Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LII Sesja Rady Gminy Strzeleczki

Wykaz głosowań sesji
LII Sesja Rady Gminy Strzeleczki

Głosowanie nad przyjęciem porządku  LII Sesji Rady Gminy (14:37)

Wyniki imienne:
ZA(12):
Marek Kaliński, Michał Jenek, Roman Wilczek, Irena Galler, Damian Nowak, Anna Piecha, Adam Pientka, Włodzimierz Wolny, Hubert Kurpiela, Krzysztof Robota, Waldemar Weindich, Manfred Suchy

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):
Henryk Kostka, Małgorzata Nocoń, Patryk Tannenbaum

Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji Nr LI/22 w dniu 27.09.2022 r. (14:37)

Wyniki imienne:
ZA(12):
Damian Nowak, Włodzimierz Wolny, Roman Wilczek, Marek Kaliński, Michał Jenek, Waldemar Weindich, Krzysztof Robota, Hubert Kurpiela, Irena Galler, Anna Piecha, Manfred Suchy, Adam Pientka

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):
Henryk Kostka, Małgorzata Nocoń, Patryk Tannenbaum

Głosowanie nad przyjęciem informacji Wójta Gminy Strzeleczki z działalności w okresie między L a LII sesją. (14:41)

Wyniki imienne:
ZA(12):
Damian Nowak, Marek Kaliński, Michał Jenek, Waldemar Weindich, Anna Piecha, Hubert Kurpiela, Roman Wilczek, Włodzimierz Wolny, Adam Pientka, Manfred Suchy, Krzysztof Robota, Irena Galler

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):
Henryk Kostka, Małgorzata Nocoń, Patryk Tannenbaum

Głosowanie nad podjęciem  uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok – projekt z dnia 17.10.2022 r. – Skarbnik Gminy. (14:44)

Wyniki imienne:
ZA(12):
Marek Kaliński, Michał Jenek, Włodzimierz Wolny, Damian Nowak, Anna Piecha, Manfred Suchy, Hubert Kurpiela, Roman Wilczek, Irena Galler, Waldemar Weindich, Krzysztof Robota, Adam Pientka

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):
Henryk Kostka, Małgorzata Nocoń, Patryk Tannenbaum

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej - projekt z dnia 17.10.2022 r. – Skarbnik Gminy. (14:45)

Wyniki imienne:
ZA(12):
Marek Kaliński, Włodzimierz Wolny, Anna Piecha, Krzysztof Robota, Irena Galler, Roman Wilczek, Hubert Kurpiela, Adam Pientka, Manfred Suchy, Damian Nowak, Michał Jenek, Waldemar Weindich

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):
Henryk Kostka, Małgorzata Nocoń, Patryk Tannenbaum

Głosowanie nad podjęciem  uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji – projekt Nr 1 z dnia 12.10.2022 r. – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji; (14:46)

Wyniki imienne:
ZA(12):
Michał Jenek, Waldemar Weindich, Marek Kaliński, Włodzimierz Wolny, Manfred Suchy, Krzysztof Robota, Anna Piecha, Adam Pientka, Roman Wilczek, Irena Galler, Damian Nowak, Hubert Kurpiela

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):
Henryk Kostka, Małgorzata Nocoń, Patryk Tannenbaum

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji – projekt Nr 2 z dnia 12.10.2022 r. – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji; (14:52)

Wyniki imienne:
ZA(12):
Roman Wilczek, Włodzimierz Wolny, Michał Jenek, Hubert Kurpiela, Damian Nowak, Manfred Suchy, Irena Galler, Adam Pientka, Krzysztof Robota, Marek Kaliński, Waldemar Weindich, Anna Piecha

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):
Henryk Kostka, Małgorzata Nocoń, Patryk Tannenbaum

Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniająca uchwałę nr L/314/22 z dnia 12 września 2022 r.  Rady Gminy Strzeleczki w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Strzeleczki – projekt z dnia 11.10.2022 r. – Kierownik GZEAS; (14:53)

Wyniki imienne:
ZA(12):
Roman Wilczek, Włodzimierz Wolny, Manfred Suchy, Anna Piecha, Waldemar Weindich, Michał Jenek, Irena Galler, Adam Pientka, Damian Nowak, Marek Kaliński, Krzysztof Robota, Hubert Kurpiela

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):
Henryk Kostka, Małgorzata Nocoń, Patryk Tannenbaum

Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek, dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Strzeleczki oraz szczegółowych warunków ich przyznawania – projekt z dnia 11.10.2022 r. – Kierownik GZEAS; (14:55)

Wyniki imienne:
ZA(12):
Włodzimierz Wolny, Anna Piecha, Marek Kaliński, Manfred Suchy, Hubert Kurpiela, Waldemar Weindich, Krzysztof Robota, Adam Pientka, Michał Jenek, Roman Wilczek, Damian Nowak, Irena Galler

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):
Henryk Kostka, Małgorzata Nocoń, Patryk Tannenbaum

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości – projekt z dnia 18.10.2022 r. – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Nieruchomości; (14:57)

Wyniki imienne:
ZA(12):
Damian Nowak, Roman Wilczek, Manfred Suchy, Włodzimierz Wolny, Michał Jenek, Marek Kaliński, Anna Piecha, Adam Pientka, Hubert Kurpiela, Irena Galler, Krzysztof Robota, Waldemar Weindich

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):
Henryk Kostka, Małgorzata Nocoń, Patryk Tannenbaum

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Smolarnia i przysiółka Serwitut w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości Serwitut z przysiółka na wieś – projekt 
z dnia 18.10.2022 r. – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Nieruchomości; (14:59)

