Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta Gminy Strzeleczki - 2023 rok

1. Zarządzenie Nr 1/23 z 02.01.2023 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Strzeleczki na 2023 rok

PDFNr 1-23 z 02.01.2023 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Strzeleczki na 2023 rok.pdf (2,63MB)
PDFNr 1-23 z 02.01.2023 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Strzeleczki na 2023 rok - SKAN.pdf (1,34MB)


2. Zarządzenie Nr 2/23 z 02.01.2023 r. w sprawie ustalenia stawek amortyzacyjnych na rok 2023 w gminie Strzeleczki

PDFNr 2-23 z 02.01.2023 r. w sprawie ustalenia stawek amortyzacyjnych na rok 2023 w gminie Strzeleczki.pdf (175,62KB)
PDFNr 2-23 z 02.01.2023 r. w sprawie ustalenia stawek amortyzacyjnych na rok 2023 w gminie Strzeleczki -skan.pdf (47,18KB)


3. Zarządzenie Nr 3/23 z 02.01.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023 

PDFNr 3-23 z 02.01.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023.pdf (227,23KB)
PDFNr 3-23 z 02.01.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023 - skan.pdf (49,14KB)


4. Zarządzenie Nr 4/23 z 05.01.2023 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2023 r. do Uchwały Nr LVI-355-23 Rady Gminy Strzeleczki z 05.01.2023 r.

PDFNr 4-23 z 05.01.2023 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2023 r. do Uchwały Nr LVI-355-23 Rady Gminy Strzeleczki z 5.01.2023 r.pdf (234,05KB)
PDFNr 4-23 z 05.01.2023 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2023 r. do Uchwały Nr LVI-355-23 Rady Gminy Strzeleczki z 5.01.2023 r.- skan.pdf (40,67KB)


5. Zarządzenie Nr 5/23 z 05.01.2023 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gmin do dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetowych w obrębie jednego rozdziału 

PDFNr 5-23 z 05.01.2023 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gmin do dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetowych w obrębie jednego rozdziału.pdf (130,71KB)
PDFNr 5-23 z 05.01.2023 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gmin do dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetowych w obrębie jednego rozdziału - skan.pdf (14,28KB)


6. Zarządzenie Nr 6/23 z 05.01.2023 r. w sprawie powołania komisji do organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych Gminy Strzeleczki w roku szkolnym 2022-2023

PDFNr 6-23 z 05.01.2023 r. w sprawie powołania komisji do organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych Gminy Strzeleczki w roku szkolnym 2022-2023.pdf (249,69KB)
PDFNr 6-23 z 05.01.2023 r. w sprawie powołania komisji do organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych Gminy Strzeleczki w roku szkolnym 2022-2023 - skan.pdf (84,09KB)


7. Zarządzenie Nr 7/23 z 10.01.2023 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Strzeleczki konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie nadania statusu miejscowości Strzeleczki

PDFNr 7-23 z 10.01.2023 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Strzeleczki konsultacji społecznych dot. projektu uchwały w sprawie nadania statusu miejscowości Strzeleczki - skan.pdf (144,30KB)
PDFNr 7-23 z 10.01.2023 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Strzeleczki konsultacji społecznych dot. projektu uchwały w sprawie nadania statusu miejscowości Strzeleczki.pdf (268,12KB)


8. Zarządzenie Nr 8/23 z 10.01.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzeleczki 

PDFNr 8-23 z 10.01.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gm. Strzeleczki.pdf (237,32KB)
PDFNr 8-23 z 10.01.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gm. Strzeleczki - skan.pdf (53,24KB)


9. Zarządzenie Nr 9/23 z 10.01.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzeleczki 

PDFNr 9-23 z 10.01.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na oddane w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gm. Strzeleczki - skan.pdf (45,55KB)
PDFNr 9-23 z 10.01.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na oddane w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gm. Strzeleczki.pdf (237,04KB)


10. Zarządzenie Nr 10/23 z 11.01.2023 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych 
PDFNr 10-23 z 11.01.2023 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.pdf (224,62KB)
PDFNr 10-23 z 11.01.2023 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - skan.pdf (24,00KB)


11. Zarządzenie Nr 11/23 z 12.01.2023 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023

PDFNr 11-23 z 12.01.2023 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023.pdf (229,53KB)
PDFNr 11-23 z 12.01.2023 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023 - skan.pdf (36,81KB)


12. Zarządzenie Nr 12/23 z 12.01.2023 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

PDFNr 12-23 z 12.01.2023 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej - skan.pdf (26,19KB)
PDFNr 12-23 z 12.01.2023 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.pdf (219,96KB)
 


13. Zarządzenie Nr 13/23 z 12.01.2023 r.  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia w 2023 roku

PDFNr 13-23 z 12.01.2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia w 2023 roku.pdf (342,44KB)
PDFNr 13-23 z 12.01.2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia w 2023 roku - skan.pdf (201,36KB)


14. Zarządzenie Nr 14/23 z 12.01.2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku

PDFNr 14-23 z 12.01.2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku.pdf (208,46KB)
PDFNr 14-23 z 12.01.2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku- skan.pdf (206,87KB)


15. Zarządzenie Nr 15/23 z 13.01.2023 r.  w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego
PDFNr 15-23 z 13.01.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.pdf (230,86KB)
PDFNr 15-23 z 13.01.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego - skan.pdf (65,83KB)


16. Zarządzenie Nr 16/23 z 18.01.2023 r.  w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku
PDFNr 16-23 z 18.01.2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku.pdf (245,56KB)
PDFNr 16-23 z 18.01.2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku - skan.pdf (117,55KB)


17. Zarządzenie Nr 17/23 z 18.01.2023 r.  sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na rok 2023

PDFNr 17-23 z 18.01.2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na rok 2023.pdf (148,65KB)
PDFNr 17-23 z 18.01.2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na rok 2023 - skan.pdf (86,18KB)


18. Zarządzenie Nr 18/23 z 24.01.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji dla zadania pn.: „Dostawy energii elektrycznej do celów oświetlenia ulicznego oraz zasilania obiektów administrowanych przez Gminę Strzeleczki w roku 2023”

PDFNr 18-23 z 24.01.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji - skan.pdf (24,47KB)
PDFNr 18-23 z 24.01.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji.pdf (224,32KB)


19. Zarządzenie Nr 19/23 z 26.01.2023 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2023 r. do Uchwały LVII/357/23 Rady Gminy Strzeleczki z 26.01.2023 r.

PDFNr 19-23 z 26.01.2023 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2023 r. do Uchwały LVII-357-23 Rady Gminy Strzeleczki z 26.01.2023 r.pdf (238,11KB)
PDFNr 19-23 z 26.01.2023 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2023 r. do Uchwały LVII-357-23 Rady Gminy Strzeleczki z 26.01.2023 r. - skan.pdf (52,74KB)
 


20. Zarządzenie Nr 20/23 z 26.01.2023 r.  w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023

PDFNr 20-23 z 26.01.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023.pdf (239,78KB)
PDFNr 20-23 z 26.01.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023 - skan.pdf (70,30KB)


20A. Zarządzenie 20A/23 z 30.01.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023

PDFNr 20A-23 z 30.01.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023.pdf (228,49KB)
PDFNr 20A-23 z 30.01.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023 - skan.pdf (39,44KB)


21. Zarządzenie Nr 21/23 z 31.01.2023 r.  w sprawie powołania zastępcy wójta gminy Strzeleczki oraz ustalenia jego wynagrodzenia

