Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XLVI Sesja Rady Gminy Strzeleczki

Wykaz głosowań sesji
XLVI Sesja Rady Gminy Strzeleczki

Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad (14:35)

Wyniki imienne:
ZA(12):
Marek Kaliński, Patryk Tannenbaum, Waldemar Weindich, Włodzimierz Wolny, Adam Pientka, Irena Galler, Michał Jenek, Henryk Kostka, Małgorzata Nocoń, Krzysztof Robota, Roman Wilczek, Hubert Kurpiela

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):
Damian Nowak, Anna Piecha, Manfred Suchy

Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji Nr XLV/22 w dniu 28.04.2022 r. (14:36)

Wyniki imienne:
ZA(12):
Michał Jenek, Henryk Kostka, Waldemar Weindich, Patryk Tannenbaum, Roman Wilczek, Irena Galler, Krzysztof Robota, Adam Pientka, Marek Kaliński, Małgorzata Nocoń, Hubert Kurpiela, Włodzimierz Wolny

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):
Damian Nowak, Anna Piecha, Manfred Suchy

Głosowanie nad przyjęciem informacji Wójta Gminy Strzeleczki z działalności w okresie między XLV a XLVI sesją. (14:36)

Wyniki imienne:
ZA(12):
Waldemar Weindich, Michał Jenek, Marek Kaliński, Patryk Tannenbaum, Henryk Kostka, Irena Galler, Adam Pientka, Roman Wilczek, Małgorzata Nocoń, Włodzimierz Wolny, Krzysztof Robota, Hubert Kurpiela

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):
Damian Nowak, Anna Piecha, Manfred Suchy

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok. (14:42)

Wyniki imienne:
ZA(12):
Henryk Kostka, Irena Galler, Waldemar Weindich, Włodzimierz Wolny, Michał Jenek, Patryk Tannenbaum, Adam Pientka, Marek Kaliński, Małgorzata Nocoń, Krzysztof Robota, Hubert Kurpiela, Roman Wilczek

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):
Damian Nowak, Anna Piecha, Manfred Suchy

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (14:44)

Wyniki imienne:
ZA(12):
Włodzimierz Wolny, Marek Kaliński, Patryk Tannenbaum, Henryk Kostka, Krzysztof Robota, Irena Galler, Waldemar Weindich, Hubert Kurpiela, Roman Wilczek, Adam Pientka, Michał Jenek, Małgorzata Nocoń

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):
Damian Nowak, Anna Piecha, Manfred Suchy

Głosowanie nad podjęciem uchwały  w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Strzeleczki na lata 2022-2026. (14:45)

Wyniki imienne:
ZA(12):
Michał Jenek, Patryk Tannenbaum, Włodzimierz Wolny, Roman Wilczek, Henryk Kostka, Irena Galler, Marek Kaliński, Hubert Kurpiela, Krzysztof Robota, Waldemar Weindich, Adam Pientka, Małgorzata Nocoń

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):
Damian Nowak, Anna Piecha, Manfred Suchy

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego strażakom ratownikom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Strzeleczki (14:54)

Wyniki imienne:
ZA(7):
Michał Jenek, Henryk Kostka, Roman Wilczek, Irena Galler, Małgorzata Nocoń, Włodzimierz Wolny, Hubert Kurpiela

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(8):
Marek Kaliński, Adam Pientka, Damian Nowak, Anna Piecha, Krzysztof Robota, Manfred Suchy, Patryk Tannenbaum, Waldemar Weindich

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania uczniom stypendium Wójta Gminy Strzeleczki za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. (14:55)

Wyniki imienne:
ZA(12):
Waldemar Weindich, Patryk Tannenbaum, Michał Jenek, Włodzimierz Wolny, Irena Galler, Hubert Kurpiela, Roman Wilczek, Adam Pientka, Małgorzata Nocoń, Krzysztof Robota, Henryk Kostka, Marek Kaliński

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):
Damian Nowak, Anna Piecha, Manfred Suchy