Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa drogi wewnętrznej oraz remonty nawierzchni dróg na terenie gminy Strzeleczki w 2019 roku.

Zawiadomienie o wyb. najkorzystniejszej oferty PDFZawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf (85,91KB)
 
Informacja z sesji otwarcia ofert PDFInformacja z otwarcia ofert 10.05.2019.pdf (60,47KB)
 
Ogłoszenie o zamówieniu PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 536577-N-2019.pdf (6,03MB)
 
SIWZ PDFSIWZ.pdf (655,14KB)
 
Formularz ofertowy DOCX02Formularz ofertowy - załącznik nr 1.docx (52,03KB)
 
Wzór umowy DOCWzór umowy załącznik nr 2a do SIWZ.doc (175,00KB)
DOCWzór umowy załącznik nr 2b do SIWZ.doc (178,00KB)
 
Oświadczenie wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia DOC03Oświadczenie wykonawcy-załącznik nr 3.doc (60,00KB)
 
Oświadczenie wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu DOC04Oświadczenie wykonawcy-załącznik nr 4.doc (58,00KB)
 
Grupa kapitałowa DOCX05Grupa kapitałowa - załącznik nr 5.docx (39,31KB)
 
Wykaz osób DOCX06 Wykaz osób załącznik nr 6.docx (39,69KB)
 
Wykaz robót DOCX07Wykaz robót załącznik nr 7.docx (37,87KB)
 
Dokumentacja projektowa PDFOpis techniczny.pdf (484,56KB)
PDFprofil.pdf (1,52MB)
PDFprzekroje.pdf (1,43MB)
 
Przedmiary PDFPRD_Kujawy_łącznik dróg Głogowska-Prudnicka.pdf (51,68KB)
PDFPRD_Smolarnia_Leśna.pdf (52,99KB)
PDFPRD_Smolarnia_Pachów.pdf (50,00KB)
PDFPrzedmiar Komorniki Sadowa.pdf (1,63MB)
 
Dokumentacja techniczna PDFsst Sadowa.pdf (14,45MB)
PDFST_00.00-Wymagania_ogólne-Remonty_drog_na_terenie_gminy_Strzeleczki w 2019 roku.pdf (322,00KB)
PDFST_00.01-Roboty_drogowe-Remonty_nawierzchni_drog_na_terenie_gminy_Strzeleczki w 2019 roku.pdf (263,71KB)
 
Plan zagospodarowania PDFPlan zagospodarowania 1.pdf (747,95KB)
PDFPlan zagospodarowania 2.pdf (1,06MB)