PDFNr 21-23 z 31.01.2023 r. w sprawie powołania zastępcy wójta gminy Strzeleczki oraz ustalenia jego wynagrodzenia.pdf (108,94KB)
PDFNr 21-23 z 31.01.2023 r. w sprawie powołania zastępcy wójta gminy Strzeleczki oraz ustalenia jego wynagrodzenia - skan.pdf (21,56KB)
 


22. Zarządzenie Nr 22/23 z 31.01.2023 r.  w sprawie ustalenia na 2023 rok planu podziału środków w zakresie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Strzeleczki oraz ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat ponoszonych przez nauczycieli związanych z doskonaleniem zawodowym

PDFNr 22-23 z 31.01.2023 r. w sprawie ustalenia na 2023 rok planu podziału środków w zakresie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych.pdf (179,06KB)
PDFNr 22-23 z 31.01.2023 r. w sprawie ustalenia na 2023 rok planu podziału środków w zakresie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych - skan.pdf (72,61KB)
 


23. Zarządzenie Nr 23/23 z 31.01.2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do publicznego przedszkola oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzeleczki

PDFNr 23-23 z 31.01.2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023-2024.pdf (289,76KB)
PDFNr 23-23 z 31.01.2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023-2024 - skan.pdf (28,84KB)


24. Zarządzenie Nr 24/23  z 02.02.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji dla zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Ścigowie (Tryb: zaprojektuj i wybuduj)”

PDFNr 24-23 z 02.02.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji.pdf (222,95KB)
PDFNr 24-23 z 02.02.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji - skan.pdf (27,63KB)


25. Zarządzenie Nr 25/23 z 02.02.2023 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Strzeleczki konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Strzeleczki

PDFNr 25-23 z 02.02.2023 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Strzeleczki konsultacji społecznych dotyczącychprojektu uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Strzeleczki.pdf (1,53MB)
PDFNr 25-23 z 02.02.2023 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Strzeleczki konsutlacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie ustalenia statów sołectw Gminy Strzeleczki - skna.pdf (4,49MB)


26. Zarządzenie Nr 26/23 z 06.02.2023 r. w sprawie wprowadzenia zasad udostępniania do celów amatorskiego połowu ryb stawu rybnego w Dobrej, stanowiącym własność Gminy Strzeleczki

PDFNr 26-23 z 06.02.2023 r. w sprawie wprowadzenia zasad udostępniania do celów amatorskiego połowu ryb stawu rybnego w Dobrej stanowiącym własność Gminy Strzeleczki.pdf (235,93KB)
PDFNr 26-23 z 06.02.2023 r. w sprawie wprowadzenia zasad udostępniania do celów amatorskiego połowu ryb stawu rybnego w Dobrej stanowiącym własność Gminy Strzeleczki - SKAN.pdf (129,60KB)


27. Zarządzenie Nr 27/23 z 09.02.2023 r. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców sołectw Racławiczki, Dziedzice i Smolarnia w sprawie planowanej inwestycji budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Dziedzice

PDFNr 27-23 z 09.02.2023 r. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców sołectw Racławiczki Dziedzice i Smolarnia w sprawie planowanej inwestycji budowy stacji bazowej telefonii komórkowej.pdf (271,13KB)
PDFNr 27-23 z 09.02.2023 r. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców sołectw Racławiczki Dziedzice i Smolarnia w sprawie planowanej inwestycji budowy stacji bazowej telefonii komórkowej - skan.pdf (104,94KB)
 


28. Zarządzenie Nr 28/23 z 10.02.2023 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

PDFNr 28-23 z 10.02.2023 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.pdf (218,53KB)
PDFNr 28-23 z 10.02.2023 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej - skan.pdf (26,22KB)


29. Zarządzenie Nr 29/23 z 13.02.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023

PDFNr 29-23 z 13.02.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023.pdf (250,68KB)
PDFNr 29-23 z 13.02.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023 - skan.pdf (106,96KB)


30. Zarządzenie Nr 30/23 z 22.02.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji dla zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej
nr 106439 O w miejscowości Serwitut oraz drogi gminnej nr 106432 O w miejscowości Pisarzowice”

PDFNr 30-23 z 22.02.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji.pdf (136,21KB)
PDFNr 30-23 z 22.02.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji - skan.pdf (27,82KB)


31. Zarządzenie Nr 31/23  z 22.02.2023 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2023 r. do Uchwały LVIII/370/23 Rady Gminy Strzeleczki z 22.02.2023 r.

PDFNr 31-23 z 22.02.2023 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2023 r. do Uchwały LVIII-370-23 RG Strzeleczki.pdf (149,69KB)
PDFNr 31-23 z 22.02.2023 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2023 r. do Uchwały LVIII-370-23 RG Strzeleczki - skan.pdf (80,24KB)


32. Zarządzenie Nr 32/23 28.02.2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru wstępnych wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

PDFNr 32-23 z 28.02.2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru wstępnych wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.pdf (425,22KB)
PDFNr 32-23 z 28.02.2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru wstępnych wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - skan.pdf (510,01KB)


33. Zarządzenie Nr 33/23 z 28.02.2023 r. w sprawie powołania komisji oceniającej wstępne wnioski o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

PDFNr 33-23 z 01.03.2023 r. w sprawie powołania komisji oceniającej wstępne wnioski o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.pdf (124,28KB)
PDFNr 33-23 z 01.03.2023 r. w sprawie powołania komisji oceniającej wstępne wnioski o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - skan.pdf (21,19KB)


34. Zarządzenie Nr 34/23 z 01.03.2023 r. w sprawie wprowadzenia zasad udostępniania do celów amatorskiego połowu ryb stawu rybnego w Dobrej, stanowiącym własność Gminy Strzeleczki 

PDFNr 34-23 z 01.03.2023 r. w sprawie wprowadzenia zasad udostępniania do celów amatroskiego połowu ryb stawu rybnego w Dobrej stanowiącym własność Gminy Strzeleczki - skan.pdf.pdf (1,37MB)
PDFNr 34-23 z 01.03.2023 r. w sprawie wprowadzenia zasad udostępniania do celów amatorskiego połowu ryb stawu rybnego w Dobrej stanowiacym własność Gminy Strzeleczki.pdf (297,81KB)


35. Zarządzenie Nr 35/23 z 06.03.2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrej, Szkoły Podstawowej w Komornikach i Szkoły Podstawowej w Zielinie 

PDFNr 35-23 z 06.03.2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrej Szkoły Podstawowej w Komornikach i Szkoły Podstawowej w Zielinie.pdf (224,39KB)
PDFNr 35-23 z 06.03.2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrej Szkoły Podstawowej w Komornikach i Szkoły Podstawowej w Zielinie - skany.pdf (763,63KB)


36. Zarządzenie Nr 36/23 z 06.03.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzeleczki

PDFNr 36-23 z 06.03.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiącej wlasność Gm. Strzeleczki.pdf (144,57KB)
PDFNr 36-23 z 06.03.2023 r. w sprawie powołania komisji przetarhowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiącej wlasność Gm. Strzeleczki - skan.pdf (44,50KB)


37. Zarządzenie Nr 37/23 z 07.03.2023 r.  w sprawie powołania Komisji do ustalenia normy zużycia paliwa w samochodzie służbowym marki Dacia Duster o nr rejestracyjnym OKR 1GC1

PDFNr 37-23 z 07.03.2023 r. w sprawie powołania Komisji do ustalenia normy zużycia paliwa w samochodzie służbowym marki Dacia Duster o nr rejestracyjnym OKR 1GC1.pdf (101,37KB)
PDFNr 37-23 z 07.03.2023 r. w sprawie powołania Komisji do ustalenia normy zużycia paliwa w samochodzie służbowym marki Dacia Duster o nr rejestracyjnym OKR 1GC1 - skan.pdf (24,15KB)


38. Zarządzenie Nr 38/23 z 08.03.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023

PDFNr 38-23 z 08.03.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023.pdf (254,08KB)
PDFNr 38-23 z 08.03.2023 r. w zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023 - skan.pdf (100,09KB)


39. Zarządzenie Nr 39/23 z 16.03.2023 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2023 r. do Uchwały Nr LIX/374/23 Rady Gminy Strzeleczki z 16.03.2023 r.

