Przejdź do treści strony

Urząd Gminy Strzeleczki

Biuletyn Informacji Publicznej

Usługi ubezpieczenia komunikacyjnego Gminy Strzeleczki w latach polisowych 2020/2022

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 
Informacja z sesji otwarcia ofert PDFInformacja z otwarcia ofert z dnia 18.11.2019r..pdf
 
Odpowiedzi na zapytania wykonawców PDFOdpowiedź na zapytania do SIWZ.pdf
 
Ogłoszenie o zamówieniu PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
 
SIWZ PDFSIWZ.pdf
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia DOCXOpis szczegółowy przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ.docx
 
Klauzule fakultatywne dla ubezpieczenia DOCXKlauzule fakultatywne dla ubezpieczenia - załącznik nr 2 do SIWZ.docx
 
Tabela dot. akceptacji klauzul DOCXTabela dotycząca akceptacji klauzul - załącznik nr 3 do SIWZ.docx
 
Wykaz pojazdów XLSXWykaz pojazdów - załącznik nr 4 do SIWZ.xlsx
 
Szkodowość zamawiającego DOCXSzkodowość Zamawiającego - załącznik nr 5 do SIWZ.docx
 
Formularz cenowy ubezpieczenia DOCformularz cenowy - załącznik nr 6 do SIWZ.doc
 
Formularz ofertowy DOCformularz ofertowy - załącznik nr 7 do SIWZ.doc
 
Wzór umowy  DOCXWzór umowy - załącznik nr 8 do SIWZ.docx
 
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu DOCXOświadczenie z art 25a ust 1 o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 9 do SIWZ.docx
 
Oświadczenie dot. podstaw wykluczenia DOCXOświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia - załącznik nr 10 do SIWZ.docx
 
Oświadczenie o przynależności do gr. kapitałowej DOCXOświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 11 do SIWZ.docx
 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  06-11-2019
  przez: Anna Muzykant
 • opublikowano:
  06-11-2019 16:41
  przez: Anna Muzykant
 • zmodyfikowano:
  28-11-2019 14:43
  przez: Anna Muzykant
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Strzeleczki
  odwiedzin: 199
Dane jednostki:

Urząd Gminy Strzeleczki
47-364 Strzeleczki
ul. Rynek 4
NIP: 1990090013 REGON: 531413107

Dane kontaktowe:

tel.: 77 407 66 60
fax: 77 407 66 61
e-mail: ug@strzeleczki.pl
strona www: