Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta Gminy Strzeleczki - 2023 rok

1. Zarządzenie Nr 1/23 z 02.01.2023 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Strzeleczki na 2023 rok

PDFNr 1-23 z 02.01.2023 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Strzeleczki na 2023 rok.pdf (2,63MB)
PDFNr 1-23 z 02.01.2023 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Strzeleczki na 2023 rok - SKAN.pdf (1,34MB)
 

2. Zarządzenie Nr 2/23 z 02.01.2023 r. w sprawie ustalenia stawek amortyzacyjnych na rok 2023 w gminie Strzeleczki

PDFNr 2-23 z 02.01.2023 r. w sprawie ustalenia stawek amortyzacyjnych na rok 2023 w gminie Strzeleczki.pdf (175,62KB)
PDFNr 2-23 z 02.01.2023 r. w sprawie ustalenia stawek amortyzacyjnych na rok 2023 w gminie Strzeleczki -skan.pdf (47,18KB)


3. Zarządzenie Nr 3/23 z 02.01.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023 

PDFNr 3-23 z 02.01.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023.pdf (227,23KB)
PDFNr 3-23 z 02.01.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023 - skan.pdf (49,14KB)


4. Zarządzenie Nr 4/23 z 05.01.2023 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2023 r. do Uchwały Nr LVI-355-23 Rady Gminy Strzeleczki z 05.01.2023 r.

PDFNr 4-23 z 05.01.2023 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2023 r. do Uchwały Nr LVI-355-23 Rady Gminy Strzeleczki z 5.01.2023 r.pdf (234,05KB)
PDFNr 4-23 z 05.01.2023 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2023 r. do Uchwały Nr LVI-355-23 Rady Gminy Strzeleczki z 5.01.2023 r.- skan.pdf (40,67KB)


5. Zarządzenie Nr 5/23 z 05.01.2023 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gmin do dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetowych w obrębie jednego rozdziału 

PDFNr 5-23 z 05.01.2023 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gmin do dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetowych w obrębie jednego rozdziału.pdf (130,71KB)
PDFNr 5-23 z 05.01.2023 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gmin do dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetowych w obrębie jednego rozdziału - skan.pdf (14,28KB)


6. Zarządzenie Nr 6/23 z 05.01.2023 r. w sprawie powołania komisji do organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych Gminy Strzeleczki w roku szkolnym 2022-2023

PDFNr 6-23 z 05.01.2023 r. w sprawie powołania komisji do organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych Gminy Strzeleczki w roku szkolnym 2022-2023.pdf (249,69KB)


7. Zarządzenie Nr 7/23 z 10.01.2023 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Strzeleczki konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie nadania statusu miejscowości Strzeleczki

PDFNr 7-23 z 10.01.2023 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Strzeleczki konsultacji społecznych dot. projektu uchwały w sprawie nadania statusu miejscowości Strzeleczki - skan.pdf (144,30KB)


8. Zarządzenie Nr 8/23 z 10.01.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzeleczki 

PDFNr 8-23 z 10.01.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gm. Strzeleczki.pdf (237,32KB)
PDFNr 8-23 z 10.01.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gm. Strzeleczki - skan.pdf (53,24KB)


9. Zarządzenie Nr 9/23 z 10.01.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzeleczki 

PDFNr 9-23 z 10.01.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na oddane w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gm. Strzeleczki - skan.pdf (45,55KB)


10. Zarządzenie Nr 10/23 z 11.01.2023 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych PDFNr 10-23 z 11.01.2023 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.pdf (224,62KB)
PDFNr 10-23 z 11.01.2023 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - skan.pdf (24,00KB)


11. Zarządzenie Nr 11/23 z 12.01.2023 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023

PDFNr 11-23 z 12.01.2023 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023.pdf (229,53KB)
PDFNr 11-23 z 12.01.2023 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023 - skan.pdf (36,81KB)


