Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzeleczki”

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (339,95KB)

PDFzaproszenie-do-zlozenia-oferty-nadzor-kanalizacja.pdf (402,43KB)
DOCZałącznik-nr-1-formularz-ofertowy-kanalizacja.doc (63,50KB)
DOCzałącznik-nr-2-wykaz-uslug-nadzor-kanalizacja.doc (70,50KB)
DOCZałącznik-nr-3-wykaz-osob-nadzor-kanalizacja.doc (68,50KB)
PDFZałącznik-nr-4-wzor-umowy-nadzor-kanalizacja.pdf (242,75KB)

PDFZESTAWIENIA.pdf (56,54KB)
PDFSTRZELECZKI STWIORB.pdf (444,74KB)
PDFSTRZELECZKI ETAP 1_PRD.pdf (191,70KB)
PDFSTRZELECZKI ETAP 2_PRD.pdf (77,89KB)

Projekt Budowlany

ETAP I

PDF1.PZT NR 1.pdf (1,32MB)
PDF2.PZT NR 2.pdf (569,04KB)
PDF3.PZT NR 3.pdf (1,11MB)
PDF4.PZT NR 4.pdf (872,41KB)
PDF5.PZT NR 5.pdf (592,69KB)
PDF6.PZT NR 6.pdf (650,91KB)
PDF7.PZT NR 7.pdf (683,96KB)
PDF8.PZT NR 8.pdf (653,26KB)
PDF9.PZT NR 9.pdf (775,18KB)
PDF10.PROFIL GRAW.pdf (278,18KB)
PDF11.PROFIL GRAW.pdf (271,57KB)
PDF12.PROFIL GRAW.pdf (272,63KB)
PDF13.PROFIL GRAW.pdf (270,12KB)
PDF14.PROFIL GRAW.pdf (270,23KB)
PDF15.PROFIL GRAW.pdf (266,66KB)
PDF16.PROFIL GRAW.pdf (294,48KB)
PDF17.PROFIL GRAW.pdf (270,61KB)
PDF18.PROFIL GRAW.pdf (265,43KB)
PDF19.PROFIL GRAW.pdf (265,18KB)
PDF20.PROFIL GRAW.pdf (267,99KB)
PDF21.PROFIL GRAW.pdf (268,16KB)
PDF22.PROFIL GRAW.pdf (268,63KB)
PDF23.PROFIL GRAW.pdf (266,53KB)
PDF24.PROFIL TŁOCZNY.pdf (266,59KB)
PDF25. PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW-Model.pdf (773,87KB)
PDFInformacja BIOZ.pdf (59,66KB)
PDFOpis do projektu zagospodarowania terenu.pdf (69,83KB)
PDFOpis techniczny.pdf (218,68KB)
PDFSZKIC POGLĄDOWY-Model.pdf (738,78KB)

Część elektryczna

PDFSTRZELECZKI_opis techniczny.pdf (76,15KB)
PDF1E.PLAN SYTUACYJNY.pdf (563,49KB)
PDF2E. Schemat zasilania-PB.pdf (283,78KB)

ETAP II

PDFInformacja BIOZ.pdf (51,91KB)
PDFOpis do projektu zagospodarowania terenu.pdf (64,83KB)
PDFOpis techniczny.pdf (136,93KB)
PDF2.Plan zagospodarowania terenu nr 2.pdf (603,01KB)
PDF3.Pofil podłużny I.pdf (266,96KB)
PDF4.Profil podłużny II.pdf (268,03KB)
PDF1.Plan zagospodarowania terenu nr 1.pdf (612,90KB)
PDFInformacja BIOZ.pdf (51,89KB)
PDFOpis do projektu zagospodarowania terenu.pdf (62,39KB)
PDFOpis techniczny.pdf (95,00KB)
PDF3.Profil podłużny nr 1.pdf (267,53KB)
PDF4.Profil podłużny nr 2.pdf (269,10KB)
PDF1.PZT.pdf (1,26MB)
PDF2.PZT.pdf (1,12MB)

