Przejdź do treści strony WCAG

Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania : Przebudowa Rynku w Strzeleczkach - etap III

Informacja z sesji otwarcia ofert i wybór najkorzystniejszej oferty PDFinformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 
Zapytanie cenowe PDFZapytanie cenowe.pdf
 
Wzór oferty DOCwzór oferty.doc
 
Wzór umowy DOCwzór umowy.doc
 
Przedmiar robót PDFPrzedmiar robót.pdf