Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XLIX Sesja Rady Gminy Strzeleczki

Wykaz głosowań sesji
XLIX Sesja Rady Gminy Strzeleczki

Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. (14:02)

Wyniki imienne:
ZA(11):
Damian Nowak, Henryk Kostka, Włodzimierz Wolny, Małgorzata Nocoń, Marek Kaliński, Irena Galler, Krzysztof Robota, Michał Jenek, Hubert Kurpiela, Waldemar Weindich, Roman Wilczek

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):
Adam Pientka, Anna Piecha, Manfred Suchy, Patryk Tannenbaum

Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji Nr XLVIII/22 w dniu 21.07.2022 r. (14:02)

Wyniki imienne:
ZA(11):
Hubert Kurpiela, Włodzimierz Wolny, Damian Nowak, Henryk Kostka, Małgorzata Nocoń, Roman Wilczek, Krzysztof Robota, Irena Galler, Michał Jenek, Marek Kaliński, Waldemar Weindich

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):
Adam Pientka, Anna Piecha, Manfred Suchy, Patryk Tannenbaum

Głosowanie nad przyjęciem informacji Wójta Gminy Strzeleczki z działalności w okresie między XLVII a XLIX sesją. (14:03)

Wyniki imienne:
ZA(11):
Damian Nowak, Marek Kaliński, Włodzimierz Wolny, Irena Galler, Małgorzata Nocoń, Waldemar Weindich, Roman Wilczek, Michał Jenek, Henryk Kostka, Hubert Kurpiela, Krzysztof Robota

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):
Adam Pientka, Anna Piecha, Manfred Suchy, Patryk Tannenbaum

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok. (14:08)

Wyniki imienne:
ZA(11):
Marek Kaliński, Damian Nowak, Roman Wilczek, Henryk Kostka, Włodzimierz Wolny, Irena Galler, Michał Jenek, Małgorzata Nocoń, Hubert Kurpiela, Waldemar Weindich, Krzysztof Robota

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):
Adam Pientka, Anna Piecha, Manfred Suchy, Patryk Tannenbaum

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (14:10)

Wyniki imienne:
ZA(11):
Marek Kaliński, Włodzimierz Wolny, Henryk Kostka, Irena Galler, Michał Jenek, Krzysztof Robota, Roman Wilczek, Waldemar Weindich, Hubert Kurpiela, Damian Nowak, Małgorzata Nocoń

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):
Adam Pientka, Anna Piecha, Manfred Suchy, Patryk Tannenbaum

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Strzeleczki. (14:12)

Wyniki imienne:
ZA(11):
Marek Kaliński, Henryk Kostka, Roman Wilczek, Małgorzata Nocoń, Włodzimierz Wolny, Damian Nowak, Michał Jenek, Waldemar Weindich, Irena Galler, Krzysztof Robota, Hubert Kurpiela

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):
Adam Pientka, Anna Piecha, Manfred Suchy, Patryk Tannenbaum

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Strzeleczki. (14:20)

Wyniki imienne:
ZA(4):
Krzysztof Robota, Hubert Kurpiela, Michał Jenek, Irena Galler

PRZECIW(7):
Waldemar Weindich, Henryk Kostka, Włodzimierz Wolny, Roman Wilczek, Małgorzata Nocoń, Marek Kaliński, Damian Nowak

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):
Adam Pientka, Anna Piecha, Manfred Suchy, Patryk Tannenbaum