Przejdź do treści strony WCAG

Wyniki badania wody

Na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2015.139 z dnia 2015.01.27) Wójt Gminy Strzeleczki informuje mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia. 

1.PDFSprawozdanie z badan wody na stacji SUW Nowy Bud z dnia 11.05.2020 Analiza bakteriologiczna wody.pdf

2.PDFSprawozdanie z badan wody na stacji SUW Nowy BUD z dnia 11.05.2020 r. Analiza fizykochemiczna wody.pdf

3.PDFSprawozdanie z badań wody 1177-wo-I-2019 17.12.2019- Gmina Srzeleczki (korekta).pdf

4.PDFSprawozdanie z badań 1116-wo-I-2019 z dn 03.12.2019 Gmina Strzeleczki.pdf

5.PDFSprawozdanie z badań wody z dnia 04.10.2019 r..pdf

6.PDFWyniki badań wody dostarczanej do Wawrzyńcowic z ujęcia Racławice Śl..pdf

7.JPEGOkresowa ocena jakosci wody Nowy Bud.jpeg

8.PDF1 Badanie wody SUW Nowy Bud 15.05.2019.pdf

9.PDF2 Badanie wody SUW Nowy Bud 15.05.2019.pdf

10.PDFSprawozdanie z badań wody na stacji SUW Nowy Bud z dnia 15.05.2019 r. Analiza fizykochemiczna wody na SUW Nowy_Bud.pdf

11.PDFSprawozdanie z badań wody na stacji SUW Nowy Bud z dnia 15.05.2019 r. Bakteriologiczna analiza wody.pdf

12.PDFokresowa ocena jakości wody w I kwartale 2019 r. - Nowy Bud.pdf

13.PDFSprawozdanie z badań wody Dziedzice - grudzień 2018 (A_4239_11_2018_F_1).pdf

14.PDFOrzeczenie SUW listopad 2018 Nowy Bud (1).pdf

15.PDFOrzeczenie SUW listopad 2018 Nowy Bud (2).pdf

16.PDFSprawozdanie z badań próbki wody listopad 2018 -Dobra.pdf

17.PDFSprawozdanie z badań próbki wody listopad 2018 Moszna-osiedle.pdf

18.PDFSprawozdanie z badań próbki wody listopad 2018 Pisarzowice.pdf

19.PDForzeczenie o jakości wody wrzesień 2018 Dziedzice i Pisarzowice.pdf

20.PDFBadanie wody wrzesień 2018 ( 1 ) Pisarzowice.pdf

21.PDFBadanie wody wrzesień 2018 ( 2 ) Pisarzowice.pdf

22. PDFBadanie wody wrzesień 2018 ( 1 ) Dziedzice.pdf

23. PDFBadanie wody wrzesień 2018 ( 2 ) Dziedzice.pdf

24. PDForzeczenie-o-jakosci-wody-26072018.pdf

25. PDFbadanie-wody-fizykochemia-sensoryka-maj-2018.pdf

26. PDFbadanie-wody-mikrobiologia-maj-2018.pdf

27. PDFBadanie wody marzec 2018 (1).pdf

28. PDFBadanie wody marzec 2018 (2).pdf

29.PDFBadanie wody październik 2017 (1).pdf

30.PDFBadanie wody październik 2017 (2).pdf

31.PDFBadanie wody listopad 2017 (1).pdf

32.PDFBadanie wody listopad 2017 (2).pdf

33.PDF12.2015 badanie wody.pdf