PDFNr 39-23 z 16.03.2023 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2023 r. do Uchwały Nr LIX-374-23 Rady Gminy Strzeleczki z 16.03.2023 r.pdf (250,36KB)
PDFNr 39-23 z 16.03.2023 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2023 r. do Uchwały Nr LIX-374-23 Rady Gminy Strzeleczki z 16.03.2023 r. - skan.pdf (155,72KB)


Zarządzenie Nr 39a/23 z 16.03.2023 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2023 r. do Uchwały Nr LIX/374/23 Rady Gminy Strzeleczki z 16.03.2023 r.

PDFNr 39a-23 z 16.03.2023 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2023 r. do Uchwały Nr LIX-374-23 Rady Gminy Strzeleczki z 16.03.2023 r.pdf (224,48KB)
PDFNr 39a-23 z 16.03.2023 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2023 r. do Uchwały Nr LIX-374-23 Rady Gminy Strzeleczki z 16.03.2023 r. - skan.pdf (28,72KB)


40.  Zarządzenie Nr 40/23 z 21.03.2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrej

PDFNr 40-23 z 21.03.2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrej.pdf (143,02KB)
PDFNr 40-23 z 21.03.2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrej - skan.pdf (34,15KB)


41. Zarządzenie Nr 41/23 z 21.03.2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Komornikach 

PDFNr 41-23 z 21.03.2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Komornikach.pdf (142,85KB)
PDFNr 41-23 z 21.03.2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Komornikach - skan.pdf (34,56KB)


42. Zarządzenie Nr 42/23 z 21.03.2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zielinie

PDFNr 42-23 z 21.03.2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zielinie.pdf (226,51KB)
PDFNr 42-23 z 21.03.2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zielinie - skan.pdf (35,72KB)


43. Zarządzenie Nr 43/23 z 22.03.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023

PDFNr 43-23 z 22.03.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023.pdf (241,62KB)
PDFNr 43-23 z 22.03.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023 - skan.pdf (68,99KB)


44. Zarządzenie Nr 44/23 z 23.03.2023 r. w sprawie przeprowadzenia eliminacji gminnych konkursu recytatorskiego w języku niemieckim ,,Jugend trägt Gedichte vor’’ - ,,Młodzież recytuje poezję’’ dla uczniów szkół podstawowych w gminie Strzeleczki

PDFNr 44-23 z 23.04.2023 r. w sprawie przeprowadzenia eliminacji gminnych konkursu recytatorskiego w języku niemieckim Jugend tragt Gedichte vr - Młodzież recytuje poezję.pdf (137,75KB)
PDFNr 44-23 z 23.04.2023 r. w sprawie przeprowadzenia eliminacji gminnych konkursu recytatorskiego w języku niemieckim Jugend tragt Gedichte vr - Młodzież recytuje poezję - skan.pdf (25,90KB)


45. Zarządzenie Nr 45/23 z 24.03.2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrej

PDFNr 45-23 z 24.03.2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrej - skan.pdf (37,90KB)
PDFNr 45-23 z 24.03.2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrej.pdf (228,23KB)
 


46. Zarządzenie Nr 46/23 z 24.03.2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Komornikach

PDFNr 46-23 z 24.03.2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Komornikach - skan.pdf (38,09KB)
PDFNr 46-23 z 24.03.2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Komornikach.pdf (143,61KB)


47. Zarządzenie Nr 47/23 z 24.03.2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zielinie 

PDFNr 47-23 z 24.03.2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zielinie - skan.pdf (41,02KB)
PDFNr 47-23 z 24.03.2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zielinie.pdf (144,54KB)


48. Zarządzenie Nr 48/23 z 28.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2022

PDFNr 48-23 z 28.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2022 - skan.pdf (3,15MB)
PDFNr 48-23 z 28.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2022.pdf (3,75MB)


49. Zarządzenie Nr 49/23 z 29.03.2023 r.  w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

PDFNr 49-23 z 29.03.2023 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.pdf (248,70KB)
PDFNr 49-23 z 29.03.2023 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - skan.pdf (95,06KB)


50. Zarządzenie Nr 50/23 z 31.03.2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dofinansowania przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" w Gminie Strzeleczki

PDFNr 50-23 z 31.03.2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dofinansowania przedsięwzięć w ramach programu Czytse Mieszkanie.pdf (3,50MB)
PDFNr 50-23 z 31.03.2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dofinansowania przedsięwzięć w ramach programu Czytse Mieszkanie -skan.pdf (2,12MB)


51. Zarządzenie Nr 51/23 z 31.03.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023

PDFNr 51-23 z 31.03.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023.pdf (239,24KB)
PDFNr 51-23 z 31.03.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023 - skan.pdf (72,73KB)


52. Zarządzenie Nr 52/23 z 03.04.2023 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej

PDFNr 52-23 z 03.04.2023 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej.pdf (128,72KB)
PDFNr 52-23 z 03.04.2023 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej - skan.pdf (26,32KB)


53. Zarządzenie Nr 53/23 z 05.04.2023 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrej 

PDFNr 53-23 z 05.04.2023 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrej - skan.pdf (29,47KB)
PDFNr 53-23 z 05.04.2023 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrej.pdf (213,38KB)


54. Zarządzenie Nr 54/23 z 05.04.2023 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Komornikach 

PDFNr 54-23 z 05.04.2023 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Komornikach.pdf (131,88KB)
PDFNr 54-23 z 05.04.2023 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Komornikach- skan.pdf (29,85KB)


55. Zarządzenie Nr 55/23 z 05.04.2023 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zielinie  

PDFNr 55-23 z 05.04.2023 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zielinie - skan.pdf (27,13KB)
PDFNr 55-23 z 05.04.2023 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zielinie.pdf (129,18KB)


56. Zarządzenie Nr 56/23 z 06.04.2023 r. w sprawie wdrożenia procedury monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR"

PDFNr 56-23 z 06.04.2023 r. w sprawie wdrożenia procedury monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR - skan.pdf (84,44KB)
PDFNr 56-23 z 06.04.2023 r. w sprawie wdrożenia procedury monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR’.pdf (372,10KB)


57. Zarządzenie Nr 57/23 z 06.04.2023 r. Nr 57-23 z 06.04.2023 r. w sprawie określenia stawki bazowej czynszu za najem lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony, najmu socjalnego oraz najmu pomieszczeń tymczasowych, stanowiących własność Gminy Strzeleczki

PDFNr 57-23 z 06.04.2023 r. w sprawie określenia stawki bazowej czynszu za najem lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony najmu socjalnego oraz najmu pomieszczeń tymczasowych.pdf (138,66KB)
PDFNr 57-23 z 06.04.2023 r. w sprawie określenia stawki bazowej czynszu za najem lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony najmu socjalnego oraz najmu pomieszczeń tymczasowych - skan.pdf (34,13KB)


58. Zarządzenie Nr 58/23 z 17.04.2023 r. w sprawie powierzenia stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrej

PDFNr 58-23 z 17.04.2023 r. w sprawie powierzenia stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrej.pdf (209,26KB)
PDFNr 58-23 z 17.04.2023 r. w sprawie powierzenia stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrej - skan.pdf (17,60KB)


59. Zarządzenie Nr 59/23 z 17.04.2023 r. w sprawie powierzenia stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Komornikach 

PDFNr 59-23 z 17.04.2023 r. w sprawie powierzenia stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Komornikach.pdf (127,02KB)
PDFNr 59-23 z 17.04.2023 r. w sprawie powierzenia stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Komornikach - skan.pdf (17,88KB)


60. Zarządzenie Nr 60/23 z 17.04.2023 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej 

PDFNr 60-23 z 17.04.2023 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.pdf (135,28KB)
PDFNr 60-23 z 17.04.2023 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej - skan.pdf (30,26KB)


61. Zarządzenie Nr 61/23 z 19.04.2023 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2023 r. do Uchwały Nr LX/383/23 Rady Gminy Strzeleczki z 19.04.2023 r.

PDFNr 61-23 z 19.04.2023 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2023 r. do Uchwały Nr LX-383-23 Rady Gminy Strzeleczki z 19.04.2023 r.pdf (281,86KB)
PDFNr 61-23 z 19.04.2023 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2023 r. do Uchwały Nr LX-383-23 Rady Gminy Strzeleczki z 19.04.2023 r. - skan.pdf (105,72KB)


62. Zarządzenie Nr 62/23 z 19.04.2023 r. w prawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023

PDFNr 62-23 z 19.04.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023.pdf (253,57KB)
PDFNr 62-23 z 19.04.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023 - skan.pdf (98,26KB)


63. Zarządzenie Nr 63/23 z 27.04.2023 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023 r.

PDFNr 63-23 z 24.04.2023 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023.pdf (247,55KB)
PDFNr 63-23 z 24.04.2023 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023 - skan.pdf (82,51KB)


64. Zarządzenie Nr 64/23 z 26.04.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023

PDFNr 64-23 z 26.04.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023.pdf (152,30KB)
PDFNr 64-23 z 26.04.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023 - skan.pdf (110,30KB)


65. Zarządzenie Nr 65/23 z 04.05.2023 r. w sprawie powierzenia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Strzeleczkach realizacji działań
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (POPŻ) Podprogram 2021 Plus i udzielenia Pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Strzeleczkach

PDFNr 65-23 z 04.05.2023 r. w sprawie powierzenia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Strzeleczkach realizacji działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.pdf (223,66KB)
PDFNr 65-23 z 04.05.2023 r. w sprawie powierzenia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Strzeleczkach realizacji działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa - skan.pdf (23,53KB)


66. Zarządzenie Nr 66/23 z 08.05.2023 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Instytucji Kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach 

PDFNr 66-23 z 08.05.2023 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Instytucji Kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach.pdf (682,34KB)
PDFNr 66-23 z 08.05.2023 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Instytucji Kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach - skan.pdf (403,96KB)


67. Zarządzenie Nr 67/23 z 08.05.2023 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzeleczkach

PDFNr 67-23 z 08.05.2023 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzeleczkach.pdf (639,92KB)
PDFNr 67-23 z 08.05.2023 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzeleczkach - skan.pdf (434,59KB)


68. Zarządzenie Nr 68/23 z 12.05.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023

PDFNr 68-23 z 12.05.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023.pdf (146,91KB)
PDFNr 68-23 z 12.05.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023 - skan.pdf (74,39KB)


69. Zarządzenie Nr 69/23 z 17.05.2023 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

PDFNr 69-23 z 17.05.2023 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.pdf (135,04KB)
PDFNr 69-23 z 17.05.2023 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej - skan.pdf (30,29KB)


70.Zarządzenie Nr 70/23 z 19.05.2023 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Strzeleczki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

PDFNr 70-23 z 19.05.2023 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Strzeleczki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi.pdf (340,16KB)
PDFNr 70-23 z 19.05.2023 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Strzeleczki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi -skan.pdf (391,17KB)


71. Zarządzenie Nr 71/23 z 25.05.2023 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2023 r. do Uchwały Nr LXI/387/23 Rady Gminy Strzeleczki z 25.05.2023 r.

PDFNr 71-23 z 25.05.2023 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2023 r. do Uchwały Nr LXI-387-23 Rady Gminy Strzeleczki z 25.05.2023 r.pdf (271,75KB)
PDFNr 71-23 z 25.05.2023 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2023 r. do Uchwały Nr LXI-387-23 Rady Gminy Strzeleczki z 25.05.2023 r. - skan.pdf (139,41KB)


72. Zarządzenie Nr 72/23 z 29.05.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023

PDFNr 72-23 z 29.05.2023 r. w w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023.pdf (259,68KB)
PDFNr 72-23 z 29.05.2023 r. w w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023 - skan.pdf (108,66KB)


74. Zarządzenie 74/23 z 01.06.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji dla zadania pn.: „Modernizacja dróg i poboczy wraz z remontem cząstkowym dróg na terenie Gminy Strzeleczki oraz przebudowa ul. Powstańców Śląskich w Mosznej

PDFNr 74-23 z 01.06.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji dla zadania.pdf (144,83KB)
PDFNr 74-23 z 01.06.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji dla zadania -skan.pdf (29,66KB)


75. Zarządzenie 75/23 z 01.06.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji dla zadania pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowy Bud”

PDFNr 75-23 z 01.06.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji dla zadania.pdf (142,73KB)
PDFNr 75-23 z 01.06.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji dla zadania - skan.pdf (27,54KB)


76. Zarządzenie Nr 76/23 z 05.06.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego

PDFNr 76-23 z 05.06.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego.pdf (245,91KB)
PDFNr 76-23 z 05.06.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego - skan.pdf (67,61KB)


77. Zarządzenie Nr 77/23 z 06.06.2023 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023

PDFNr 77-23 z 06.06.2023 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023.pdf (229,87KB)
PDFNr 77-23 z 06.06.2023 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023 - skan.pdf (61,45KB)


78. Zarządzenie Nr 78/23 z 13.06.2023 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023

PDFNr 78-23 z 13.06.2023 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023.pdf (236,26KB)
PDFNr 78-23 z 13.06.2023 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023 - skan.pdf (41,42KB)


79. Zarządzenie Nr 79/23 z 15.06.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023

PDFNr 79-23 z 15.06.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023.pdf (148,63KB)
PDFNr 79-23 z 15.06.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023 - skan.pdf (85,96KB)


80. Zarządzenie Nr 80/23 z 20.06.2023 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej do zaopiniowania wniosków o przyznanie stypendium Wójta Gminy Strzeleczki za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe

PDFNr 80-23 z 20.06.2023 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej do zaopiniowania wniosków o przyznanie stypendium Wójta Gminy Strzeleczki za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.pdf (224,27KB)
PDFNr 80-23 z 20.06.2023 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej do zaopiniowania wniosków o przyznanie stypendium Wójta Gminy Strzeleczki za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe - skan.pdf (35,85KB)


81. Zarządzenie Nr 81/23 z 22.06.2023 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2023 r. do Uchwały Nr LXII/401/23 Rady Gminy Strzeleczki z 22.06.2023 r.

