Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostawa komputerów dla potrzeb realizacji projektu Cyfrowa Gmina - Zamówienie III

PDFZawiadomienie o unieważnieniu zamówienia publicznego.pdf (209,54KB)
 

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (183,50KB)
 

PDFInformcja o kwocie.pdf (183,65KB)
 

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia 23.06.pdf (35,64KB)
PDFzawiadmienie o przedłużeniu terminu składania ofert v2.pdf (291,69KB)
PDFOdpowiedź na zapytanie do SWZ z dnia 23.06.2022.pdf (309,14KB)

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.pdf (35,48KB)
PDFzawiadmienie o przedłużeniu terminu składania ofert.pdf (292,28KB)
PDFOdpowiedź na zapytanie do SWZ z dnia 20.06.2022 r..pdf (312,58KB)
 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (125,89KB)
PDFSWZ.pdf (620,98KB)
PDFZałącznik nr 1a do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf (227,25KB)
PDFZałącznik nr 1b do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf (114,74KB)
DOCZałącznik nr 2A do SWZ Formularz ofertowy.doc (77,00KB)
DOCZałącznik nr 2B do SWZ Formularz ofertowy.doc (74,50KB)
DOCXZałącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie wstępne.docx (56,53KB)
DOCXZałącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.docx (64,36KB)
DOCXZałącznik nr 5a do SWZ Wzór umowy Część I.docx (72,04KB)
DOCXZałącznik nr 5b do SWZ Wzór umowy Część II.docx (72,19KB)
DOCZałącznik nr 6 do SWZ - wykaz dostaw.doc (151,00KB)
DOCXZałącznik nr 7 do SWZ Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału oraz niepodleganiu wykluczeniu.docx (65,01KB)


Bezpośredni link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/39a4d68d-9267-4c0f-aa28-73214dfebd27