Przejdź do treści strony

Urząd Gminy Strzeleczki

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostawy energii elektrycznej do celów oświetlenia ulicznego oraz zasilania obiektów administrowanych przez Gminę Strzeleczki w roku 2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDFzawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (003).pdf
 
Informacja z sesji otwarcia ofert DOCXInformacja z otwarcia ofert 16.11.2018r_.docx
 
Odpowiedzi na pytania Wykonawców PDFOdpowiedzi na zapytania.pdf
 
Ogłoszenie o zamówieniu PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 645881-N-2018.pdf
 
SIWZ PDFSIWZ.pdf
 
Formularz ofertowy DOCZalacznik nr 1 do SIWZ formularz ofertowy.doc
 
Oświadczenie o grupie kapitałowej DOCXOświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 2 do SIWZ.docx
 
Oświadczenie wykonawcy o posiadaniu umowy generalnej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego DOCZalacznik nr 3 do SIWZ-oswiadczenie o posiadaniu GUD.doc
 
Wykaz dostaw DOCZalacznik nr 4 do SIWZ- wykaz dostaw.doc
 
Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu DOCXOświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu - załacznik nr 5 do SIWZ.docx
 
Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania DOCXOświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczeni - załącznik nr 6 do SIWZ.docx
 
Wzór umowy ( obiekty ) DOCXzałącznik nr 7 b wzór umowy obiekty.docx
DOCXzałącznik nr 7 b wzór umowy obiekty.docx
 
Wzór umowy  ( ulice ) DOCXzałącznik nr 7a wzór umowy ulice.docx
DOCXzałącznik nr 7a wzór umowy ulice.docx
 
Wykaz punktów poboru energii DOCXzalacznik-nr-8-do SIWZ obiekty.docx
 
Wykaz miejsc publicznych i ulic poboru energii elektrycznej DOCXZałącznik nr 9 do SIWZ.docx
 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  08-11-2018
  przez: Anna Muzykant
 • opublikowano:
  08-11-2018 14:27
  przez: Anna Muzykant
 • zmodyfikowano:
  05-12-2018 14:17
  przez: Anna Muzykant
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Strzeleczki
  odwiedzin: 434
Dane jednostki:

Urząd Gminy Strzeleczki
47-364 Strzeleczki
ul. Rynek 4
NIP: 1990090013 REGON: 531413107

Dane kontaktowe:

tel.: 77 407 66 60
fax: 77 407 66 61
e-mail: ug@strzeleczki.pl
strona www: