Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

KADENCJA 2018 - 2023

         2021

85. PDFNr 85-21 z 23.07.21 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finasowych jednostek organizacyjnych na rok 2021.pdf
84. PDFNr 84-21 z 22.07.21 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finasowych jednostek organizacyjnych na rok 2021.pdf
83. PDFNr 83-21 z 14.07.21 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finasowych jednostek organizacyjnych na rok 2021.pdf
82. PDFNr 82-21 z 01.07.21 r. w sprawie powołania KOmisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przy Urzędzie Gminy Strzeleczki.pdf
81. PDFNr 81-21 z 01.07.21 r. w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej w Urzędzie Gminy Strzeleczki.pdf
80. PDFNr 80-21 z 01.07.21 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2021.pdf
79. PDFNr 79-21 z 01.07.2021 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.pdf
78. PDFNr 78-21 z 01.07.2021 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.pdf
77. PDFNr 77-21 z 30.06.21 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2021.pdf
76. PDFNr 76-21 z 30.06.21 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organiacyjnych fminy Strzeleczki na 2021 r. do Uchway Nr XXXIV-204-21 z 30.06.201.pdf
74. PDFNr 74-21 z 21.06.21 r. w sprawie powołania kimisji likwidacyjnej zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego.pdf
73. PDFNr 73-21 z 18.06.21 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej do zaopiniowania wniosków o przyznanie stypendium Wójta Gminy Strzeleczki za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.pdf
72. PDFNr 72-21 z 14.06.21 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gmiy Strzeleczki.pdf
71. PDFNr 71-21 z 10.06.21 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.pdf
70. PDFNr 70-21 z 07.06.21 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planów finansowych jednostek orgnizacyjnych na rok 2021.pdf
69. PDFNr 69-21 z 07.06.21 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek orgnizacyjnych na rok 2021.pdf
68. PDFNr 68-21 z 02.06.21 r. w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego znajdującego się na.pdf
67. PDFNr 67-21 z 01.06.21 r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Strzeleczki.pdf
66. PDFNr 66-21 z 28.05.21 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektornicznej i ustalenia jej regulaminu organizacji i tryby działania.pdf
65. PDFNr 65-21 z 28.05.21 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2021.pdf
64. PDFNr 64-21 z 27.05.21 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2021 r. do Uchwały Nr XXXIII-196-21 Rady Gmint Strzeleczki z dnia 27.05.2021 r..pdf
63. PDFNr 63-21 z 26.05.21 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2021.pdf
62. PDFNr 62-21 z 19.05.21 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu użytkowania samochodów służbowych oraz samochodów prywatnych do celów służbowych w UG Strzeleczki.pdf
61. PDFNr 61-21 z 18.05.21 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2021.pdf
60. PDFNr 60-21 z 17.05.21 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie przetargu nieograniczonego.pdf
59. PDFNr 59-21 z 17.05.21 r. w sprawie sporządzenia wykazu neiruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ograniczonego.pdf
58. PDFNr 58-21 z 14.05.21r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Strzeleczki z organizacjami pozarządowymi w 2020.pdf
57. PDFNr 57-21 z 12.05.21 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.pdf
56. PDFNr 56-21 z 12.05.21 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.pdf
55. PDFNr 55-21 z 11.05.21 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.pdf
54. PDFNr 54-21 z 07.05.21 r. - zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Insytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznejw Strzeleczkach.pdf
53. PDFNr 53-21 z 07.05.21 r. - zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Insytucji Kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach.pdf
52. PDFNr 52-21 z 7.05.2021 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.pdf
51. PDFNr 51-21 z 5.05.2021 r. w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej w Urzędzie Gminy Strzeleczki.pdf
50. PDFNr 50-21 z 28.04.2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na 2021 r..pdf
49. PDFNr 49-21 z 28.04.2021 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2021 r..pdf
48. PDFNr 48-21 z 21.04.2021 r. w sprawie powolania komisji rekrutacyjnej.pdf
47. PDFNr 47-21 z 16.04.2021 r. w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy.pdf
46. PDFNr 46-21 z 7.04.21 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminy udzielania zamówień publiczych w Urzedzie Gminy Strzeleczki.pdf
45. PDFNr 45-21 z 07.04.2021 r. w sprawie wprowadzenia logo Gminy Strzeleczki.pdf
44. PDFNr 44-21 z 07.04.2021 r w sprawie wprowadzenia procedury realizacji przez Gminę Strzeleczki obowiązków w zakresie identyfikacji schematów podatkowych oraz przekazywania informacji o schematach podatkowych.pdf
