Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pożytek Publiczny

27.03.2020

PDFogłoszenie-o-wynikach-otwartego-konkursu-ofert-ochrona-i-promocja-zdrowia - abulatoryjna i domowa terapia i rehabilitacja lecznicza.pdf
 

05.03.2020

Wójt Gminy Strzeleczki ogłasza powtórnie otwarty konkurs ofert za realizację zadań publicznych w Gminie Strzeleczki dla organizacji pożytku publicznego na 2020 rok:

PDFZARZĄDZENIE.25_20.2020-03-05 w sprawie ogłoszenia konkursu na realziację zadania publicznego dot. ochrony i promocji zdrowia - Ambulatoryjna.zipx.pdf
 

28.02.2020

Wyniki konkursu ofert

PDFZARZĄDZENIE._20.2020-02-27 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań w 2020.pdf
PDFogloszenie-o-wynikach-otwartego-konkursu-ofert-kultura fizyczna.pdf
PDFogloszenie-o-wynikach-otwartego-konkursu-ofert-ochrona-i-promocja-zdrowia.pdf
 

03.02.2020r.

Wójt Gminy Strzeleczki ogłasza otwarte konkursy ofert za realizację zadań publicznych w Gminie Strzeleczki dla organizacji pożytku publicznego na 2020 rok:

PDFZARZĄDZENIE Nr 16.20 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania kultury fizycznej i sportu.zipx.pdf
PDFZARZĄDZENIE.14.20. w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowych.zipx.pdf
PDFZARZĄDZENIE.15.20 - w sprawie konkursu na ochronę i promocję zdrowia.zipx.pdf
 

15.01.2020

Wójt Gminy Strzeleczki ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu „Programu współpracy Gminy Strzeleczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.

Przedmiot konsultacji: projekt „Programu współpracy Gminy Strzeleczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2020”.

Cel konsultacji : Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczące projektu „Programu współpracy Gminy Strzeleczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.

Termin konsultacji :  15 stycznia – 29 stycznia 2020 r.

Forma konsultacji : Konsultacje przeprowadza się w formie pisemnej. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian można zgłaszać na „formularzu konsultacji” w terminie od 15.11.2020r. do 29.01.2020 r. Wypełnione formularze można złożyć w Urzędzie Gminy Strzeleczki, 47-364 Strzeleczki ul. Rynek 4 lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : sekretarz@strzeleczki.pl. Uwagi i wnioski z datą wpływu po 29.01.2020 r., jak również niepodpisane, nie będą uwzględniane.

Zasięg terytorialny konsultacji  : podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Strzeleczki.

Załączniki :

PDFUCHWAŁA.2020-01-30 w sprawie Programu Współpracy Gminy Strzeleczki w organizacjami pożytku publicznego na 2020 rok.zipx.pdf
PDFZarządzenie w sprawie konsultacji Programu Współpracy z organizacjami pożytku publicznego na 2020 rok.pdf
 

01.08.2019r.

Informacja o zamieszczeniu do publicznego wglądu oferty realizacji zadania publicznego - "III Festiwal orkiestr dętych w Strzeleczkach".

Uznając celowość realizacji zadania publicznego informuję, iż od dnia 1 sierpnia 2019 r. zostaje zamieszczona do publicznego wglądu oferta realizacji zadania publicznego pn: ”III Festiwal orkiestr dętych w Strzeleczkach", złożona przez Stowarzyszenie "Fair Play" ul. Sienkiewicza 9, 47-300 Krapkowice.

Oferta będzie udostępniona przez okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Strzeleczkach, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Strzeleczkach oraz na stronie internetowej www.strzeleczki.pl.

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w Strzeleczkach, pokój 107 lub na adres do dnia 08.08.2019 r.

PDFOferta realizacji zadania publicznego pn. III Festiwal orkiestr dętych w Strzeleczkach.pdf
 

09.01.2019r.

Wójt Gminy Strzeleczki ogłasza otwarte konkursy ofert za realizację zadań publicznych w Gminie Strzeleczki dla organizacji pożytku publicznego na 2019 rok:

PDFZARZĄDZENIE.4.19. w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowych.zipx.pdf


PDFZARZĄDZENIE Nr 5.19 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań ochrony zdrowia w 2019 roku.pdf
PDFZARZĄDZENIE Nr 6.19 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania kultury fizycznej w 2019 roku.pdf

14.11.2018

Wójt Gminy Strzeleczki ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu „Programu współpracy Gminy Strzeleczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.

Przedmiot konsultacji: projekt „Programu współpracy Gminy Strzeleczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.

Cel konsultacji : Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczące projektu „Programu współpracy Gminy Strzeleczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.

Termin konsultacji :  15 listopada – 28 listopada 2018 r.

Forma konsultacji : Konsultacje przeprowadza się w formie pisemnej. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian można zgłaszać na „formularzu konsultacji” w terminie od 14.11.2018r. do 28.11.2018 r. Wypełnione formularze można złożyć w Urzędzie Gminy Strzeleczki, 47-364 Strzeleczki ul. Rynek 4 lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : . Uwagi i wnioski z datą wpływu po 28.11.2018 r., jak również niepodpisane, nie będą uwzględniane.

Zasięg terytorialny konsultacji  : podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Strzeleczki.

Załączniki :

PDFZarządzenie w sprawie konsultacji Programu Współpracy Gminy Strzeleczki z organizacjami pożytku publicznego na rok 2019 pdf.pdf
PDFUchwała w sprawie Programu Współpracy Gminy Strzeleczki w organizacjami pożytku publicznego na 2019 rok pdf.pdf
 

12.07.2018r.

Informacja o zamieszczeniu do publicznego wglądu oferty realizacji zadania publicznego - "Organizacja obozu szkoleniowo wypoczynkowego dla członków MDP z terenu Gminy Strzeleczki".    

          Uznając celowość realizacji zadania publicznego informuję, iż od dnia 12 lipca 2018 r. zostaje zamieszczona do publicznego wglądu oferta realizacji zadania publicznego pn: ” Organizacja obozu szkoleniowo wypoczynkowego dla członków MDP z terenu Gminy Strzeleczki”, złożona przez Ochotniczą Straż Pożarną w Strzeleczkach ul. Dworcowa 3 A, 47-364 Strzeleczki. Oferta będzie udostępniona przez okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Strzeleczkach, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Strzeleczkach oraz na stronie internetowej www.strzeleczki.pl.

          Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w Strzeleczkach, pokój 107 lub na adres sekretarz@strzeleczki.pl do dnia 19.07.2018 r.

PDFOferta realizacji zadania publicznego Organizacja obozu szkoleniowo wypoczynkowego dla członków MDP z terenu Gminy Strzeleczki.pdf
 

 

15.06.2018r.

Informacja o zamieszczeniu do publicznego wglądu oferty realizacji zadania publicznego - "Międzynarodowy Plener malarski Dobra 2018".

Uznając celowość realizacji zadania publicznego informuję, iż od dnia 16 czerwca 2018 r. zostaje zamieszczona do publicznego wglądu oferta realizacji zadania publicznego pn: ”Międzynarodowy Plener Malarski „Dobra 2018”, złożona przez Związek Polskich Artystów Plastyków „Polska Sztuka Użytkowa”, ul. Rynek 5-6, 45-015 Opole.

Oferta będzie udostępniona przez okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Strzeleczkach, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Strzeleczkach oraz na stronie internetowej www.strzeleczki.pl.

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w Strzeleczkach, pokój 107 lub na adres do dnia 22.06.2018 r.

Informacja o zamieszczeniu do publicznego wglądu oferty realizacji zadania publicznego - "II Festiwal orkiestr dętych w Strzeleczkach".

Uznając celowość realizacji zadania publicznego informuję, iż od dnia 16 czerwca 2018 r. zostaje zamieszczona do publicznego wglądu oferta realizacji zadania publicznego pn: ”II Festiwal orkiestr dętych w Strzeleczkach", złożona przez Stowarzyszenie "Fair Play" ul. Sienkiewicza 9, 47-300 Krapkowice.

Oferta będzie udostępniona przez okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Strzeleczkach, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Strzeleczkach oraz na stronie internetowej www.strzeleczki.pl.

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w Strzeleczkach, pokój 107 lub na adres do dnia 22.06.2018 r.

19.02.2018

PDFOgłoszenie wyników konkursu w zakresie ochrony i promocji zdrowia 2018.pdf
PDFOgłoszenie wyników konkursu w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2018.pdf

10.01.2018

PDFZARZĄDZENIE.379_18.2018-01-09 powołanie członków komisji konkursowej.zipx.pdf
PDFZARZĄDZENIE.380_18.2018-01-09 - konkurs na przeciwdziałanie patologiom społecznym.zipx.pdf
PDFZARZĄDZENIE.381_18.2018-01-09 w sprawie konkursu na ochronę i promocję zdrowia.zipx.pdf
PDFZARZĄDZENIE.382_18.2018-01-09 w sprawie konkursu na kulturę fizyczną.zipx.pdf
 

06.11.2017

„Program współpracy Gminy Strzeleczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”

12.10.2017

PDFogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na dotację celową dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych dla spółek wodnych działających na terenie gminy Strzeleczki.pdf

25.09.2017

PDFOgłoszenie o otwartym konkursie ofert na Dotację celową dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie wód i urzadzeń wodnych dla spółek wodnych działających na terenie gminy Strzeleczki.pdf

20.04.2017

Informacja o zamieszczeniu do publicznego wglądu oferty realizacji zadania publicznego

23.01.2017

Zgłaszanie członków komisji konkursowej dokonującej oceny złożonych ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r.

05.01.2017

Wójt Gminy Strzeleczki ogłasza otwarte konkursy ofert za realizację zadań publicznych w Gminie Strzeleczki dla organizacji pożytku publicznego na 2017 rok.

14.12.2016

Informacja o zamieszczeniu do publicznego wglądu oferty realizacji zadania publicznego.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego informuję, iż od dnia 14 grudnia 2016 roku zostaje zamieszczona do publicznego wglądu oferta realizacji zadania publicznego pn.: ”Dbałość o lokalne dziedzictwo”, złożona przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim z siedzibą ul. Konopnickiej 6, 45-004 Opole.

Oferta będzie udostępniona przez okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Strzeleczkach, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Strzeleczkach oraz na stronie internetowej www.strzeleczki.pl.

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w Strzeleczkach, pokój 107 lub na adres sekretarz@strzeleczki.pl do dnia 21.12.2016 r.

PDFOferta realizacji zadania publicznego.pdf
 

                                                                                                                                         Wójt Gminy Strzeleczki

                                                                                                                                            /-/ Marek Pietruszka

 

03.11.2016

Wójt Gminy Strzeleczki ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu „Programu współpracy Gminy Strzeleczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”.

Przedmiot konsultacji: projekt „Programu współpracy Gminy Strzeleczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”.

Cel konsultacji : Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczące projektu „Programu współpracy Gminy Strzeleczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”.

Termin konsultacji :  3 listopada – 17 listopada 2016 r.

Forma konsultacji : Konsultacje przeprowadza się w formie pisemnej. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian można zgłaszać na „formularzu konsultacji” w terminie od 03.11.2016r. do 17.11.2016 r. Wypełnione formularze należy złożyć w Urzędzie Gminy Strzeleczki, 47-364 Strzeleczki ul. Rynek 4 lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : . Uwagi i wnioski z datą wpływu po 17.11.2016 r., jak również niepodpisane, nie będą uwzględniane.

Zasięg terytorialny konsultacji  : podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Strzeleczki.

Załączniki :

PDFUCHWAŁA.2016-11-03 projekt w sprawie programu współpracy z OPP na 2017.zipx.pdf
PDFZARZĄDZENIE.252_w sprawie konsultacji społecznych.zipx.pdf
 

 

22.06.2016

Informacja o zamieszczeniu do publicznego wglądu oferty realizacji zadania publicznego.

10.05.2016r.

DOCSprawozdanie z zakresu współpracy Gminy Strzeleczki z organizacjami pożytku publicznego w 2015 roku.doc

04.04.2016r.

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert - ochrona i promocja zdrowia

14.03.2016r.

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert

23.02.2016r.

Nabór do komisji konkursowych – 2016

01.02.2016r.

Wójt Gminy Strzeleczki ogłasza otwarte konkursy ofert za realizację zadań publicznych w Gminie Strzeleczki dla organizacji pożytku publicznego na 2016 rok.

 

Zestawienie złożonych ofert w konkursach na OPP w 2016r.

 

Strzeleczki, dnia 02.11.2015r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Strzeleczki o przeprowadzeniu konsultacji społecznych.

Wójt Gminy Strzeleczki ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu „Programu współpracy Gminy Strzeleczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”.

Przedmiot konsultacji: projekt „Programu współpracy Gminy Strzeleczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”.

Cel konsultacji : Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczące projektu „Programu współpracy Gminy Strzeleczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”.

Termin konsultacji :  2 listopada – 16 listopada 2015 r.

Forma konsultacji : Konsultacje przeprowadza się w formie pisemnej. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian można zgłaszać na „formularzu konsultacji” w terminie od 02.11.2015r. do 16.11.2015 r. Wypełnione formularze należy złożyć w Urzędzie Gminy Strzeleczki, 47-364 Strzeleczki ul. Rynek 4 lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : . Uwagi i wnioski z datą wpływu po 16.11.2015 r., jak również niepodpisane, nie będą uwzględniane.

Zasięg terytorialny konsultacji  : podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Strzeleczki.

Załączniki :

WÓJT GMINY STRZELECZKI

         /-/ Marek Pietruszka

Strzeleczki, dnia 02.07.2015 r.

Informacja o zamieszczeniu do publicznego wglądu oferty realizacji zadania publicznego.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego informuję, iż od dnia 2 lipca 2015 r. zostaje zamieszczona do publicznego wglądu oferta realizacji zadania publicznego pn: ”Międzynarodowy Plener Malarski „Dobra 2015”, złożona przez Związek Polskich Artystów Plastyków „Polska Sztuka Użytkowa”, ul. Rynek 5-6, 45-015 Opole.

Oferta będzie udostępniona przez okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Strzeleczkach, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Strzeleczkach oraz na stronie internetowej www.strzeleczki.pl.

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w Strzeleczkach, pokój 107 lub na adres do dnia 09.07.2015 r.

PDFPlener malarski.pdf
 

Wójt Gminy Strzeleczki

/-/ Marek Pietruszka

 

DOCSprawozdanie_2014.doc
 

 

03.04.2015

PDFOgłoszenie wyników_przeciwdziałanie uzaleznieniom i patologiom społecznym.pdf
PDFOgłoszenie wyników_propagowanie kultury mniejszości narodowych i etnicznych.pdf
 

23.03.2015

JPEGOgłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia w 2015.jpeg 
 

JPEGOgłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015.jpeg 

 

05.03.2015

DOCOgłoszenie o konsultacjach RCOP.doc
 

 

Informacje o wynikach naboru kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartym konkursie ofert realizacji zadań publicznych na rok 2015.

Ogłoszeniem zamieszczonym na stronie internetowej Urzędu Gminy Strzeleczki, na tablicy ogłoszeń urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzeleczki w dniu 02.02.2015 r. roku Wójt Gminy Strzeleczki zwrócił się do przedstawicieli organizacji pozarządowych o zgłaszanie propozycji osób – kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert.

W oznaczonym terminie tj. do dnia 18.02.2015 roku żadna z organizacji pozarządowych oraz z podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. t.j. 2014 roku, poz. 1118 z późn. zm.) nie zgłosiła swoich kandydatów na członków komisji konkursowej.

Wobec powyższego, działając w trybie art. 15 ust. 2b w/w ustawy, Wójt Gminy Strzeleczki, Zarządzeniem Nr 27/15 z dnia 6 marca 2015 roku powołał członków komisji konkursowej spośród pracowników Urzędu Gminy Strzeleczki w osobach:

 1. Pan Łukasz Borsuk          – przewodniczący komisji,
 2. Pani Gabriela Bartoń        - wiceprzewodniczący komisji,
 3. Pan Marek Pelka             – członek komisji,
 4. Pani Sylwia Migot            – członek komisji.

Wójt Gminy Strzeleczki

Marek Pietruszka

02.02.2015

Wójt Gminy Strzeleczki zaprasza do zgłaszania kandydatur osób – przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na członków komisji konkursowej dokonującej oceny złożonych ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r. w zakresie :

 1. organizowania letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży
 2. pielęgnacji w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych i starszych
 3. ambulatoryjnej i domowej terapii i rehabilitacji leczniczej
 4. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
 5. działalności na rzecz mniejszości narodowych

 

Zgłoszenie należy składać do dnia 18 lutego 2015 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Strzeleczki, ul. Rynek 4  formularzu zamieszczonym poniżej z dopiskiem „Nabór do komisji konkursowych – 2015”.

 

Wójt Gminy Strzeleczki

Marek Pietruszka

 

 

 

DOCZarządzenie Nr 9.2015 - nabór kandydatów na człobków komisji konkursowych.doc

DOCZałącznik do zarządzenia - ogłoszenie 2015.doc

DOCzgloszenie_czlonka_komisji_ngo_2015.doc

 

Otwarte konkursy ofert na rok 2015

DOCZarządzenie Nr 5.2015- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.doc

DOCZarządzenie Nr 6.2015 - zimowy i letni wypoczynek dzieci i młodzieży.doc

DOCZarządzenie Nr 7.2015- opieka i terapia osób chorych,niepełnosprawnych i starszych.doc

DOCZarządzenie Nr 8.2015 - działalność na rzecz mniejszości narodowych.doc

DOCwzór oferty 2015.doc

 

27.10.2014

DOCProtokół z konsultacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015.doc
 

08.10.2014

Ogłoszenie Wójta Gminy Strzeleczki o przeprowadzeniu konsultacji.

DOCOGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STRZELECZKI o konsultacjach.doc
DOCZarządzenie - konsultacje.doc
DOCZałącznik 1 do zarządzenia w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych.doc
DOCProgram współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015r..doc
 

03.09.2014

DOCXwyniki otwartego konkursu ofert w 2014 r. - działalność na rzecz mniejszości narodowych.docx

 

04.07.2014

Otwarty konkurs ofert na rok 2014

DOCZarządzenie Nr 38 - działalność na rzecz mniejszości narodowych.doc

 

30.04.2014

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2013 r.

DOCSprawozdanie_2013.doc

 

22.04.2014

Strzeleczki, dnia 22.04.2014 r.

 

 

INFORMACJA

o zamieszczeniu do publicznego wglądu oferty realizacji zadania publicznego

 

Uznając celowość realizacji zadania publicznego informuję, iż od dnia 22 kwietnia 2014 r. zostaje zamieszczona do publicznego wglądu oferta realizacji zadania publicznego pn: ”Międzynarodowy Plener Malarski „Dobra 2014”, złożona przez Związek Polskich Artystów Plastyków „Polska Sztuka Użytkowa”, ul. Rynek 5-6, 45-015 Opole.

Oferta będzie udostępniona przez okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Strzeleczkach, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Strzeleczkach oraz na stronie internetowej www.strzeleczki.pl.

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w Strzeleczkach, pokój 107 lub na adres do dnia 29 kwietnia 2014 r.

 

PDFOferta realizacji zadania publicznego.pdf

 

 

20.02.2014

DOCZarządzenie_Nr_14_-_unieważnienie otwartego konkursu działalność na rzecz mniejszości narodowych.doc

 

19.02.2014

DOCXwyniki otwartego konkursu ofert w 2014 r. - działania na rzecz osób niepełnosprawnych.docx

DOCXwyniki otwartego konkursu ofert w 2014 r. - letni wypoczynek.docx

DOCXwyniki otwartego konkursu ofert w 2014 r. - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.docx

 

14.02.2014

DOCProtokół z naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert.doc

14.01.2014

Wójt Gminy Strzeleczki zaprasza do zgłaszania kandydatur osób – przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na członków komisji konkursowej dokonującej oceny złożonych ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r. w zakresie :

 1. organizowania letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży
 2. pielęgnacji w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych i starszych
 3. ambulatoryjnej i domowej terapii i rehabilitacji leczniczej
 4. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
 5. działalności na rzecz mniejszości narodowych

 

Zgłoszenie należy składać do dnia 30 stycznia 2014 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Strzeleczki, ul. Rynek 4  formularzu zamieszczonym poniżej z dopiskiem „Nabór do komisji konkursowych – 2014”.

 

Z-ca Wójta

Piotr Solloch

DOCXNabór kandydatów na członków komisji konkursowych w 2014.docx

DOCZałącznik do zarządzenia - ogłoszenie.doc

DOCZarządzenie Nr 8 - nabór kandydatów na człobków komisji konkursowych.doc

DOCzgloszenie_czlonka_komisji_ngo_2013.doc

 

Otwarte konkursy ofert na rok 2014

DOCZarządzenie Nr 4- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.doc

DOCZarządzenie Nr 5 - zimowy i letni wypoczynek dzieci i młodzieży.doc

DOCZarządzenie Nr 6- opieka i terapia osób chorych,niepełnosprawnych i starszych.doc

DOCZarządzenie Nr 7 - działalność na rzecz mniejszości narodowych.doc

DOCwzór oferty.doc

 

21.11.2013

PDFProtokół z konsultacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi pożytku publicznego na rok 2014.pdf

 

 

07.11.2013

Ogłoszenie Wójta Gminy Strzeleczki o przeprowadzeniu konsultacji.

DOCOGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STRZELECZKI o konsultacjach.doc

DOCZarządzenie - konsultacje.doc

DOCZałącznik 1 do zarządzenia w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych.doc

DOCProgram współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2014r - projekt.doc

 

 

04.06.2013

Oferta realizacji zadania publicznego

Strzeleczki, dnia 04.06.2013 r.
 
 
INFORMACJA
o zamieszczeniu do publicznego wglądu oferty realizacji zadania publicznego
 
Uznając celowość realizacji zadania publicznego informuję, iż od dnia 5 czerwca 2013 r. zostaje zamieszczona do publicznego wglądu oferta realizacji zadania publicznego pn: ”Międzynarodowy Plener Malarski „Dobra 2013”, złożona przez Związek Polskich Artystów Plastyków „Polska Sztuka Użytkowa”, ul. Rynek 5-6, 45-015 Opole.
Oferta będzie udostępniona przez okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Strzeleczkach, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Strzeleczkach oraz na stronie internetowej www.strzeleczki.pl.
Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w Strzeleczkach, pokój 107 lub na adres sek@strzeleczki.pl do dnia 12 czerwca 2013 r.
 
 
Wójt Gminy Strzeleczki
   Bronisław Kurpiela
 
 

14.05.2013

DOCXWyniki otwartego konkursu ofert w 2013 r. - działalność na rzecz mniejszości narodowych.docx

 

9.04.2013

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2012 r.

DOCSprawozdanie_2012.doc

 

18.03.2013

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych w 2013 r.

 

14.02.2013

DOCXWyniki otwartego konkursu ofert w 2013 r. - działania na rzecz osób niepełnosprawnych.docx

DOCXWyniki otwartego konkursu ofert w 2013 r. - letni wypoczynek.docx

DOCXWyniki otwartego konkursu ofert w 2013 r. - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.docx

DOCZarządzenie_Nr_9_-_unieważnienie otwartego konkursu działalność na rzecz mniejszości narodowych.doc

 

22.01.2013

DOCProtokół z naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert.doc

 

03.01.2013

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w 2013 r.

Wójt Gminy Strzeleczki zaprasza do zgłaszania kandydatur osób – przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na członków komisji konkursowej dokonującej oceny złożonych ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r. w zakresie :

 1. organizowania letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży

 2. pielęgnacji w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych i starszych

 3. ambulatoryjnej i domowej terapii i rehabilitacji leczniczej

 4. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 5. działalności na rzecz mniejszości narodowych

 

Zgłoszenie należy składać do dnia 18 stycznia 2013 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Strzeleczki, ul. Rynek 4  formularzu zamieszczonym poniżej z dopiskiem „Nabór do komisji konkursowych – 2013”.

załączniki:

DOCOświadczenie kandydata_na_czlonka_kom.konk..doc

DOCZałącznik do zarządzenia - ogłoszenie.doc

DOCZarządzenie Nr 1 - nabór kandydatów na człobków komisji konkursowych.doc

DOCzgloszenie_czlonka_komisji_ngo_2013.doc

 

03.01.2013

Otwarte konkursy ofert na rok 2013

DOCZarządzenie Nr 57- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.doc

DOCZarządzenie Nr 58- opieka i terapia osób chorych,niepełnosprawnych i starszych.doc

DOCZarządzenie Nr 59 - zimowy i letni wypoczynek dzieci i młodzieży.doc

DOCZarządzenie Nr 60 - działalność na rzecz mniejszości narodowych.doc

DOCProgram współpracy uchwała nr XXIII-137-12.doc

DOCwzór oferty.doc

DOCwzór sprawozdania.doc

 

14.11.2012

PROTOKÓŁ z przeprowadzenia konsultacji Programu współpracy Gminy Strzeleczki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.

PDFProtokół z konsultacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2013.pdf

16.10.2012

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STRZELECZKI O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

DOCOGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STRZELECZKI o konsultacjach.doc

DOCProgram współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2013r., Strzeleczki.doc

DOCZałącznik 1 do zarządzenia nr 592011 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych.doc

DOCZarządzenie Nr 89- konsultacje.doc

09.07.2012

Informacja o zamieszczeniu do publicznego wglądu oferty realizacji zadania publicznego

DOCInformacja o zamieszczeniu do publicznego wglądu oferty realizacji zadania publicznego.doc

PDFOferta realizacji zadania publicznego dot. Międzynarodowego Pleneru Malarskiego MOSZNA ZAMEK 2012.pdf

04.04.2012

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2011 r.

DOCSprawozdanie_2011.doc

23.02.2012

DOCXWyniki otwartego konkursu ofert w 2012 r. - działania na rzecz osób niepełnosprawnych.docx

DOCXWyniki otwartego konkursu ofert w 2012 r. - letni wypoczynek.docx

08.02.2012r.

DOCWyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2012 r..doc

05.01.2012r.

DOCZarządzenie Nr 1 z dnia 3 stycznia 2012.doc

DOCZarządzenie Nr 2 z dnia 3 stycznia 2012.doc

DOCZarządzenie Nr 3 z dnia 3 stycznia 2012.doc

DOCZarządzenie Nr 4 - nabór kandydatów.doc

DOCZałącznik do zarządzenia Nr 4-ogłoszenie.doc

DOCZałącznik do zarządzenia nr 4-Oświadczenie kandydata.doc

DOCZałącznik do zarządzenia Nr 4-zgloszenie czlonka komisji.doc

23.11.2011r.

PDFProtokół z konsultacji 17 listopad 2011.pdf

28.10.2011r.

Ogłoszenie o konsultacjach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2012r.

DOCOGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STRZELECZKI o konsultacjach.doc

załączniki:

DOCZarządzenie Nr - konsultacje.doc

DOCZałącznik 1 do zarządzenia nr 592011 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych.doc

DOCProjekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 2012.doc

08.06.2011r.

Wójt Gminy Strzeleczki przedstawia ofertę złożoną przez Związek Polskich Artystów Plastyków „Polska Sztuka Użytkowa” na wsparcie finansowe zadania.  Zgodnie z art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z póź. zm.) uznając celowość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3, Wójt Gminy Strzeleczki  przedstawia ofertę o nazwie: „Międzynarodowy Plener Malarski „Zamek-Moszna 2011”.
Prosimy o zgłaszanie uwag dotyczących oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia. Oferta w załączniku do pobrania.

PDFOFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.pdf

PDFSTATUT POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW - POLSKA SZTUKA UŻYTKOWA.pdf

PDFODPIS KRS.pdf