Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LII SESJA RADY GMINY - PAŹDZIERNIK 2022

PDFProjekt uchwały w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości - treść.pdf (546,07KB)
PDFProjekt uchwały nr 1 w sprawie rozpatrzenia petycji.pdf (241,02KB)
PDFProjekt uchwały nr 2 w sprawie rozpatrzenia petycji.pdf (156,61KB)
PDFProjekt uchwały zmieniająca uchwałę nr L-314-22 Rady Gminy Strzeleczki w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach.pdf (227,11KB)
PDFProjekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek, dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach.pdf (225,32KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r..pdf (411,58KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (3,43MB)
PDFProjekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Dobra i przysiółka Nowy Bud w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowoś.pdf (230,74KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Pisarzowice i przysiółka Buława w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowoś.pdf (231,70KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Smolarnia i przysiółka Serwitut w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowoś.pdf (316,65KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Strzeleczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.pdf (183,06KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Dobra obejmującej działki osób prywatnych nr 260-19 oraz 260-12 km. 7.pdf (334,67KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie Gminy.pdf (119,20KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenie zgody na zabezpieczenia środków w budżecie Gminy.pdf (97,52KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie nadania nazwy - Kopalina.pdf (81,56KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie nadania nazwy - Urszulanowice.pdf (74,56KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie nadania nazwy- Nowy Młyn.pdf (96,87KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na mienie Gm. Strzeleczki stanowiącej zasób KOWR OT w Opolu.pdf (224,64KB)
PDFprojekt uchwały - konsultacje Nowy Bud.pdf (310,17KB)
PDFprojekt uchwały - konsultacje Buława.pdf (310,78KB)
PDFprojekt uchwały - konsultacje Serwitut.pdf (310,87KB)
PDFprojekt uchwały w sprawie zmiany budżetu.pdf (739,08KB)