12. Zarządzenie Nr 12/23 z 12.01.2023 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

PDFNr 12-23 z 12.01.2023 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej - skan.pdf (26,19KB)
PDFNr 12-23 z 12.01.2023 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.pdf (219,96KB)
 


13. Zarządzenie Nr 13/23 z 12.01.2023 r.  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia w 2023 roku

PDFNr 13-23 z 12.01.2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia w 2023 roku.pdf (342,44KB)
PDFNr 13-23 z 12.01.2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia w 2023 roku - skan.pdf (201,36KB)


14. Zarządzenie Nr 14/23 z 12.01.2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku

PDFNr 14-23 z 12.01.2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku.pdf (208,46KB)
PDFNr 14-23 z 12.01.2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku- skan.pdf (206,87KB)


15. Zarządzenie Nr 15/23 z 13.01.2023 r.  w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego
PDFNr 15-23 z 13.01.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.pdf (230,86KB)


16. Zarządzenie Nr 16/23 z 18.01.2023 r.  w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku
PDFNr 16-23 z 18.01.2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku.pdf (245,56KB)
PDFNr 16-23 z 18.01.2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku - skan.pdf (117,55KB)


17. Zarządzenie Nr 17/23 z 18.01.2023 r.  sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na rok 2023

PDFNr 17-23 z 18.01.2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na rok 2023.pdf (148,65KB)
PDFNr 17-23 z 18.01.2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na rok 2023 - skan.pdf (86,18KB)


18. Zarządzenie Nr 18/23 z 24.01.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji dla zadania pn.: „Dostawy energii elektrycznej do celów oświetlenia ulicznego oraz zasilania obiektów administrowanych przez Gminę Strzeleczki w roku 2023”

PDFNr 18-23 z 24.01.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji - skan.pdf (24,47KB)
PDFNr 18-23 z 24.01.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji.pdf (224,32KB)


19. Zarządzenie Nr 19/23 z 26.01.2023 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2023 r. do Uchwały LVII/357/23 Rady Gminy Strzeleczki z 26.01.2023 r.

PDFNr 19-23 z 26.01.2023 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2023 r. do Uchwały LVII-357-23 Rady Gminy Strzeleczki z 26.01.2023 r.pdf (238,11KB)
PDFNr 19-23 z 26.01.2023 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2023 r. do Uchwały LVII-357-23 Rady Gminy Strzeleczki z 26.01.2023 r. - skan.pdf (52,74KB)
 


20. Zarządzenie Nr 20/23 z 26.01.2023 r.  w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023

PDFNr 20-23 z 26.01.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023.pdf (239,78KB)


20A. Zarządzenie 20A/23 z 30.01.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023

PDFNr 20A-23 z 30.01.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023.pdf (228,49KB)
PDFNr 20A-23 z 30.01.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023 - skan.pdf (39,44KB)
 


21. Zarządzenie Nr 21/23 z 31.01.2023 r.  w sprawie powołania zastępcy wójta gminy Strzeleczki oraz ustalenia jego wynagrodzenia

PDFNr 21-23 z 31.01.2023 r. w sprawie powołania zastępcy wójta gminy Strzeleczki oraz ustalenia jego wynagrodzenia.pdf (108,94KB)
PDFNr 21-23 z 31.01.2023 r. w sprawie powołania zastępcy wójta gminy Strzeleczki oraz ustalenia jego wynagrodzenia - skan.pdf (21,56KB)
 


22. Zarządzenie Nr 22/23 z 31.01.2023 r.  w sprawie ustalenia na 2023 rok planu podziału środków w zakresie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Strzeleczki oraz ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat ponoszonych przez nauczycieli związanych z doskonaleniem zawodowym

PDFNr 22-23 z 31.01.2023 r. w sprawie ustalenia na 2023 rok planu podziału środków w zakresie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych.pdf (179,06KB)
PDFNr 22-23 z 31.01.2023 r. w sprawie ustalenia na 2023 rok planu podziału środków w zakresie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych - skan.pdf (72,61KB)
 


