Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Programy

21.02.2022 

PDFRaport z realizacji Programu ochrony środowiska dla Gminy Strzeleczki za lata 2019 i 2020.pdf

 

03.08.2020

PDFOgłoszenie o przyjęciu Zmiany do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzeleczki.pdf
 

22.06.2020

Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływana na środowisko „Zmiany do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Strzeleczki”

PDFOgłoszenie Wójta Gminy Strzeleczki o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Strzeleczki.pdf
PDFZmiana do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Strzeleczki.pdf
 

25.11.2019

PDFRaport z realizacji Programu Ochrony Środowiska na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015- 2018 gmina Strzeleczki.pdf

25.03.2019

PDFObwieszczenie o przyjęciu SUiKZP Gminy Strzeleczki.pdf

15.03.2019 

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Strzeleczki o przyjęciu Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzeleczki oraz Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Strzeleczki na lata 2019 - 2022 z perspektywą do 2026 r..pdf
 

02.10.2018

STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO „PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY STRZELECZKI NA LATA 2019-2022 Z PERSPEKTYWĄ DO 2026 ROKU ORAZ „PROGRAMU USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
Z TERENU GMINY STRZELECZKI”

PDFOgłoszenie o SOOŚ.pdf
PDFPrognoza oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska.pdf
PDFPrognoza oddziaływania na środowisko Programu usuwania wyrobów azbestowych.pdf
PDFProgram Ochrony Środowiska dla Gminy Strzeleczki.pdf
PDFProgram usuwania wyrobów azbestowych.pdf
 

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Strzeleczki za rok 2015

PDFAnaliza stanu gosp. odpadami 2015.pdf

 

Program Ochrony Środowiska i Plan Gospdarki Odpadami dla Gminy Strzeleczki na lata 2011-2014 z perspektywy na lata 2015-2018

JPEGMapa_Strzeleczki_25.08 org.jpeg

RARPlan Gospodarki Odpadami.rar

PDFPrognoza Strzeleczki.pdf

PDFProgram Ochrony Środowiska Strzeleczki.pdf

 

Gospodarka odpadami

PDFOgłoszenie Marszałka Województwa Opolskiego.pdf

PDFSprawozdanie w sprawie naliczenia opłaty za wprowadzanie substancji kontrolowanych na rynek krajowy.pdf

PDFSprawozdania o masie wytworzonych opakowań, przywiezionych z zagranicy i wywiezionych za granicę opakowań.pdf

PDFSprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej.pdf

PDFSprzedawca detaliczny i opłata depozytowa.pdf

PDFZbieranie zużytych baterii i zużytych akumulatorów.pdf

PDFWprowadzający na rynek krajowy baterie i akumulatory.pdf