Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

IV Sesja Rady Miejskiej w Strzeleczkach

UCHWAŁA Nr IV/14/24 RADY MIEJSKIEJ W STRZELECZKACH z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Strzeleczek

PDFUchwała Nr IV-14-24 z 19.06.2024 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Strzeleczek.pdf (131,92KB)


UCHWAŁA Nr IV/15/24 RADY MIEJSKIEJ W STRZELECZKACH z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok

PDFUchwała Nr IV-15-24 z 19.06.2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok.pdf (1,97MB)
 


UCHWAŁA Nr IV/16/24 RADY MIEJSKIEJ W STRZELECZKACH z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Strzeleczek z wykonania budżetu gminy za 2023 rok 

PDFUchwała Nr IV-16-24 z 19.06.2024 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Strzeleczek z wykonania budżetu gminy za 2023 rok.pdf (133,86KB)
 


UCHWAŁA Nr IV/17/24 RADY MIEJSKIEJ W STRZELECZKACH z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 rok 

PDFUchwała Nr IV-17-24 z 19.06.2024 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 r.pdf (393,79KB)
 


UCHWAŁA Nr IV/18/24 RADY MIEJSKIEJ W STRZELECZKACH z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzeleczki oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Strzeleczki 

PDFUchwała Nr IV-18-24 z 19.06.2024 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzeleczki oraz określenia granic obwodów.pdf (210,63KB)
 


UCHWAŁA Nr IV/19/24 RADY MIEJSKIEJ W STRZELECZKACH z dnia 19 czerwca 2024 r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/246/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo-księgowej i organizacyjnej dla jednostek oświatowych Gminy Strzeleczki

PDFUchwała Nr IV-19-24 z 19.06.2024 r. zmieniająca uchwałę Nr XLII-246-17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej.pdf (226,67KB)
 


UCHWAŁA Nr IV/20/24 RADY MIEJSKIEJ W STRZELECZKACH z dnia 19 czerwca 2024 r. zmieniająca uchwałę nr L/314/22 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 12 września 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Strzeleczki 

PDFUchwała Nr IV-20-24 z 19.06.2024 r. zmieniająca uchwałę nr L-314-22 z 12.09.2022 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.pdf (138,46KB)
 


UCHWAŁA Nr IV/21/24 RADY MIEJSKIEJ W STRZELECZKACH z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z fontanny miejskiej położonej na Rynku w Strzeleczkach

PDFUchwała Nr IV-21-24 z 19.06.2024 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z fontanny miejskiej położonej na Rynku w Strzeleczkach.pdf (227,31KB)
 


UCHWAŁA Nr IV/22/24 RADY MIEJSKIEJ W STRZELECZKACH z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie określenia zasad przyznawania diet sołtysom

PDFUchwała Nr IV-22-24 z 19.06.2024 r. w sprawie określenia zasad przyznawania diet sołtysom.pdf (131,39KB)
 


UCHWAŁA Nr IV/23/24 RADY MIEJSKIEJ W STRZELECZKACH z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krapkowickiemu

PDFUchwała Nr IV-23-24 z 19.06.2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krapkowickiemu.pdf (139,36KB)
 


UCHWAŁA Nr IV/24/24 RADY MIEJSKIEJ W STRZELECZKACH z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. Dwa Miasta – Dwa Powiaty - budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Zielina - Steblów” w ramach Działania 3.2. Mobilność miejska w ZIT, Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027

PDFUchwała Nr IV-24-24 z 19.06.2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. Dwa Miasta–Dwa Powiaty-budowa ścieżki.pdf (303,19KB)