Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXVIII Sesja Rady Gminy Strzeleczki


1. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. (14:04:00)

Obrady rozpoczęto 2020-12-22 o godz. 14:04:16, a zakończono o godz. 14:48:23 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków:

 1. Michał Jenek
 2. Marek Kaliński
 3. Adam Pientka
 4. Henryk Kostka
 5. Hubert Kurpiela
 6. Małgorzata Nocoń
 7. Damian Nowak
 8. Anna Piecha
 9. Krzysztof Robota
 10. Manfred Suchy
 11. Patryk Tannenbaum
 12. Waldemar Weindich
 13. Włodzimierz Wolny
 14. Roman Wilczek
 15. Irena Galler


2. 2. Przedstawienie porządku sesji i przyjęcie porządku przez radnych. (14:04:00)

Głosowanie nad porządkiem sesji. (14:05:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Michał Jenek, Anna Piecha, Marek Kaliński, Waldemar Weindich, Damian Nowak, Roman Wilczek, Henryk Kostka, Patryk Tannenbaum, Małgorzata Nocoń, Irena Galler, Hubert Kurpiela, Manfred Suchy, Włodzimierz Wolny, Krzysztof Robota, Adam Pientka


3. 3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXVII/20 w dniu 26.11.2020 r. (14:06:00)

Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji Nr XXVII/20 w dniu 26.11.2020 r. (14:07:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Damian Nowak, Marek Kaliński, Anna Piecha, Waldemar Weindich, Roman Wilczek, Irena Galler, Patryk Tannenbaum, Manfred Suchy, Michał Jenek, Henryk Kostka, Krzysztof Robota, Włodzimierz Wolny, Małgorzata Nocoń, Adam Pientka, Hubert Kurpiela


4. 4. Informacja Wójta Gminy Strzeleczki z działalności w okresie między XXVII a XXVIII sesją. (14:07:00)

Głosowanie nad informacją Wójta Gminy Strzeleczki z działalności w okresie między XXVII a XXVIII sesją. (14:09:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Marek Kaliński, Anna Piecha, Patryk Tannenbaum, Adam Pientka, Włodzimierz Wolny, Irena Galler, Michał Jenek, Damian Nowak, Manfred Suchy, Roman Wilczek, Małgorzata Nocoń, Krzysztof Robota, Henryk Kostka, Waldemar Weindich, Hubert Kurpiela


5. 5. Interpelacje i zapytania radnych. (14:10:00)


6. 6. Uchwalenie budżetu gminy na 2021 r. ( projekt z dnia 16.11.2020 r. z korektą z dnia 9.12.2020 r.) (14:11:00)

       a. odczytanie projektu uchwały budżetowej – Wójt/Skarbnik Gminy, (14:11:00)

       b. przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej – Sekretarz Gminy, (14:19:00)

       c. odczytanie opinii i wniosków komisji – przewodniczący Komisji samorządowej, (14:25:00)

       d. przedstawienie stanowiska wobec opinii i wniosków komisji, (14:26:00)

       e. dyskusja nad wnioskami komisji, (14:26:00)

       f. głosowanie nad każdym z wniosków komisji, (14:26:00)

       g. głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 r., (14:26:00)

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 r., (14:29:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Damian Nowak, Michał Jenek, Marek Kaliński, Włodzimierz Wolny, Patryk Tannenbaum, Waldemar Weindich, Anna Piecha, Małgorzata Nocoń, Manfred Suchy, Hubert Kurpiela, Adam Pientka, Henryk Kostka, Krzysztof Robota, Irena Galler, Roman Wilczek

       h. głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, (14:29:00)

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, (14:30:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Damian Nowak, Włodzimierz Wolny, Michał Jenek, Waldemar Weindich, Anna Piecha, Irena Galler, Patryk Tannenbaum, Marek Kaliński, Roman Wilczek, Henryk Kostka, Małgorzata Nocoń, Adam Pientka, Hubert Kurpiela, Manfred Suchy, Krzysztof Robota


