Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przebudowa budynku Domu Kutury w Kujawach (TRYB ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ)

PDFZawiadomienie o unieważnieniu zamówienia publicznego.pdf (367,52KB)
 

PDFInformcja o kwocie.pdf (382,47KB)

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (124,22KB)
PDFprzedmiar DK Kujawy.pdf (284,86KB)
PDFSWZ.pdf (745,51KB)
DOCXzałącznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy.docx (223,99KB)
DOCXZałącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie wstępne.docx (214,72KB)
DOCXZałącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.docx (221,55KB)
DOCXZałącznik nr 4 do SWZ Wykaz robót.docx (212,42KB)
DOCXZałącznik nr 5 do SWZ.docx (213,12KB)
DOCZałącznik nr 6 do SWZ Wzór umowy.doc (366,00KB)
DOCZałącznik nr 7 do SWZ Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.doc (236,00KB)
DOCXZałącznik nr 8 do SWZ Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby.docx (214,15KB)
DOCXZałącznik nr 9 do SWZ Wykaz osób.docx (214,84KB)

Audyt energetyczny

PDFKujawy_Audyt z Podpisami.pdf (23,71MB)
PDFAudyt energetyczny v3_Kujawy.pdf (3,30MB)
 

PFU

PDFPFU Kujawy -część opisowa.pdf (1,47MB)
PDFSN_A1 a2.pdf (588,28KB)
PDFSN_A2 a3.pdf (264,75KB)
PDFSN_A3 a2.pdf (286,70KB)
PDFSN_A4 a2.pdf (417,99KB)
PDFSN_A5 a3 przedluzone.pdf (504,23KB)
PDFSN_A6 a3.pdf (357,27KB)
PDFSN_A7 a3.pdf (236,29KB)
PDFSN_A8 a3 przedluzone.pdf (345,21KB)
PDFSN_I1 a2.pdf (381,58KB)
PDFSN_I2 a3.pdf (228,33KB)
PDFSN_I3 a2.pdf (287,84KB)
PDFSN_I4 a3 przedluzone.pdf (242,80KB)
PDFSN_I5 a5 przedluzone.pdf (285,88KB)
PDFSN_I6 a3.pdf (215,58KB)
PDFSN_I7 a3 przedluzone.pdf (260,31KB)
PDFSN_I8 a3.pdf (204,49KB)
PDFSN_I9 a3.pdf (267,31KB)

Bezpośredni link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a4a94fbb-1ec9-4fdb-bb2f-dc847246f794