Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Remonty dróg gminnych w miejscowości Zielina, Łowkowice oraz Moszna

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty po dokonaniu ponownej oceny ofert.pdf (462,35KB)

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (368,06KB)

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (323,07KB)

PDFInformcja o kwocie.pdf (304,94KB)

PDFSWZ.pdf (665,56KB)
PDFZałącznik nr 10 do SWZ Przedmiar robót Zielina.pdf (47,52KB)
PDFZałącznik nr 11 do SWZ Szczegółowe specyfikacje techniczne Zielina.pdf (1,99MB)
PDFZałącznik nr 12 do SWZ Przedmiar robót Łowkowice.pdf (41,89KB)
PDFZałącznik nr 13 do SWZ Szczegółowe specyfikacje techniczne Łowkowice.pdf (1,99MB)
PDFZałącznik nr 14 do SWZ Projekt stałej organizacji ruchu.pdf (2,06MB)
PDFZałącznik nr 15 do SWZ Przedmiar robót Moszna.pdf (36,67KB)
PDFZałącznik nr 16 do SWZ Szczegółowe specyfikacje techniczne Moszna.pdf (2,00MB)
DOCXzałącznik nr 1a do SWZ Formularz ofertowy.docx (151,51KB)
DOCXzałącznik nr 1b do SWZ Formularz ofertowy.docx (151,61KB)
DOCXzałącznik nr 1c do SWZ Formularz ofertowy.docx (151,73KB)
DOCXZałącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie wstępne.docx (138,98KB)
DOCXZałącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 5 do SIWZ 06.docx (148,87KB)
DOCXZałącznik nr 4 do SWZ Wykaz robót.docx (137,02KB)
DOCXZałącznik nr 5 do SWZ.docx (137,67KB)
DOCZałącznik nr 6a do SWZ Wzór umowy.doc (305,00KB)
DOCZałącznik nr 6b do SWZ Wzór umowy.doc (306,00KB)
DOCZałącznik nr 6c do SWZ Wzór umowy.doc (301,00KB)
DOCZałącznik nr 7 do SWZ Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.doc (161,50KB)
DOCXZałącznik nr 8 do SWZ Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby.docx (136,96KB)
DOCXZałącznik nr 9 do SWZ Wykaz osób.docx (138,01KB)

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (149,08KB)

Bezpośredni link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/8b6afe49-8a07-4b77-bc72-41780cacbb92