KB)

07.12.2012r.

DOCNr 93-12 z 14.11.2012r..doc (25,50KB)

DOCUchwała budżetowa - projekt na 2013.doc (42,00KB)

DOCZałącznik Nr 7 do zarz. Nr 93-12.doc (32,50KB)

DOCZałącznik Nr 8 do zarz. Nr 93-12.doc (102,50KB)

DOCZałącznik Nr 4 do zarz. Nr 93-12.doc (32,50KB)

DOCZałącznik Nr 1 do zarz. Nr 93-12.doc (103,50KB)

DOCZałącznik Nr 2 do zarz. Nr 93-12.doc (141,50KB)

DOCZałącznik Nr 3 do zarz. Nr 93-12.doc (56,50KB)

DOCZałącznik Nr 5 do zarz. Nr 93-12.doc (35,00KB)

DOCZałącznik Nr 6 do zarz. Nr 93-12.doc (34,00KB)