Przejdź do treści strony WCAG

Dostawa i montaż 6 witryn wejściowych w domku nr 1 na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Dobrej

Informacja z otwarcia ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej PDFinformacja z otwarcia ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej.pdf
 
Zapytanie cenowe PDFzapytanie cenowe.pdf
 
Wzór oferty DOCOferta załącznik.doc
 
Zdjęcie JPEGWitryny_wejsciowe_.jpeg
 
Wymiary orientacyjne JPEGRzut.jpeg
 
Rzut budynku JPEGOW-Dobra_schemat_podzialu_witryn zał.nr 4.jpeg
 
Wzór umowy DOCwzor-umowy.doc