Przejdź do treści strony

Urząd Gminy Strzeleczki

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostawa oleju opałowego dla obiektów Gminy Strzeleczki oraz jej jednostek organizacyjnych w roku 2020

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - olej.pdf
 
Informacja z sesji otwarcia ofert PDFinformacja z otwarcia ofert 14.11.2019.pdf
 
Ogłoszenie o zamówieniu PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
 
SIWZ PDFSIWZ.pdf
 
Formularz ofertowy DOCZałącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy.doc
 
Wykaz dostaw DOCZałącznik nr 2 do SIWZ - wykaz dostaw.doc
 
Oświadczenie Wykonawców dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu DOCXZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie potwierdzajace spełnianie warunków udziału w postępowaniu.docx
 
Oświadczenie Wykonawców dot. przesłanek wykluczenia z postępowania DOCXZałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.docx
 
Oświadczenie dot. grupy kapitałowej DOCXZałącznik nr 5 do SIWZ Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.docx
 
Wzór umowy DOCZałącznik nr 6 do SIWZ wzór umowy.doc
 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  30-10-2019
  przez: Anna Muzykant
 • opublikowano:
  30-10-2019 15:41
  przez: Anna Muzykant
 • zmodyfikowano:
  27-12-2019 12:30
  przez: Anna Muzykant
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Strzeleczki
  odwiedzin: 257
Dane jednostki:

Urząd Gminy Strzeleczki
47-364 Strzeleczki
ul. Rynek 4
NIP: 1990090013 REGON: 531413107

Dane kontaktowe:

tel.: 77 407 66 60
fax: 77 407 66 61
e-mail: ug@strzeleczki.pl
strona www: