Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXXVI Sesja Rady Gminy Strzeleczki

Wykaz głosowań sesji
XXXVI sesja Rady Gminy Strzeleczki

Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad (14:06)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Roman Wilczek, Marek Kaliński, Anna Piecha, Damian Nowak, Włodzimierz Wolny, Adam Pientka, Henryk Kostka, Michał Jenek, Hubert Kurpiela, Irena Galler, Waldemar Weindich, Krzysztof Robota, Małgorzata Nocoń

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Manfred Suchy, Patryk Tannenbaum

Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji Nr XXXV/21 z 11.08.2021 (14:07)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Damian Nowak, Henryk Kostka, Anna Piecha, Waldemar Weindich, Małgorzata Nocoń, Roman Wilczek, Irena Galler, Hubert Kurpiela, Włodzimierz Wolny, Marek Kaliński, Michał Jenek, Krzysztof Robota, Adam Pientka

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Manfred Suchy, Patryk Tannenbaum

Głosowanie nad przyjęciem informacji Wójta Gminy Strzeleczki z działalności w okresie między XXXV a XXXVI sesją. (14:08)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Anna Piecha, Włodzimierz Wolny, Marek Kaliński, Małgorzata Nocoń, Roman Wilczek, Adam Pientka, Waldemar Weindich, Michał Jenek, Irena Galler, Hubert Kurpiela, Damian Nowak, Krzysztof Robota, Henryk Kostka

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Manfred Suchy, Patryk Tannenbaum

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r. (14:12)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Damian Nowak, Marek Kaliński, Anna Piecha, Małgorzata Nocoń, Waldemar Weindich, Michał Jenek, Roman Wilczek, Irena Galler, Adam Pientka, Krzysztof Robota, Włodzimierz Wolny, Henryk Kostka, Hubert Kurpiela

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Manfred Suchy, Patryk Tannenbaum

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Opolskiemu (14:14)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Damian Nowak, Henryk Kostka, Marek Kaliński, Anna Piecha, Włodzimierz Wolny, Roman Wilczek, Irena Galler, Małgorzata Nocoń, Waldemar Weindich, Michał Jenek, Krzysztof Robota, Adam Pientka, Hubert Kurpiela

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Manfred Suchy, Patryk Tannenbaum

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Opolskiemu (14:15)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Henryk Kostka, Damian Nowak, Anna Piecha, Małgorzata Nocoń, Irena Galler, Waldemar Weindich, Marek Kaliński, Włodzimierz Wolny, Roman Wilczek, Michał Jenek, Krzysztof Robota, Adam Pientka, Hubert Kurpiela

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Manfred Suchy, Patryk Tannenbaum

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zasad przyznawania usług opiekuńczych oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania (14:17)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Roman Wilczek, Anna Piecha, Irena Galler, Małgorzata Nocoń, Damian Nowak, Adam Pientka, Włodzimierz Wolny, Marek Kaliński, Michał Jenek, Waldemar Weindich, Krzysztof Robota, Hubert Kurpiela, Henryk Kostka

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Manfred Suchy, Patryk Tannenbaum

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na 2021-2023 (14:18)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Irena Galler, Waldemar Weindich, Michał Jenek, Roman Wilczek, Marek Kaliński, Damian Nowak, Krzysztof Robota, Małgorzata Nocoń, Adam Pientka, Anna Piecha, Włodzimierz Wolny, Henryk Kostka, Hubert Kurpiela

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Manfred Suchy, Patryk Tannenbaum

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzeleczkach (14:19)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Waldemar Weindich, Irena Galler, Anna Piecha, Roman Wilczek, Adam Pientka, Damian Nowak, Małgorzata Nocoń, Krzysztof Robota, Marek Kaliński, Hubert Kurpiela, Włodzimierz Wolny, Michał Jenek, Henryk Kostka

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Manfred Suchy, Patryk Tannenbaum

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uznania petycji za zasługującą na uwzględnienie (14:23)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Małgorzata Nocoń, Waldemar Weindich, Anna Piecha, Roman Wilczek, Marek Kaliński, Włodzimierz Wolny, Henryk Kostka, Adam Pientka, Damian Nowak, Krzysztof Robota, Hubert Kurpiela, Michał Jenek, Irena Galler

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Manfred Suchy, Patryk Tannenbaum

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łowkowice (14:25)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Henryk Kostka, Małgorzata Nocoń, Irena Galler, Włodzimierz Wolny, Anna Piecha, Damian Nowak, Michał Jenek, Adam Pientka, Marek Kaliński, Roman Wilczek, Waldemar Weindich, Hubert Kurpiela, Krzysztof Robota

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Manfred Suchy, Patryk Tannenbaum

Głosowaniem nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych, boisk sportowych, altan rekreacyjnych oraz miejsc grillowych na terenie Gminy Strzeleczki. (14:30)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Michał Jenek, Damian Nowak, Adam Pientka, Anna Piecha, Krzysztof Robota, Małgorzata Nocoń, Irena Galler, Hubert Kurpiela, Waldemar Weindich, Roman Wilczek, Marek Kaliński, Henryk Kostka, Włodzimierz Wolny

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Manfred Suchy, Patryk Tannenbaum