Urząd Gminy Strzeleczki

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenia majątkowe za rok 2015

1. Zgodnie z art.24h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) do złożenia oświadczenia majątkowego zobowiązane są następujące osoby:

a. Przewodniczący Rady Gminy, Radni;

b. Wójt Gminy, Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy;

c. kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych;

d. osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta

2. Zgodnie art. 24i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejscu położenia nieruchomości.

Wyłączenie jawności tych danych następuje każdorazowo przed opublikowaniem oświadczeń na stronie internetowej BIP Gminy przez upoważnionego pracownika.

Jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Strzeleczki

3. Wszystkie oświadczenia przechowywane są w Urzędzie Gminy Strzeleczki:

a. Radnych oraz Wójta Gminy w biurze obsługi Rady Gminy, pokój nr 105;

b. Zastępcy Wójta, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, pracowników Urzędu Gminy wydających decyzje administracyjne z upoważnienia Wójta: w biurze Sekretarza Gminy, pokój nr 108.

Wykaz osób zobowiązanych do złożenia oświadczenia majątkowego:

Radni Rady Gminy Strzeleczki:

Wójt Gminy Strzeleczki za rok 2015

PDFPietruszka Marek Jan.pdf 

Przewodniczący Rady Gminy za rok 2015:

PDFKaliński Marek.pdf

Radni Gminy Strzeleczki za rok 2015:

PDFCyganik Małgorzata.pdf
PDFKocik Jacek.pdf
PDFKostka Henryk.pdf
PDFKurpiela Hubert.pdf
PDFNocoń Małgorzata.pdf
PDFNowak Damian.pdf
PDFPiecha Anna.pdf
PDFRobota Krzysztof.pdf
PDFSuchy Manfred.pdf
PDFTannenbaum Patryk.pdf
PDFWeindich Waldemar.pdf
PDFWiencek Brygida.pdf
PDFWingert Edward.pdf
PDFWolny Włodzimierz.pdf

Zastępcy Wójta, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, pracowników Urzędu Gminy wydających decyzje administracyjne z upoważnienia Wójta:

PDFBartoń Gabriela Maria.pdf
PDFBecker-Kalicińska Bogumiła.pdf
PDFBorsuk Łukasz - Sekretarz Gminy.pdf
PDFBorsuk Łukasz - Zastępca Wójta.pdf
PDFChojnacka Iwona Teresa.pdf
PDFDaniel Magdalena.pdf
PDFFicek Marzena.pdf
PDFIsalska Jolanta Halina.pdf
PDFJarmoliński Sławomir Leon.pdf
PDFJarmoliński Sławomir 31.08.2016.pdf
PDFKamińska-Kalisz Aleksandra.pdf
PDFKuźnik Anna Maria.pdf
PDFKuźnik Anna Maria..pdf
PDFMatysek Urszula.pdf
PDFMigot Sylwia Barbara.pdf
PDFNocoń Roman Antoni.pdf
PDFOlszewska Dorota Maria.pdf
PDFRiedel Bernard.pdf
PDFRóżyczka-Madaler Natalia.pdf

Metryczka
 • opublikowano:
  24-05-2016 14:06
  przez: Zygmunt Knura
 • zmodyfikowano:
  15-05-2017 11:01
  przez: Zygmunt Knura
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Strzeleczki
  odwiedzin: 5301
Dane jednostki:

Urząd Gminy Strzeleczki
47-364 Strzeleczki
ul. Rynek 4
NIP: 1990090013 REGON: 531413107

Dane kontaktowe:

tel.: 77 407 66 60
fax: 77 407 66 61
e-mail: ug@strzeleczki.pl
strona www:

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×