Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wielkopowierzchniowe obiekty handlowe

Wielkopowierzchniowe obiekty handlowe
 
 
17 września 2007 r. weszły w życie ustawa o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (Dz. U. nr 127 z 2007 r., poz. 880).
Zgodnie z ustawą obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży przekraczającej 400 m2, w których prowadzona jest jakakolwiek działalność handlowa zaliczane są do wielkopowierzchniowych.
Utworzenie nowego obiektu wymaga uzyskania zezwolenia Wójta. Przedsiębiorcy będący już właścicielami takich obiektów (powyżej 400 m2), mimo że przepisy wcześniejsze ich do tego nie zobowiązywały, zmuszeni są w ciągu 30 dni od daty wejścia w życie ustawy, tj. do 17 października br., złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na działanie takiego obiektu handlowego.
Na utworzenie obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży przekraczającej 400 m2 konieczne będzie uzyskanie specjalnego zezwolenia. Bez pozytywnej opinii rady gminy, duży obiekt handlowy nie będzie mógł powstać. Nowa ustawa nakłada też obowiązek uzyskania zezwolenia na właścicieli już istniejących obiektów.
Ustawa przewiduje opłatę skarbową za wydanie zezwolenia na tworzenie i działanie obiektów wielkopowierzchniowych, w wysokości 25 zł za każdy m2 powierzchni sprzedaży, nie więcej jednak niż 0,5% deklarowanej wartości inwestycji.
Zalegalizowanie istniejących już handlowych obiektów wielkopowierzchniowych będzie jedynie formalnością, bo do obiektów już istniejących nie stosuje się przepisów o konieczności uzyskania opinii rady gminy bądź sejmiku. Za takie zezwolenie nie będzie też pobierana opłata skarbowa, o której była mowa wyżej. Natomiast zmiana powierzchni sprzedaży lub całkowitej powierzchni, jaką zajmuje wielkopowierzchniowy obiekt handlowy w przyszłości będzie wymagać uzyskania zmiany zezwolenia, co wiązać się będzie zarówno z opłatami i koniecznością spełnienia szeregu wymogów wskazanych w ustawie dla nowych obiektów.
Tworzenie wielkopowierzchniowych obiektów handlowych bez wymaganego zezwolenia i prowadzenie działalności handlowej w formie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom, zagrożone jest karą grzywny w wysokości od 10.000 zł do 1.000.000 zł.
 
Referat Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury

Podstrona zawiera plik z wnioskiem o wydanie zezwolenia na działanie Wielkopowierzchniowego Obiektu Handlowego.

RTFwydanie zezwolenia wielkopowierzchniowego.rtf (178,69KB)