PROJEKT INSTALACJI Z PRZYDOMOWYMI PRZEPOMPOWNIAMI

PDF1.PZT.pdf (689,78KB)

PDF2.PZT.pdf (620,12KB)
PDF3.PZT.pdf (681,96KB)
PDF4PRZYD~1.PDF (624,66KB)
PDF5.Schemat zasilania przepompowni.pdf (286,80KB)
PDFOPISDO~1.PDF (58,58KB)
PDFOpis techniczny.pdf (130,21KB)
PDFSTRZEL~1.PDF (38,92KB)


 Projekt wykonawczy

ETAP I

PDF32. SKRZYŻOWANIA Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM-8 297x420.pdf (351,29KB)
PDFOpis techniczny.pdf (220,21KB)
PDF30. Schemat przepompowni z obudową dc zrównoważenia wyporu-Arkusz1.pdf (348,50KB)
PDF31. POSADOWIENIE W WYKOPIE-Model.pdf (309,87KB)
PDF28. Studnia dn1000 z zaworem odp.napowietrz.-Model.pdf (285,16KB)
PDF29. Studnia z czyszczakiem.pdf (315,96KB)
PDF26. Rysunek studni rewizyjnej DN1000-Arkusz1.pdf (282,48KB)
PDF27. kaskada - schemat-Arkusz1.pdf (286,45KB)
PDF24. PROFIL TŁOCZNY.pdf (266,57KB)
PDF25. PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW-Model.pdf (773,86KB)
PDF22. PROFIL GRAWITACYJNY.pdf (268,62KB)
PDF23. PROFIL GRAWITACYJNY.pdf (266,52KB)
PDF20. PROFIL GRAWITACYJNY.pdf (267,98KB)
PDF21. PROFIL GRAWITACYJNY.pdf (268,14KB)
PDF18. PROFIL GRAWITACYJNY.pdf (265,42KB)
PDF19. PROFIL GRAWITACYJNY.pdf (265,17KB)
PDF15.PROFIL GRAWITACYJNY.pdf (266,64KB)
PDF16.PROFIL GRAWITACYJNY.pdf (294,47KB)
PDF17. PROFIL GRAWITACYJNY.pdf (270,60KB)
PDF13.PROFIL GRAWITACYJNY.pdf (270,08KB)
PDF14.PROFIL GRAWITACYJNY.pdf (270,20KB)
PDF10.PROFIL GRAWITACYJNY.pdf (278,13KB)
PDF11.PROFIL GRAWITACYJNY.pdf (271,56KB)
PDF12.PROFIL GRAWITACYJNY.pdf (272,61KB)
PDF8.PZT.pdf (653,07KB)
PDF9.PZT.pdf (775,19KB)
PDF7.PZT.pdf (681,51KB)
PDF5.PZT.pdf (592,69KB)
PDF6.PZT.pdf (650,57KB)
PDF3.PZT.pdf (1,11MB)
PDF4.PZT.pdf (872,38KB)
PDF1.PZT.pdf (1,30MB)
PDF2.PZT.pdf (569,04KB)

Elektryka

PDF2E. Schemat zasilania-PB.pdf (283,58KB)
PDFSTRZELECZKI_opis techniczny.pdf (38,92KB)
PDF1E.PLAN SYTUACYJNY.pdf (563,46KB)

ETAP II

PDFOpis techniczny.pdf (131,58KB)
PDF1.PZT NR 1.pdf (608,92KB)
PDF2.PZT NR 2.pdf (598,85KB)
PDF3.PROFILE PODŁUŻNE-Model.pdf (329,24KB)


ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

PDFOpis techniczny.pdf (35,45KB)
PDFSTRONA TYTUŁOWA -wykonawczy odtw. nawierzchni.pdf (36,82KB)
PDF1.ZAKRES INWESTYCJI.pdf (982,23KB)
PDF2. Odtworzenie nawierzchni.pdf (366,86KB)