Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn. Przebudowa Rynku w Strzeleczkach - Etap III

PDFZawiadmienie o unieważnieniu postępowania.pdf (345,25KB)

PDFInformacja z otwarcia ofert 22.08.2019r.pdf (288,44KB)

PDFOgłoszenie o zamówieniu - Przebudowa Rynku w Strzeleczkach - Etap III.pdf (3,33MB)

PDFSIWZ Rynek III.pdf (688,06KB)
DOCWzór umowy - załącznik nr 2 do SIWZ.doc (349,50KB)
DOCXFormularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ.docx (219,97KB)

DOCOświadczenie wykonawcy - załącznik nr 3 do SIWZ.doc (233,00KB)
DOCOświadcczenie wykonawcy - załącznik nr 4 do SIWZ.doc (232,00KB)
DOCXGrupa kapitałowa - załącznik nr 5 do SIWZ.docx (210,27KB)
DOCXWykaz osób - załącznik nr 6 do SIWZ.docx (210,70KB)
DOCXWykaz robót - załącznik nr 7 do SIWZ.docx (208,37KB)
PDFDokumentacja projektowa Rynek III - załącznik nr 8 do SIWZ.pdf (32,51MB)
PDFOkładka SS.pdf (139,94KB)
PDFD-03.02.01a Regulacja studzienek DROGTOM.pdf (50,03KB)
PDFD-04.05.00 Stabilizacja cementowo - pisakowa.pdf (130,19KB)
PDFD-M-00.00.00-Wymagania ogólneDROGTOM.pdf (61,59KB)
PDFD.01.01.01 Roboty pomiarowDROGTOM.pdf (63,28KB)
PDFD.01.02.04-Roboty rozbiórkoweDROGTOM.pdf (56,63KB)
PDFD.02.00.01 Roboty ziemne.Wymagania ogólne.DROGTOMdoc.pdf (66,31KB)
PDFD.02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych.DROGTOM.pdf (53,09KB)
PDFD.03.01.01 - Wymagania ogólne KD.pdf (329,21KB)
PDFD.03.01.02 - Przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne KD.pdf (256,12KB)
PDFD.03.01.03 - Roboty w zakresie-kanalizacji_deszczowej.pdf (236,23KB)
PDFD.04.05.00 Podb i podłoże stabiliz spoiwami hydraul Teramix 32.5.pdf (120,89KB)
PDFD.05.03.01-Nawierzchnia z kostki kamiennej DROGTOM.pdf (201,81KB)
PDFD.07.02.01 Oznakowanie pionowe DROGTOM.pdf (61,57KB)
PDFD.08.01.01a-Krawężniki kamienne DROGTOM.pdf (82,73KB)