Wyniki imienne:
ZA(12):
Anna Piecha, Manfred Suchy, Roman Wilczek, Adam Pientka, Hubert Kurpiela, Irena Galler, Michał Jenek, Marek Kaliński, Waldemar Weindich, Krzysztof Robota, Damian Nowak, Włodzimierz Wolny

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):
Henryk Kostka, Małgorzata Nocoń, Patryk Tannenbaum

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Pisarzowice i przysiółka Buława w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości Buława z przysiółka na wieś – projekt z dnia 18.10.2022 r. – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Nieruchomości; (15:00)

Wyniki imienne:
ZA(12):
Damian Nowak, Manfred Suchy, Włodzimierz Wolny, Anna Piecha, Waldemar Weindich, Marek Kaliński, Roman Wilczek, Hubert Kurpiela, Adam Pientka, Michał Jenek, Irena Galler, Krzysztof Robota

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):
Henryk Kostka, Małgorzata Nocoń, Patryk Tannenbaum

Głosowanie nad podjęciem  uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Dobra i przysiółka Nowy Bud w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości Nowy Bud z przysiółka na wieś – projekt z dnia 18.10.2022 r. – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Nieruchomości; (15:01)

Wyniki imienne:
ZA(12):
Włodzimierz Wolny, Michał Jenek, Damian Nowak, Anna Piecha, Marek Kaliński, Waldemar Weindich, Irena Galler, Roman Wilczek, Krzysztof Robota, Manfred Suchy, Adam Pientka, Hubert Kurpiela

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):
Henryk Kostka, Małgorzata Nocoń, Patryk Tannenbaum

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Dobra obejmującej działki osób prywatnych nr 260/19 oraz 260/12 km. 7 – projekt z dnia 18.10.2022 r. – Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju; w sprawie (15:02)

Wyniki imienne:
ZA(12):
Anna Piecha, Roman Wilczek, Włodzimierz Wolny, Waldemar Weindich, Adam Pientka, Irena Galler, Manfred Suchy, Damian Nowak, Krzysztof Robota, Hubert Kurpiela, Michał Jenek, Marek Kaliński

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):
Henryk Kostka, Małgorzata Nocoń, Patryk Tannenbaum

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej na mienie Gminy Strzeleczki stanowiącej zasób Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Opolu położonej w miejscowości Wawrzyńcowice i Łowkowice – projekt z dnia 18.10.2022 r. – Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju; (15:04)

Wyniki imienne:
ZA(12):
Adam Pientka, Waldemar Weindich, Marek Kaliński, Anna Piecha, Manfred Suchy, Irena Galler, Krzysztof Robota, Hubert Kurpiela, Michał Jenek, Roman Wilczek, Damian Nowak, Włodzimierz Wolny

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):
Henryk Kostka, Małgorzata Nocoń, Patryk Tannenbaum

Głosowanie nad podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy - projekt z dnia 19.10.2022 r. (dot. Nowego Młyna) - Kierownik Referatu i Inwestycji (15:06)

Wyniki imienne:
ZA(12):
Manfred Suchy, Michał Jenek, Adam Pientka, Marek Kaliński, Irena Galler, Anna Piecha, Roman Wilczek, Włodzimierz Wolny, Krzysztof Robota, Waldemar Weindich, Hubert Kurpiela, Damian Nowak

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):
Henryk Kostka, Małgorzata Nocoń, Patryk Tannenbaum

Głosowanie nad podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy - projekt z dnia 19.10.2022 r. (dot. Urszulanowic) - Kierownik Referatu i Inwestycji (15:06)

Wyniki imienne:
ZA(12):
Roman Wilczek, Włodzimierz Wolny, Marek Kaliński, Damian Nowak, Anna Piecha, Waldemar Weindich, Michał Jenek, Adam Pientka, Irena Galler, Hubert Kurpiela, Manfred Suchy, Krzysztof Robota

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):
Henryk Kostka, Małgorzata Nocoń, Patryk Tannenbaum

Głosowanie nad podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy - projekt z dnia 19.10.2022 r. (dot. Kopaliny) - Kierownik Referatu i Inwestycji (15:07)

Wyniki imienne:
ZA(12):
Anna Piecha, Roman Wilczek, Marek Kaliński, Waldemar Weindich, Manfred Suchy, Włodzimierz Wolny, Irena Galler, Adam Pientka, Krzysztof Robota, Michał Jenek, Damian Nowak, Hubert Kurpiela

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):
Henryk Kostka, Małgorzata Nocoń, Patryk Tannenbaum

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków w budżecie gminy w celu sfinansowania dodatkowych lekcji języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej - projekt z dnia 17.10.2022 - Wójt Gminy (15:12)

Wyniki imienne:
ZA(12):
Anna Piecha, Włodzimierz Wolny, Damian Nowak, Irena Galler, Waldemar Weindich, Roman Wilczek, Marek Kaliński, Manfred Suchy, Krzysztof Robota, Adam Pientka, Hubert Kurpiela, Michał Jenek

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):
Henryk Kostka, Małgorzata Nocoń, Patryk Tannenbaum

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie gminy na rok szkolny 2022-2023 celem sfinansowania dodatkowych zajęć edukacyjnych - projekt z dnia 19.10.2022 r. - Przewodniczący Klubu Radnych Niezależnych Gminy Strzeleczki (15:38)

Wyniki imienne:
ZA(6):
Adam Pientka, Hubert Kurpiela, Irena Galler, Manfred Suchy, Michał Jenek, Krzysztof Robota

PRZECIW(6):
Roman Wilczek, Anna Piecha, Waldemar Weindich, Damian Nowak, Marek Kaliński, Włodzimierz Wolny

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):
Henryk Kostka, Małgorzata Nocoń, Patryk Tannenbaum