Przejdź do treści strony

Urząd Gminy Strzeleczki

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn. Przebudowa Rynku w Strzeleczkach - Etap III

PDFZawiadmienie o unieważnieniu postępowania.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert 22.08.2019r.pdf

PDFOgłoszenie o zamówieniu - Przebudowa Rynku w Strzeleczkach - Etap III.pdf

PDFSIWZ Rynek III.pdf
DOCWzór umowy - załącznik nr 2 do SIWZ.doc
DOCXFormularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ.docx

DOCOświadczenie wykonawcy - załącznik nr 3 do SIWZ.doc
DOCOświadcczenie wykonawcy - załącznik nr 4 do SIWZ.doc
DOCXGrupa kapitałowa - załącznik nr 5 do SIWZ.docx
DOCXWykaz osób - załącznik nr 6 do SIWZ.docx
DOCXWykaz robót - załącznik nr 7 do SIWZ.docx
PDFDokumentacja projektowa Rynek III - załącznik nr 8 do SIWZ.pdf
PDFOkładka SS.pdf
PDFD-03.02.01a Regulacja studzienek DROGTOM.pdf
PDFD-04.05.00 Stabilizacja cementowo - pisakowa.pdf
PDFD-M-00.00.00-Wymagania ogólneDROGTOM.pdf
PDFD.01.01.01 Roboty pomiarowDROGTOM.pdf
PDFD.01.02.04-Roboty rozbiórkoweDROGTOM.pdf
PDFD.02.00.01 Roboty ziemne.Wymagania ogólne.DROGTOMdoc.pdf
PDFD.02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych.DROGTOM.pdf
PDFD.03.01.01 - Wymagania ogólne KD.pdf
PDFD.03.01.02 - Przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne KD.pdf
PDFD.03.01.03 - Roboty w zakresie-kanalizacji_deszczowej.pdf
PDFD.04.05.00 Podb i podłoże stabiliz spoiwami hydraul Teramix 32.5.pdf
PDFD.05.03.01-Nawierzchnia z kostki kamiennej DROGTOM.pdf
PDFD.07.02.01 Oznakowanie pionowe DROGTOM.pdf
PDFD.08.01.01a-Krawężniki kamienne DROGTOM.pdf

Metryczka
 • opublikowano:
  07-08-2019 13:56
  przez: Łukasz Borsuk
 • zmodyfikowano:
  30-08-2019 12:41
  przez: Anna Muzykant
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Strzeleczki
  odwiedzin: 559
Dane jednostki:

Urząd Gminy Strzeleczki
47-364 Strzeleczki
ul. Rynek 4
NIP: 1990090013 REGON: 531413107

Dane kontaktowe:

tel.: 77 407 66 60
fax: 77 407 66 61
e-mail: ug@strzeleczki.pl
strona www: