Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LVII Sesja Rady Gminy Strzeleczki

Wykaz głosowań sesji
LVII Sesja Rady Gminy Strzeleczki

Głosowanie nad przyjęciem porządku  LVII Sesji Rady Gminy (14:38)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Roman Wilczek, Hubert Kurpiela, Patryk Tannenbaum, Waldemar Weindich, Michał Jenek, Anna Piecha, Włodzimierz Wolny, Krzysztof Robota, Irena Galler, Małgorzata Nocoń, Marek Kaliński, Henryk Kostka, Manfred Suchy, Damian Nowak

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Adam Pientka

Głosowanie nad przyjęciem protokołu Nr LV/22 z Sesji Rady Gminy w dniu 21.12.2022 r. (14:53)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Damian Nowak, Patryk Tannenbaum, Henryk Kostka, Waldemar Weindich, Michał Jenek, Anna Piecha, Krzysztof Robota, Hubert Kurpiela, Marek Kaliński, Irena Galler, Włodzimierz Wolny, Roman Wilczek, Małgorzata Nocoń, Manfred Suchy

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Adam Pientka

Głosowanie nad przyjęciem protokołu protokołu Nr LVI/23 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy w dniu 05.01.2023 r. (14:53)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Henryk Kostka, Roman Wilczek, Patryk Tannenbaum, Marek Kaliński, Irena Galler, Anna Piecha, Włodzimierz Wolny, Michał Jenek, Waldemar Weindich, Krzysztof Robota, Damian Nowak, Manfred Suchy, Małgorzata Nocoń, Hubert Kurpiela

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Adam Pientka

Głosowanie nad przyjęciem informacji Wójta Gminy Strzeleczki z działalności w okresie między LV a LVII Sesją Rady Gminy. (14:53)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Henryk Kostka, Damian Nowak, Roman Wilczek, Patryk Tannenbaum, Marek Kaliński, Michał Jenek, Włodzimierz Wolny, Anna Piecha, Waldemar Weindich, Manfred Suchy, Krzysztof Robota, Małgorzata Nocoń, Hubert Kurpiela, Irena Galler

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Adam Pientka

Głosowanie nad podjęciem  uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok – projekt z dnia 13.01.2023 r. – Skarbnik Gminy. (14:59)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Marek Kaliński, Damian Nowak, Patryk Tannenbaum, Włodzimierz Wolny, Irena Galler, Waldemar Weindich, Małgorzata Nocoń, Anna Piecha, Roman Wilczek, Henryk Kostka, Hubert Kurpiela, Krzysztof Robota, Manfred Suchy

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):
Michał Jenek

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Adam Pientka

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej – projekt z dnia 13.01.2023 r. – Skarbnik Gminy. (15:00)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Roman Wilczek, Damian Nowak, Małgorzata Nocoń, Irena Galler, Marek Kaliński, Michał Jenek, Anna Piecha, Krzysztof Robota, Waldemar Weindich, Patryk Tannenbaum, Włodzimierz Wolny, Hubert Kurpiela, Henryk Kostka, Manfred Suchy

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Adam Pientka

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Strzeleczki – projekt z dnia 22.12.2022 r. – Sekretarz Gminy; (15:02)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Roman Wilczek, Damian Nowak, Marek Kaliński, Henryk Kostka, Manfred Suchy, Patryk Tannenbaum, Małgorzata Nocoń, Anna Piecha, Włodzimierz Wolny, Waldemar Weindich, Michał Jenek, Krzysztof Robota, Irena Galler, Hubert Kurpiela

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Adam Pientka

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Gminy – projekt 
z dnia 10.01.2023 r. – podinspektor ds. obsługi Rady Gminy; (15:04)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Henryk Kostka, Włodzimierz Wolny, Irena Galler, Patryk Tannenbaum, Damian Nowak, Marek Kaliński, Roman Wilczek, Waldemar Weindich, Małgorzata Nocoń, Michał Jenek, Anna Piecha, Krzysztof Robota, Hubert Kurpiela, Manfred Suchy

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Adam Pientka

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Strzeleczki 
na 2023 rok – projekt z dnia 10.01.2023 r. – podinspektor ds. obsługi Rady Gminy; (15:05)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Marek Kaliński, Irena Galler, Włodzimierz Wolny, Patryk Tannenbaum, Hubert Kurpiela, Henryk Kostka, Waldemar Weindich, Damian Nowak, Anna Piecha, Małgorzata Nocoń, Michał Jenek, Roman Wilczek, Krzysztof Robota, Manfred Suchy

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Adam Pientka

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzeleczki – projekt z dnia 09.01.2023 r. – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Nieruchomości; (15:07)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Damian Nowak, Henryk Kostka, Włodzimierz Wolny, Irena Galler, Małgorzata Nocoń, Hubert Kurpiela, Waldemar Weindich, Anna Piecha, Marek Kaliński, Roman Wilczek, Michał Jenek, Krzysztof Robota, Patryk Tannenbaum, Manfred Suchy

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Adam Pientka

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do przyznawania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – projekt z dnia 10.01.2023 r. – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (15:09)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Henryk Kostka, Waldemar Weindich, Marek Kaliński, Włodzimierz Wolny, Roman Wilczek, Damian Nowak, Patryk Tannenbaum, Irena Galler, Hubert Kurpiela, Małgorzata Nocoń, Anna Piecha, Michał Jenek, Manfred Suchy, Krzysztof Robota

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Adam Pientka

Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców – projekt z dnia 09.01.2023 r.– Kierownik GZEAS (15:10)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Damian Nowak, Irena Galler, Małgorzata Nocoń, Henryk Kostka, Waldemar Weindich, Patryk Tannenbaum, Włodzimierz Wolny, Roman Wilczek, Michał Jenek, Hubert Kurpiela, Anna Piecha, Marek Kaliński, Manfred Suchy, Krzysztof Robota

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Adam Pientka

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Strzeleczki na rok 2023 – projekt z dnia 12.01.2023 r.– podinspektor ds. profilaktyki uzależnień (15:12)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Damian Nowak, Roman Wilczek, Patryk Tannenbaum, Marek Kaliński, Henryk Kostka, Irena Galler, Włodzimierz Wolny, Waldemar Weindich, Anna Piecha, Małgorzata Nocoń, Hubert Kurpiela, Michał Jenek, Manfred Suchy, Krzysztof Robota

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Adam Pientka

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso – projekt z dnia10.01.2023 r. – Skarbnik Gminy. (15:16)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Henryk Kostka, Waldemar Weindich, Małgorzata Nocoń, Anna Piecha, Irena Galler, Roman Wilczek, Damian Nowak, Marek Kaliński, Patryk Tannenbaum, Hubert Kurpiela, Włodzimierz Wolny, Manfred Suchy, Krzysztof Robota

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Michał Jenek, Adam Pientka

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów, terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso– projekt z dnia 10.01.2023 r. – Skarbnik Gminy. (15:19)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Damian Nowak, Henryk Kostka, Marek Kaliński, Włodzimierz Wolny, Anna Piecha, Waldemar Weindich, Irena Galler, Małgorzata Nocoń, Roman Wilczek, Hubert Kurpiela, Patryk Tannenbaum, Krzysztof Robota, Manfred Suchy

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Michał Jenek, Adam Pientka

Głosowanie nad -podjęciem uchwały w sprawie opłaty targowej – projekt z dnia 23.01.2023 r. – Skarbnik Gminy. (15:23)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Henryk Kostka, Marek Kaliński, Włodzimierz Wolny, Waldemar Weindich, Damian Nowak, Irena Galler, Hubert Kurpiela, Anna Piecha, Roman Wilczek, Manfred Suchy, Patryk Tannenbaum, Małgorzata Nocoń, Krzysztof Robota

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Michał Jenek, Adam Pientka

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na mienie Gminy Strzeleczki 
w miejscowości Komorniki – projekt z dnia 25.01.2023 r. – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska 
i Nieruchomości. (15:25)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Hubert Kurpiela, Damian Nowak, Włodzimierz Wolny, Henryk Kostka, Małgorzata Nocoń, Irena Galler, Marek Kaliński, Anna Piecha, Michał Jenek, Patryk Tannenbaum, Krzysztof Robota, Roman Wilczek, Waldemar Weindich, Manfred Suchy

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Adam Pientka