PDFNr 81-23 z 22.06.2023 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2023 r. do Uchwały Nr LXII-401-23 Rady Gminy Strzeleczki z 22.06.2023 r.pdf (244,05KB)
PDFNr 81-23 z 22.06.2023 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2023 r. do Uchwały Nr LXII-401-23 Rady Gminy Strzeleczki z 22.06.2023 r. - skan.pdf (70,05KB)


82. Zarządzenie Nr 82/23 z 28.06.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023

PDFNr 82-23 z 28.06.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023 - skan.pdf (102,90KB)
PDFNr 82-23 z 28.06.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023.pdf (236,93KB)


83. Zarządzenie Nr 83/23 z 28.06.2023 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023

PDFNr 83-23 z 28.06.2023 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023 - skan.pdf (69,33KB)
PDFNr 83-23 z 28.06.2023 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023.pdf (147,90KB)


84. Zarządzenie Nr 84/23 z 29.06.2023 r. w sprawie zmiany składu Społecznej Rady Programowej Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach

PDFNr 84-23 z 29.06.2023 r. w sprawie zmiany składu Społecznej Rady Programowej Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach - skan.pdf (19,50KB)
PDFNr 84-23 z 29.06.2023 r. w sprawie zmiany składu Społecznej Rady Programowej Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach.pdf (216,27KB)


85. Zarządzenie Nr 85/23 z 30.06.2023 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

PDFNr 85-23 z 30.06.2023 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.pdf (469,61KB)


86. Zarządzenie Nr 86/23 z 30.06.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023

PDFNr 86-23 z 30.06.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023.pdf (229,90KB)
PDFNr 86-23 z 30.06.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023 - skan.pdf (75,67KB)


87. Zarządzenie Nr 87/23 z 14.07.2023 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023

PDFNr 87-23 z 14.07.2023 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023.pdf (158,66KB)
PDFNr 87-23 z 14.07.2023 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023 - skan.pdf (136,52KB)


88. Zarządzenie Nr 88/23 z 17.07.2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Joanny Krause nauczycielki zatrudnionej w Szkole Podstawowej w Racławiczkach ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

PDFNr 88-23 z 17.07.2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Joanny Krause nauczycielki zatrudnionej w SP Racławiczki.pdf (222,61KB)
PDFNr 88-23 z 17.07.2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Joanny Krause nauczycielki zatrudnionej w SP Racławiczki -skan.pdf (35,92KB)


89. Zarządzenie Nr 89/23 z 17.07.2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Zuzanny Kamińskiej nauczycielki zatrudnionej w Publicznym Przedszkolu z Oddziałem Integracyjnym w Strzeleczkach ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

PDFNr 89-23 z 17.07.2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Zuzanny Kamińskiej nauczycielki zatrudnionej w Publicznym Przedszkolu z Oddziałem Integracyjnym w Strzeleczkach.pdf (140,15KB)
PDFNr 89-23 z 17.07.2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Zuzanny Kamińskiej nauczycielki zatrudnionej w Publicznym Przedszkolu z Oddziałem Integracyjnym w Strzeleczkach -skan.pdf (37,13KB)


90. Zarządzenie Nr 90/23 z 17.07.2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Agaty Hoppe nauczycielki zatrudnionej w Szkole Podstawowej w Zielinie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

PDFNr 90-23 z 17.07.2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Agaty Hoppe nauczycielki zatrudnionej w SP w Zielinie.pdf (139,49KB)
PDFNr 90-23 z 17.07.2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Agaty Hoppe nauczycielki zatrudnionej w SP w Zielinie - skan.pdf (35,60KB)


91. Zarządzenie Nr 91/23 z 17.07.2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Przemysława Woźniaka nauczyciela zatrudnionego w Szkole Podstawowej w Zielinie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

PDFNr 91-23 z 17.07.2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Przemysława Woźniaka nauczyciela zatrudnionego w SP w Zielinie.pdf (138,46KB)
PDFNr 91-23 z 17.07.2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Przemysława Woźniaka nauczyciela zatrudnionego w SP w Zielinie - skan.pdf (35,67KB)


92. Zarządzenie Nr 92/23 z 17.07.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023

PDFNr 92-23 z 17.07.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023.pdf (238,26KB)
PDFNr 92-23 z 17.07.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023 -skan.pdf (128,97KB)


93. Zarządzenie Nr 93/23 z 27.07.2023 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2023 r. do Uchwały Nr LXIII/407/23 Rady Gminy Strzeleczki z 27.07.2023 r.

PDFNr 93-23 z 27.07.2023 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2023 r. do Uchwały Nr LXIII-407-23 Rady Gminy Strzeleczki z 27.07.2023 r.pdf (258,01KB)
PDFNr 93-23 z 27.07.2023 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2023 r. do Uchwały Nr LXIII-407-23 Rady Gminy Strzeleczki z 27.07.2023 r. - skan.pdf (90,56KB)


94. Zarządzenie Nr 94/23 z 31.07.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023

PDFNr 94-23 z 31.07.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023.pdf (247,09KB)
PDFNr 94-23 z 31.07.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023 - skan.pdf (86,49KB)


95. Zarządzenie Nr 95/23 z 01.08.2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Strzeleczki

PDFNr 95-23 z 01.08.2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Strzeleczki.pdf (457,87KB)
PDFNr 95-23 z 01.08.2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Strzeleczki — kopia.pdf (457,87KB)


96.  Zarządzenie Nr 96/23 z 02.08.2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Strzeleczki

PDFNr 96-23 z 02.08.2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Strzeleczki.pdf (233,83KB)
PDFNr 96-23 z 02.08.2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Strzeleczki -skan.pdf (45,90KB)


97. Zarządzenie Nr 97/23 z 04.08.2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru wstępnych wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja druga

PDFNr 97-23 z 04.08.2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru wstępnych wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja druga.pdf (793,64KB)
PDFNr 97-23 z 04.08.2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru wstępnych wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja druga - skan.pdf (534,24KB)


98. Zarządzenie Nr 98/23 10.08.2023 r. w sprawie powołania komisji oceniającej wstępne wnioski o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja druga

PDFNr 98-23 z 10.08.2023 r. w sprawie powołania komisji oceniającej wstępne wnioski o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja druga.pdf (138,69KB)
PDFNr 98-23 z 10.08.2023 r. w sprawie powołania komisji oceniającej wstępne wnioski o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja druga - skan.pdf (27,79KB)


99. Zarządzenie Nr 99/23 10.08.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023

PDFNr 99-23 z 10.08.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023.pdf (153,45KB)
PDFNr 99-23 z 10.08.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023 - skan.pdf (111,65KB)


100. Zarządzenie Nr 100/23 z 11.08.2023 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

PDFNr 100-23 z 11.08.2023 r. wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.pdf (220,68KB)
PDFNr 100-23 z 11.08.2023 r. wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych - skan.pdf (32,63KB)


101. Zarządzenie Nr 101/23 z 11.08.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzeleczki 

PDFNr 101-23 z 11.08.2023 r. w sprawie powołania komisji pzetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzeleczki - skan.pdf (49,23KB)


102. Nr 102/23 WÓJTA GMINY STRZELECZKI z dnia 11 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji dla zadania pn.: „Rozbudowa ulicy Osiedle w Strzeleczkach oraz przebudowa istniejącej drogi gminnej, ulicy Kościelnej w Komornikach”

PDFNr 102-23 z 11.008.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji.pdf (228,28KB)


103. Zarządzenie Nr 103/23 WÓJTA GMINY STRZELECZKI z dnia 11 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej w Urzędzie Gminy Strzeleczki

PDFNr 103-23 z 11.08.2023 r. w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej w Urzędzie Gminy Strzeleczki.pdf (219,96KB)
PDFNr 103-23 z 11.08.2023 r. w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej w Urzędzie Gminy Strzeleczki - skan.pdf (19,76KB)


104.Zarządzenie Nr 104/23 WÓJTA GMINY STRZELECZKI z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023

PDFNr 104-23 z 25.08.2023 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023.pdf (142,42KB)
PDFNr 104-23 z 25.08.2023 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023 -skan.pdf (49,32KB)


105. Zarządzenie Nr 105/23 WÓJTA GMINY STRZELECZKI z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023 

PDFNr 105-23 z 28.08.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023.pdf (245,94KB)
PDFNr 105-23 z 28.08.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023 - skan.pdf (157,15KB)


106. Zarządzenie Nr 106/23 Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zielinie

PDFNr 106-23 z 31.08.2023 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zielinie.pdf (104,89KB)
PDFNr 106-23 z 31.08.2023 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zielinie- skan.pdf (18,12KB)


107.  Zarządzenie Nr 107/23 Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 1 września 2023 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu sprawowania opieki nad uczniami i dziećmi w czasie dowozu do szkół, przedszkoli i odwozu ze szkół i przedszkoli na terenie Gminy Strzeleczki oraz do Zespołu Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima w Krapkowicach

PDFNr 107-23 z 01.09.2023 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu sprawowania opieki nad uczniami i dziećmi w czasie dowozu do szkół przedszkoli i odwozu ze szkół i przedszkoli na terenie Gminy Strzeleczki.pdf (208,95KB)
PDFNr 107-23 z 01.09.2023 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu sprawowania opieki nad uczniami i dziećmi w czasie dowozu do szkół przedszkoli i odwozu ze szkół i przedszkoli na terenie Gminy Strzeleczki-skan.pdf (148,14KB)


108. Zarządzenie Nr 108/23 Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 1 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów szkół w przypadku ich nieobecności na rok szkolny 2023/2024

PDFNr 108-23 z 01.09.2023 r. w sprawie wyznaczania nauczycieli zastępujących dyrektorów szkół w przypadku ich nieobecności na rok szkolny 2023-2024.pdf (222,02KB)
PDFNr 108-23 z 01.09.2023 r. w sprawie wyznaczania nauczycieli zastępujących dyrektorów szkół w przypadku ich nieobecności na rok szkolny 2023-2024 -skan.pdf (25,28KB)


109. Zarządzenie Nr 109/23 Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 5 września 2023 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Strzeleczki 

PDFNr 109-23 z 05.09.2023 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Strzeleczki - skan.pdf (1,38MB)
PDFNr 109-23 z 05.09.2023 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Strzeleczki.pdf (690,61KB)


110. Zarządzenie Nr 110/23 Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 6 września 2023 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

PDFNr 110-23 z 06.09.2023 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.pdf (218,75KB)
PDFNr 110-23 z 06.09.2023 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej -skan.pdf (26,44KB)


111. Zarządzenie Nr 111/23 Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 11 września 2023 r. w sprawie powołania składu Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Strzeleczki 

PDFNr 111-23 z 11.09.2023 r. w sprawie powołania składu Zespołu Interdyscyplinarnowego w Gminie Strzeleczki - skan.pdf (38,60KB)


112. Zarządzenie Nr 112/23 Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023

PDFNr 112-23 z 14.09.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023.pdf (154,58KB)
PDFNr 112-23 z 14.09.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023 -skan.pdf (135,72KB)
 


113. Zarządzenie Nr 113/23 Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 18 września 2023 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023

PDFNr 113-23 z 18.09.2023 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023.pdf (143,64KB)
PDFNr 113-23 z 18.09.2023 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023- skan.pdf (51,21KB)
 


114. Zarządzenie Nr 114/23 Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 18 września 2023 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023

PDFNr 114-23 z 18.09.2023 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023.pdf (222,14KB)
PDFNr 114-23 z 18.09.2023 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023-skan.pdf (33,94KB)
 


115. Zarządzenie Nr 115/23 Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 19 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia Administratora systemu teleinformatycznego oraz Inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego w Urzędzie Gminy Strzeleczki

PDFNr 115-23 z 19.09.2023 r. w sprawie wyznaczenia Administratora systemu teleinformatycznego oraz Inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego.pdf (237,91KB)
PDFNr 115-23 z 19.09.2023 r. w sprawie wyznaczenia Administratora systemu teleinformatycznego oraz Inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego - skan.pdf (98,49KB)
 


116. Zarządzenie Nr 116/23 Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 20 września 2023 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023

PDFNr 116-23 z 20.09.2023 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023.pdf (139,64KB)
PDFNr 116-23 z 20.09.2023 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023 -skan.pdf (36,57KB)
 


117. Zarządzenie Nr 117/23 Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 25 września 2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego

PDFNr 117-23 z 25.09.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.pdf (232,76KB)
PDFNr 117-23 z 25.09.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego -skan.pdf (71,46KB)


118. Zarządzenie Nr 118/23 Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 25 września 2023 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 15 października 2023 roku

PDFNr 118-23 z 25.09.2023 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborami do Sejmu RP i do Senatu RP.pdf (238,94KB)
PDFNr 118-23 z 25.09.2023 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborami do Sejmu RP i do Senatu RP -skan.pdf (116,75KB)


119. Zarządzenie Nr 119/23 Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023

PDFNr 119-23 z 28.09.2023 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Strzeleczki.pdf (257,46KB)
 


120. Zarządzenie Nr 120/23 Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 29 września 2023 r. w sprawie w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023

PDFNr 120-23 - 29.09.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023.pdf (152,85KB)
 


121. Zarządzenie Nr 121/23 Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 29 września 2023 r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach 

PDFNr 121-23 z 29.09.2023 r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach -skan.pdf (29,51KB)
PDFNr 121-23 z 29.09.2023 r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach.pdf (109,27KB)


122. Zarządzenie Nr 122/23 Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 2 października 2023 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023

PDFNr 122-23 z 02.10.2023 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023.pdf (222,24KB)
PDFNr 122-23 z 02.10.2023 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023 -skan.pdf (356,71KB)


123. Zarządzenie Nr 123/23 Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 2 października 2023 r. w sprawie aktualizacji Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy (POFG) w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny w zakresie zmiany tabeli i kart realizacji zadań operacyjnych oraz udziału w tym procesie gminnych jednostek organizacyjnych i referatów Urzędu Gminy Strzeleczki 

PDFNr 123-23 z 02.10.2023 r. w sprawie aktualizacji Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy POFG.pdf (233,31KB)
PDFNr 123-23 z 02.10.2023 r. w sprawie aktualizacji Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy POFG -skan.pdf (73,64KB)


123A. Zarządzenie Nr 123A/23 Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 2 października 2023 r. w sprawie upoważnienia do odbioru komputerów przenośnych typu laptop oraz podpisania protokołu odbioru końcowego

PDFNr 123A-23 z 02.10.2023 r. w sprawie upoważnienia do odbioru komputerów przenośnych typu laptop oraz podpisania protokołu odbioru końcowego.pdf (215,87KB)
PDFNr 123A-23 z 02.10.2023 r. w sprawie upoważnienia do odbioru komputerów przenośnych typu laptop oraz podpisania protokołu odbioru końcowego-skan.pdf (20,06KB)


123B. Zarządzenie Nr 123B/23 Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 2 października 2023 r. w sprawie upoważnienia do odbioru komputerów przenośnych typu laptop oraz podpisania protokołu odbioru końcowego

PDFNr 123B-23 z 02.10.2023 r. w sprawie upoważnienia do odbioru komputerów przenośnych typu laptop oraz podpisania protokołu odbioru końcowego.pdf (132,35KB)
PDFNr 123B-23 z 02.10.2023 r. w sprawie upoważnienia do odbioru komputerów przenośnych typu laptop oraz podpisania protokołu odbioru końcowego -skan.pdf (19,62KB)


123C. Zarządzenie Nr 123C/23 Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 2 października 2023 r. w sprawie upoważnienia do odbioru komputerów przenośnych typu laptop oraz podpisania protokołu odbioru końcowego

PDFNr 123C-23 z 02.10.2023 r. w sprawie upoważnienia do odbioru komputerów przenośnych typu laptop oraz podpisania protokołu odbioru końcowego.pdf (131,99KB)
PDFNr 123C-23 z 02.10.2023 r. w sprawie upoważnienia do odbioru komputerów przenośnych typu laptop oraz podpisania protokołu odbioru końcowego -skan.pdf (20,12KB)


