Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wyniki badania wody

Na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2015.139 z dnia 2015.01.27) Wójt Gminy Strzeleczki informuje mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia. 

1.PDF02.11.2020 analiza bakteriologiczna i fizykochemiczna Stacja Uzdatania Wody Nowy Bud.pdf

2. PDF15.09.2020 r. analiza bakteriologiczna i fizykochemiczne próbki wody Przedszkole Racławiczki, Przedszkole Pisarzowice, SUW Nowy Bud.pdf

3. PDFAnaliza bakteriologiczna i fizykochemiczna próbki wody sieć wodociągowa SUW Nowy BUD.pdf

4.PDFAnaliza fizykochemiczna i bakteriologiczna wody dostarczanej do Wawrzyńcowic z wodociągu SUW Racławice Śl..pdf

5.PDFSprawozdanie z badan wody na stacji SUW Nowy Bud z dnia 11.05.2020 Analiza bakteriologiczna wody.pdf

6.PDFSprawozdanie z badan wody na stacji SUW Nowy BUD z dnia 11.05.2020 r. Analiza fizykochemiczna wody.pdf

7.PDFSprawozdanie z badań wody 1177-wo-I-2019 17.12.2019- Gmina Srzeleczki (korekta).pdf

8.PDFSprawozdanie z badań 1116-wo-I-2019 z dn 03.12.2019 Gmina Strzeleczki.pdf

9.PDFSprawozdanie z badań wody z dnia 04.10.2019 r..pdf

10.PDFWyniki badań wody dostarczanej do Wawrzyńcowic z ujęcia Racławice Śl..pdf

11.JPEGOkresowa ocena jakosci wody Nowy Bud.jpeg

12.PDF1 Badanie wody SUW Nowy Bud 15.05.2019.pdf

13.PDF2 Badanie wody SUW Nowy Bud 15.05.2019.pdf

14.PDFSprawozdanie z badań wody na stacji SUW Nowy Bud z dnia 15.05.2019 r. Analiza fizykochemiczna wody na SUW Nowy_Bud.pdf

15.PDFSprawozdanie z badań wody na stacji SUW Nowy Bud z dnia 15.05.2019 r. Bakteriologiczna analiza wody.pdf

16.PDFokresowa ocena jakości wody w I kwartale 2019 r. - Nowy Bud.pdf

17.PDFSprawozdanie z badań wody Dziedzice - grudzień 2018 (A_4239_11_2018_F_1).pdf

18.PDFOrzeczenie SUW listopad 2018 Nowy Bud (1).pdf

19.PDFOrzeczenie SUW listopad 2018 Nowy Bud (2).pdf

20.PDFSprawozdanie z badań próbki wody listopad 2018 -Dobra.pdf

21.PDFSprawozdanie z badań próbki wody listopad 2018 Moszna-osiedle.pdf

22.PDFSprawozdanie z badań próbki wody listopad 2018 Pisarzowice.pdf

23.PDForzeczenie o jakości wody wrzesień 2018 Dziedzice i Pisarzowice.pdf

24.PDFBadanie wody wrzesień 2018 ( 1 ) Pisarzowice.pdf

25.PDFBadanie wody wrzesień 2018 ( 2 ) Pisarzowice.pdf

26. PDFBadanie wody wrzesień 2018 ( 1 ) Dziedzice.pdf

27. PDFBadanie wody wrzesień 2018 ( 2 ) Dziedzice.pdf

28. PDForzeczenie-o-jakosci-wody-26072018.pdf

29. PDFbadanie-wody-fizykochemia-sensoryka-maj-2018.pdf

30. PDFbadanie-wody-mikrobiologia-maj-2018.pdf

31. PDFBadanie wody marzec 2018 (1).pdf

32. PDFBadanie wody marzec 2018 (2).pdf

33.PDFBadanie wody październik 2017 (1).pdf

34.PDFBadanie wody październik 2017 (2).pdf

35.PDFBadanie wody listopad 2017 (1).pdf

36.PDFBadanie wody listopad 2017 (2).pdf

37.PDF12.2015 badanie wody.pdf