43. PDFNr 43-21 z 07.04.2021 r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez jednostki organizacyjne i jednostki obsługujące.pdf
42. PDFNr 42-21 z 31.03.2021 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.pdf
41. PDFNr 41-21 z 31.03.2021 w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2021.pdf
40. PDFNr 40-21 z 29.03.2021r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzeleczki.pdf
39. PDFNr 39-21 z 26.03.2021 r. w sprawie powołania składu Społecznej Rady Programowej działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Strzeleczkach.pdf
38. PDFNr 38-21 z 25.03.2021 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2021 r. do Uchwały Nr XXXI-190-21.pdf
37. PDFNr 37-21 z 25.03.21 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2020.pdf
36. PDFNr 36-21 z 23.03.2021 r. w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej w Urzędzie Gminy Strzeleczki.pdf
35. PDFNr 35-21 z 15.03.2021 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.pdf
34. PDFNr 34-21 z 15.03.2021 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.pdf
33. PDFNr 33-21 z 15.03.2021 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Strzeleczki.pdf
32. PDFNr 32-21 z 09.03.21 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2021.pdf
31. PDFNr 31-21 z 04.03.21 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2021.pdf
30. PDFNr 30-21 z 04.03.21 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2021.pdf
29. PDFNr 29-21 z 01.03.21 r. w sprawie obniżania ceny wywoławczej w rokowaniach na sprzedaż nieruchomości - lokalu mieszkalnego nr 4 położonego przy ul. Szkolnej 35 w miejscowości Dobra.pdf
28. PDFNr 28-21 z 01.03.2021 r. w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej w Urzędzie Gminy Strzeleczki.pdf
27. PDFNr 27-21 z 25.02.2021 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2021 r..pdf
26. PDFNr 26-21 z 15.02.2021 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.pdf
25. PDFNr 25-21 z 12.02.2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2021.pdf
24. PDFNr 24-21 z 21.02.2021 r. w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej w Gminie Strzeleczki w 2021 r..pdf
23. PDFNr 23-21 z 08.02.2021 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.pdf
22. PDFNr 22-21 z 08.02.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej pod wynajem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.pdf
21. PDFNr 21-21 z 08.02.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.pdf
20. PDFNr 20-21 z 05.02.2021 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont.pdf
19. PDFNr 19-21 z 02.02.2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r..pdf
18. PDFNr 18-21 z 29.01.2021 r. w sprawie ustalenia na 2021 rok planu podziału środkó w zakresie dofinansowania zawodowego naucyzcieli zatrudnionych w placówkach oświatowych.pdf
17. PDFNr 17-21 z 29.01.2021 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.pdf
16. PDFNr 16-21 z 29.01.2021 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.pdf
15. PDFNr 15-21 z 28.01.2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2021.pdf
14A. PDFNr 14A-21 z 26.01.2021 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gmin do dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetowych w obrębie jednego rozdziału.pdf
14. PDFNr 14-21 z 26.01.2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.pdf
13. PDFNr 13-21 z 25.01.2021 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.pdf
12. PDFNr 12-21 z 20.01.2021 r. w sprawie oreślenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021 na 2022 do klas I szkół podstawowych .....pdf
11. PDFNr 11-21 z 20.01.2021 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021 na 2022 do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Strzeleczki.pdf
10A. PDFZarządzenie Nr 10A-21 z 15.01.2021 r. w sprawie powołania koordynatora ds. szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.pdf
10. PDFNr 10-21 z 15.01.2021 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Strzeleczkach.pdf
9. PDFNr 9-21 z 15.01.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku.pdf
8. PDFNr 8-21 z 15.01.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia w 2021 roku.pdf
7. PDFNr 7-21 z 15.01.2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na rok 2021.pdf
6. PDFNr 6-21 z 08.01.2021 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Strzeleczkach.pdf
5. PDFNr 5-21 z 05.01.2021 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.pdf
4. PDFNr 4-21 z 05.01.2021 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.pdf
3. PDFNr 3-21 z 04.01.2021 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego RFIL.pdf
2. PDFNr 2-21 z 04.01.2021 r. w sprawie ustalenia stawek amortyzacyjnych na rok 2021 w gminie Strzeleczki.pdf
1. PDFNr 1-21 z 04.01.2021 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Strzeleczki na 2021 rok.pdf

         2020

          2019

           2018