7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. – projekt z dnia 14.12.2020r. – Skarbnik Gminy, (14:30:00)

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. – projekt z dnia 14.12.2020r. (14:32:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Marek Kaliński, Michał Jenek, Henryk Kostka, Patryk Tannenbaum, Anna Piecha, Waldemar Weindich, Włodzimierz Wolny, Irena Galler, Roman Wilczek, Hubert Kurpiela, Damian Nowak, Manfred Suchy, Krzysztof Robota, Adam Pientka, Małgorzata Nocoń


8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej – projekt z dnia 10.12.2020 r. – Skarbnik Gminy, (14:32:00)

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej – projekt z dnia 10.12.2020 r. (14:35:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Marek Kaliński, Patryk Tannenbaum, Anna Piecha, Włodzimierz Wolny, Michał Jenek, Roman Wilczek, Adam Pientka, Hubert Kurpiela, Irena Galler, Małgorzata Nocoń, Henryk Kostka, Waldemar Weindich, Krzysztof Robota, Damian Nowak, Manfred Suchy


9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy Krapkowice– projekt z dnia 14.12.2020 r. – Skarbnik Gminy, (14:35:00)

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy Krapkowice– projekt z dnia 14.12.2020 r. (14:36:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Damian Nowak, Marek Kaliński, Anna Piecha, Henryk Kostka, Waldemar Weindich, Włodzimierz Wolny, Irena Galler, Patryk Tannenbaum, Roman Wilczek, Manfred Suchy, Krzysztof Robota, Michał Jenek, Małgorzata Nocoń, Adam Pientka, Hubert Kurpiela


10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Strzeleczki – projekt z dnia 10.12.2020 r. – Sekretarz Gminy, (14:36:00)

Głosowanie nad pojęciem uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Strzeleczki – projekt z dnia 10.12.2020 r. (14:37:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Damian Nowak, Anna Piecha, Henryk Kostka, Patryk Tannenbaum, Waldemar Weindich, Włodzimierz Wolny, Marek Kaliński, Irena Galler, Roman Wilczek, Manfred Suchy, Małgorzata Nocoń, Krzysztof Robota, Adam Pientka, Michał Jenek, Hubert Kurpiela


11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Strzeleczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 - projekt z dnia 10.12.2020 r. –Sekretarz Gminy, (14:37:00)

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Strzeleczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 - projekt z dnia 10.12.2020 r. (14:40:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Damian Nowak, Henryk Kostka, Marek Kaliński, Anna Piecha, Patryk Tannenbaum, Manfred Suchy, Waldemar Weindich, Michał Jenek, Włodzimierz Wolny, Irena Galler, Małgorzata Nocoń, Krzysztof Robota, Hubert Kurpiela, Roman Wilczek, Adam Pientka


12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Łowkowice – projekt z dnia 10.12.2020 r. – Inspektor ds. planowania przestrzennego, (14:40:00)

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Łowkowice – projekt z dnia 10.12.2020 r. (14:41:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Henryk Kostka, Damian Nowak, Michał Jenek, Anna Piecha, Patryk Tannenbaum, Manfred Suchy, Włodzimierz Wolny, Hubert Kurpiela, Irena Galler, Małgorzata Nocoń, Roman Wilczek, Adam Pientka, Krzysztof Robota, Marek Kaliński, Waldemar Weindich


13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach – projekt z dnia 10.12.2020r.– dyrektor GOK, (14:41:00)

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach – projekt z dnia 10.12.2020r. (14:43:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Damian Nowak, Marek Kaliński, Patryk Tannenbaum, Anna Piecha, Roman Wilczek, Adam Pientka, Hubert Kurpiela, Irena Galler, Waldemar Weindich, Manfred Suchy, Włodzimierz Wolny, Michał Jenek, Krzysztof Robota, Henryk Kostka, Małgorzata Nocoń


14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. (14:43:00)


15. Komunikaty, ogłoszenia, wolne wnioski. (14:43:00)


16. Zamknięcie sesji. (14:48:00)


Zakończono sesję (14:48:23)