Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały LXVII Sesji Rady Gminy Strzeleczki z dnia 20.12.2023 r.

UCHWAŁA Nr LXVII/445/23 RADY GMINY STRZELECZKI z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 r.PDFNr LXVII-445-23 z 20.12.2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 r.pdf (661,06KB)


UCHWAŁA Nr LXVII/446/23 RADY GMINY STRZELECZKI z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

PDFNr LXVII-446-23 z 20.12.2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf (220,09KB)


UCHWAŁA Nr LXVII/447/23 RADY GMINY STRZELECZKI z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej

PDFNr LXVII-447-23 z 20.12.2023 r. w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej.pdf (223,69KB)


UCHWAŁA Nr LXVII/448/23 RADY GMINY STRZELECZKI z dnia 20 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Strzeleczki

PDFNr LXVII-448-23 z 20.12.2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Strzeleczki.pdf (134,46KB)


UCHWAŁA Nr LXVII/449/23 RADY GMINY STRZELECZKI z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Komorniki”

PDFNr LXVII-449-23 z 20.12.2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego Komorniki.pdf (16,85MB)


UCHWAŁA Nr LXVII/450/23 RADY GMINY STRZELECZKI z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Strzeleczki „Posiłek w szkole i domu" na lata 2024-2028

PDFNr LXVII-450-23 z 20.12.2023 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Strzeleczki Posiłek w szkole i domu na lata 2024-2028.pdf (276,29KB)


UCHWAŁA Nr LXVII/451/23 RADY GMINY STRZELECZKI z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Strzeleczki w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi  

PDFNr LXVII-451-23 z 20.12.2023 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Strzeleczki w zakresie odbierania odpadów komunalnych.pdf (231,52KB)


UCHWAŁA Nr LXVII/452/23 RADY GMINY STRZELECZKI z dnia 20 grudnia 2023 r.  w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Strzeleczkach

PDFNr LXVII-452-23 z 20.12.2023 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Strzeleczkach.pdf (224,12KB)


UCHWAŁA Nr LXVII/453/23 RADY GMINY STRZELECZKI z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie udzielenia w 2024 r. dotacji celowej Gminie Krapkowice na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zamieszkałych na terenie Gminy Strzeleczki

[file,id_cms='34216',type='attachment'


UCHWAŁA Nr LXVII/454/23 RADY GMINY STRZELECZKI z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Strzeleczki na rok 2024

PDFNr LXVII-454-23 z 20.12.2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.pdf (211,01KB)


UCHWAŁA Nr LXVII/455/23 RADY GMINY STRZELECZKI z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr LVII/362/23 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzeleczki

PDFNr LXVII-455-23 z 20.12.2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr LVII-362-23 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzeleczki.pdf (223,78KB)


UCHWAŁA Nr LXVII/456/23 RADY GMINY STRZELECZKI z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

PDFNr LXVII-456-23 z 20.12.2023 r.w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.pdf (289,74KB)