123D. Zarządzenie Nr 123D/23 Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 2 października 2023 r. w sprawie upoważnienia do odbioru komputerów przenośnych typu laptop oraz podpisania protokołu odbioru końcowego

PDFNr 123D-23 z 02.10.2023 r. w sprawie upoważnienia do odbioru komputerów przenośnych typu laptop oraz podpisania protokołu odbioru końcowego.pdf (215,95KB)
PDFNr 123D-23 z 02.10.2023 r. w sprawie upoważnienia do odbioru komputerów przenośnych typu laptop oraz podpisania protokołu odbioru końcowego -skan.pdf (19,94KB)


123E. Zarządzenie Nr 123EA/23 Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 2 października 2023 r. w sprawie upoważnienia do odbioru komputerów przenośnych typu laptop oraz podpisania protokołu odbioru końcowego

PDFNr 123E-23 z 02.10.2023 r. w sprawie upoważnienia do odbioru komputerów przenośnych typu laptop oraz podpisania protokołu odbioru końcowego.pdf (132,43KB)
PDFNr 123E-23 z 02.10.2023 r. w sprawie upoważnienia do odbioru komputerów przenośnych typu laptop oraz podpisania protokołu odbioru końcowego -skan.pdf (20,06KB)
 


124. Zarządzenie Nr 124/23 Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 4 października 2023 r. w sprawie  w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej w Urzędzie Gminy Strzeleczki

PDFNr 124-23 z 04.10.2023 r. w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej w Urzędzie Gminy Strzeleczki.pdf (216,79KB)
PDFNr 124-23 z 04.10.2023 r. w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej w Urzędzie Gminy Strzeleczki -skan.pdf (15,82KB)
 


125. Zarządzenie Nr 125/23 Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 4 października 2023 r. w sprawie  w sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali wyborczych 

PDFNr 125-23 z 04.10.2023 r. w sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali wyborczych.pdf (219,13KB)
PDFNr 125-23 z 04.10.2023 r. w sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali wyborczych -skan.pdf (34,22KB)


126. Zarządzenie Nr 126/23 Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 9 października 2023 r. w sprawie upoważnienia do podpisywania umów w imieniu organu prowadzącego oraz sporządzania protokołu z przekazania laptopa

PDFNr 126-23 z 09.10.2023 r. w sprawie upoważnienia do podpisywania umów w imieniu organu prowadzącego oraz sporządzania protokołu z przekazania laptopa.pdf (133,38KB)
PDFNr 126-23 z 09.10.2023 r. w sprawie upoważnienia do podpisywania umów w imieniu organu prowadzącego oraz sporządzania protokołu z przekazania laptopa -skan.pdf (22,97KB)


127. Zarządzenie Nr 127/23 Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 9 października 2023 r. w sprawie upoważnienia do podpisywania umów w imieniu organu prowadzącego oraz sporządzania protokołu z przekazania laptopa

PDFNr 127-23 z 09.10.2023 r. w sprawie upoważnienia do podpisywania umów w imieniu organu prowadzącego oraz sporządzania protokołu z przekazania laptopa.pdf (215,66KB)
PDFNr 127-23 z 09.10.2023 r. w sprawie upoważnienia do podpisywania umów w imieniu organu prowadzącego oraz sporządzania protokołu z przekazania laptopa -skan.pdf (22,87KB)


128. Zarządzenie Nr 128/23 Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 9 października 2023 r. w sprawie  upoważnienia do podpisywania umów w imieniu organu prowadzącego oraz sporządzania protokołu z przekazania laptopa

PDFNr 128-23 z 09.10.2023 r. w sprawie upoważnienia do podpisywania umów w imieniu organu prowadzącego oraz sporządzania protokołu z przekazania laptopa.pdf (132,60KB)
PDFNr 128-23 z 09.10.2023 r. w sprawie upoważnienia do podpisywania umów w imieniu organu prowadzącego oraz sporządzania protokołu z przekazania laptopa -skan.pdf (22,69KB)


129. Zarządzenie Nr 129/23 Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 9 października 2023 r. w sprawie upoważnienia do podpisywania umów w imieniu organu prowadzącego oraz sporządzania protokołu z przekazania laptopa

PDFNr 129-23 z 09.10.2023 r. w sprawie upoważnienia do podpisywania umów w imieniu organu prowadzącego oraz sporządzania protokołu z przekazania laptopa.pdf (133,65KB)
PDFNr 129-23 z 09.10.2023 r. w sprawie upoważnienia do podpisywania umów w imieniu organu prowadzącego oraz sporządzania protokołu z przekazania laptopa -skan.pdf (22,97KB)
 


130. Zarządzenie Nr 130/23 Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 9 października 2023 r. w sprawie upoważnienia do podpisywania umów w imieniu organu prowadzącego oraz sporządzania protokołu z przekazania laptopa

PDFNr 130-23 z 09.10.2023 r. w sprawie upoważnienia do podpisywania umów w imieniu organu prowadzącego oraz sporządzania protokołu z przekazania laptopa.pdf (220,44KB)
PDFNr 130-23 z 09.10.2023 r. w sprawie upoważnienia do podpisywania umów w imieniu organu prowadzącego oraz sporządzania protokołu z przekazania laptopa -skan.pdf (23,53KB)


131. Zarządzenie Nr 131/23 Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 9 października 2023 r. w sprawie  w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023

PDFNr 131-23 z 09.10.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023.pdf (248,72KB)
PDFNr 131-23 z 09.10.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023 -skan.pdf (175,80KB)
 


132. Zarządzenie Nr 132/23 Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 9 października 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji dla zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projekowo-kosztorysowej dla zadania Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Strzeleczki-Steblów”

PDFNr 132-23 z 09.10.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.pdf (136,41KB)
PDFNr 132-23 z 09.10.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego -skan.pdf (25,37KB)


133. Zarządzenie Nr 133/23 Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 11 października 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Strzeleczki”

PDFNr 133-23 z 11.10.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.pdf (136,30KB)
PDFNr 133-23 z 11.10.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego -skan.pdf (23,81KB)


134. Zarządzenie Nr 134/23 Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 13 października 2023 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023

PDFNr 134-23 z 13.10.2023 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023.pdf (231,77KB)
PDFNr 134-23 z 13.10.2023 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023 -skan.pdf (86,61KB)


135. Zarządzenie Nr 135/23 Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 17 października 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023 
PDFNr 135-23 z 17.10.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023.pdf (142,95KB)
PDFNr 135-23 z 17.10.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023 s-akn.pdf (53,57KB)


136. Zarządzenie Nr 136/23 Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2023 r. do Uchwały Nr LXV/423/23 Rady Gminy Strzeleczki z 26.10.2023 r.