23. Zarządzenie Nr 23/23 z 31.01.2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do publicznego przedszkola oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzeleczki

PDFNr 23-23 z 31.01.2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023-2024.pdf (289,76KB)
PDFNr 23-23 z 31.01.2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023-2024 - skan.pdf (28,84KB)


24. Zarządzenie Nr 24/23  z 02.02.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji dla zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Ścigowie (Tryb: zaprojektuj i wybuduj)”

PDFNr 24-23 z 02.02.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji.pdf (222,95KB)
 


25. Zarządzenie Nr 25/23 z 02.02.2023 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Strzeleczki konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Strzeleczki

PDFNr 25-23 z 02.02.2023 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Strzeleczki konsultacji społecznych dotyczącychprojektu uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Strzeleczki.pdf (1,53MB)
PDFNr 25-23 z 02.02.2023 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Strzeleczki konsutlacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie ustalenia statów sołectw Gminy Strzeleczki - skna.pdf (4,49MB)


26. Zarządzenie Nr 26/23 z 06.02.2023 r. w sprawie wprowadzenia zasad udostępniania do celów amatorskiego połowu ryb stawu rybnego w Dobrej, stanowiącym własność Gminy Strzeleczki

PDFNr 26-23 z 06.02.2023 r. w sprawie wprowadzenia zasad udostępniania do celów amatorskiego połowu ryb stawu rybnego w Dobrej stanowiącym własność Gminy Strzeleczki.pdf (235,93KB)
PDFNr 26-23 z 06.02.2023 r. w sprawie wprowadzenia zasad udostępniania do celów amatorskiego połowu ryb stawu rybnego w Dobrej stanowiącym własność Gminy Strzeleczki - SKAN.pdf (129,60KB)


27. Zarządzenie Nr 27/23 z 09.02.2023 r. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców sołectw Racławiczki, Dziedzice i Smolarnia w sprawie planowanej inwestycji budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Dziedzice

PDFNr 27-23 z 09.02.2023 r. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców sołectw Racławiczki Dziedzice i Smolarnia w sprawie planowanej inwestycji budowy stacji bazowej telefonii komórkowej.pdf (271,13KB)
PDFNr 27-23 z 09.02.2023 r. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców sołectw Racławiczki Dziedzice i Smolarnia w sprawie planowanej inwestycji budowy stacji bazowej telefonii komórkowej - skan.pdf (104,94KB)
 


28. Zarządzenie Nr 28/23 z 10.02.2023 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

PDFNr 28-23 z 10.02.2023 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.pdf (218,53KB)
PDFNr 28-23 z 10.02.2023 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej - skan.pdf (26,22KB)


29. Zarządzenie Nr 29/23 z 13.02.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023

PDFNr 29-23 z 13.02.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023.pdf (250,68KB)
PDFNr 29-23 z 13.02.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023 - skan.pdf (106,96KB)


30. Zarządzenie Nr 30/23 z 22.02.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji dla zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej
nr 106439 O w miejscowości Serwitut oraz drogi gminnej nr 106432 O w miejscowości Pisarzowice”

PDFNr 30-23 z 22.02.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji.pdf (136,21KB)
PDFNr 30-23 z 22.02.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji - skan.pdf (27,82KB)


31. Zarządzenie Nr 31/23  z 22.02.2023 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2023 r. do Uchwały LVIII/370/23 Rady Gminy Strzeleczki z 22.02.2023 r.

PDFNr 31-23 z 22.02.2023 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2023 r. do Uchwały LVIII-370-23 RG Strzeleczki.pdf (149,69KB)
PDFNr 31-23 z 22.02.2023 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2023 r. do Uchwały LVIII-370-23 RG Strzeleczki - skan.pdf (80,24KB)