PDFNr 136-23 z 26.10.2023 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2023 r. do Uchwały Nr LXV-423-23 Rady Gminy Strzeleczki z 26.10.2023.pdf (196,72KB)
PDFNr 136-23 z 26.10.2023 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2023 r. do Uchwały Nr LXV-423-23 Rady Gminy Strzeleczki z 26.10.2023 -skan.pdf (166,53KB)


137. Zarządzenie Nr 137/23 Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 27 października 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023

PDFNr 137-23 z 27.10.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023.pdf (261,55KB)
PDFNr 137-23 z 27.10.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023 -skan.pdf (126,41KB)


138. Zarządzenie Nr 138/23 Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 27 października 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia rozstrzygnięcia konkursu pn. „Drugie życie odpadów” organizowanego dla mieszkańców Gminy Strzeleczki

PDFNr 138-23 z 30.10.2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia rozstrzygnięcia konkursu fotograficznego pn. Drugie życie odpadów organizowanego dla mieszkańcow Gm. Strzeleczki.pdf (236,99KB)
PDFNr 138-23 z 30.10.2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia rozstrzygnięcia konkursu fotograficznego pn. Drugie życie odpadów organizowanego dla mieszkańcow Gm. Strzeleczki-skan.pdf (187,12KB)
 


139. Zarządzenie Nr 139/23 Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 30 października 2023 r. w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy

PDFNr 139-23 z 30.10.2023 r. w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy.pdf (212,40KB)
PDFNr 139-23 z 30.10.2023 r. w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy -skan.pdf (12,62KB)
 


140. Zarządzenie Nr 140/23 Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023

PDFNr 140-23 z 07.11.2023 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023.pdf (161,82KB)
PDFNr 140-23 z 07.11.2023 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023-skan.pdf (76,11KB)
 


141. Zarządzenie Nr 141/23 Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie ekwiwalentu na materiały piśmienne w Urzędzie Gminy oraz jednostkach organizacyjnych

PDFNr 141-23 z 07.11.2023 r. w sprawie ekwiwalentu na materiały piśmienne w Urzędzie Gminy oraz jednostkach organizacyjnych.pdf (136,36KB)
PDFNr 141-23 z 07.11.2023 r. w sprawie ekwiwalentu na materiały piśmienne w Urzędzie Gminy oraz jednostkach organizacyjnych -skan.pdf (16,53KB)


142. Zarządzenie Nr 142/23 Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Programu Współpracy Gminy Strzeleczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024

PDFNr 142-23 z 08.11.2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społ. dot.Programu Współpracy Gm. Strzeleczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poż. pub. -skan.pdf (110,02KB)
PDFNr 142-23 z 08.11.2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społ. dot.Programu Współpracy Gm. Strzeleczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poż. pub. na rok 2024.pdf (216,57KB)


143.  Zarządzenie Nr 143/23 Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej na 2024 r.

PDFNr 143-23 z 14.11.2023 r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej na 2024 r.pdf (1,00MB)
PDFNr 143-23 z 14.11.2023 r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej na 2024 r. -skan.pdf (1,21MB)


144.  Zarządzenie Nr 144/23 Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej

PDFNr 144-23 z 14.11.2023 r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej.pdf (5,85MB)
PDFNr 144-23 z 14.11.2023 r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej -skan.pdf (360,67KB)


145.Zarządzenie Nr 145/23 Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzeleczki

PDFNr 145-23 z 20.11.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.pdf (226,07KB)
PDFNr 145-23 z 20.11.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości -skan.pdf (52,86KB)


146. Zarządzenie Nr 146/23 Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz ustalenia jej regulaminu organizacji i trybu działania

PDFNr 146-23 z 21.11.2023 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz ustalenia jej regulaminu organizacji i trybu działania.pdf (150,44KB)
PDFNr 146-23 z 21.11.2023 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz ustalenia jej regulaminu organizacji i trybu działania-skan.pdf (95,18KB)


147. Zarządzenie Nr 147/23 Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie  zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023

PDFNr 147-23 z 22.11.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023.pdf (256,86KB)
PDFNr 147-23 z 22.11.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023 -skan.pdf (213,98KB)


148. Zarządzenie Nr 148/23 Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej pod wynajem w trybie bezprzetargowym na okres 20 lat

PDFNr 148-23 z 27.11.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej pod wynajem w trybie bezprzetargowym na okres 20 lat.pdf (149,55KB)


149. Zarządzenie Nr 149/23 Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Dostawy energii elektrycznej do celów oświetlenia ulicznego oraz zasilania obiektów administrowanych przez Gminę Strzeleczki w roku 2024”

PDFNr 149-23 z 27.11.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.pdf (143,65KB)
PDFNr 149-23 z 27.11.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego-skan.pdf (25,00KB)


150. Zarządzenie Nr 150/23 Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023

PDFNr 150-23 z 27.11.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023.pdf (223,79KB)


151. Zarządzenie Nr 151/23 Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji dla zadania pn.: „Dostawy oleju opałowego dla obiektów Gminy Strzeleczki oraz jej jednostek organizacyjnych w roku 2024”

PDFNr 151-23 z 29.11.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.pdf (141,47KB)
PDFNr 151-23 z 29.11.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego-skan.pdf (28,38KB)
 


152. Zarządzenie Nr 152/23 Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2023 r. do Uchwały Nr LXVI/429/23 Rady Gminy Strzeleczki z 30.11.2023 r. 
PDFNr 152-23 z 30.11.2023 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2023 r. do Uchwały Nr LXVI-429-23 Rady Gminy Strzeleczki z 30.11.2023 r.pdf (257,20KB)
PDFNr 152-23 z 30.11.2023 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2023 r. do Uchwały Nr LXVI-429-23 Rady Gminy Strzeleczki z 30.11.2023 r. -skan.pdf (87,46KB)


153. Zarządzenie Nr 153/23 Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych, pasz oraz sprzętu

PDFNr 153-23 z 01.12.2023 r. w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej.pdf (144,99KB)
PDFNr 153-23 z 01.12.2023 r. w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej -skan.pdf (34,37KB)


154. Zarządzenie Nr 154/23 Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany w budżecie  gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023

PDFNr 154-23 z 05.12.2023 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023.pdf (174,57KB)
PDFNr 154-23 z 05.12.2023 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023 -skan.pdf (111,87KB)


155. Zarządzenie Nr 155/23 Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku

PDFNr 155-23 z 05.12.2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku.pdf (189,87KB)
PDFNr 155-23 z 05.12.2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku - skan.pdf (51,11KB)
 


156. Zarządzenie Nr 156/23 Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 11 grudnia 2023 r w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023

PDFNr 156-23 z 11.12.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023.pdf (246,89KB)
PDFNr 156-23 z 11.12.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023- skna.pdf (88,05KB)


157. Zarządzenie Nr 157/23 Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 12 grudnia 2023 r w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023

PDFNr 157-23 z 12.12.2023 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023 r. -skan.pdf (134,34KB)
PDFNr 157-23 z 12.12.2023 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023 r.pdf (244,27KB)
 


158. Zarządzenie Nr 158/23 Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian do projektu uchwały budżetowej na 2024 r.

PDFNr 158-23 z 12.12.2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian do projektu uchwały budżetowej na 2024 r. -skan.pdf (1,17MB)
PDFNr 158-23 z 12.12.2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian do projektu uchwały budżetowej na 2024 r.pdf (857,47KB)
 


159. Zarządzenie Nr 159/23 Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

PDFNr 159-23 z 12.12.2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf (5,92MB)
PDFNr 159-23 z 12.12.2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej -skan.pdf (366,79KB)


160.Zarządzenie Nr 160/23 Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023

PDFNr 160-23 z 14.12.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023.pdf (263,47KB)
PDFNr 160-23 z 14.12.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023 -skan.pdf (128,50KB)


161. Zarządzenie Nr 161/23 Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

PDFNr 161-23 z 22.12.2023 r. w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.pdf (134,83KB)
PDFNr 161-23 z 22.12.2023 r. w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników gminnych jednostek organizacyjnych -skan.pdf (81,67KB)


162. Zarządzenie Nr 162/23 Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy

PDFNr 162-23 z 28.12.2023 r. w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy.pdf (213,56KB)
PDFNr 162-23 z 28.12.2023 r. w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy -skan.pdf (12,62KB)


163. Zarządzenie Nr 163/23 Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji dla zadania pn.: „Remont ulicy Słowackiego wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w Strzeleczkach”

PDFNr 163-23 z 28.12.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym.pdf (226,55KB)
PDFNr 163-23 z 28.12.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym-skan.pdf (27,79KB)