Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytania cenowe 2018

  1. Zapytanie ofertowe ,, Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Strzeleczki w 2019 roku "
  2. Zakup tablicy interaktywnej wraz z wyposażeniem w ramach programu ,, EKO EDUKACJA to społeczna akcja '', współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
  3. Zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu ,, EKO EDUKACJA to społeczna akcja '', współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
  4. Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Kujawy oraz Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Smolarnia - II zapytanie cenowe
  5. Remont nawierzchni dróg tłuczniowych w Strzeleczkach i Dobrej
  6. Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Kujawy oraz Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Smolarnia
  7. Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzeleczki w 2018 r.
  8. Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Strzeleczki w sprzęt ratowniczy z Funduszu Sprawiedliwości
  9. Malowanie elewacji budynku przy ul.Opolskiej 84 w Racławiczkach
  10. Malowanie elewacji budynku przy ul. Młyńskiej 20 w Strzeleczkach
  11. Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Strzeleczki
  12. Czyszczenie 16 przepompowni ścieków usytuowanych na terenie Gminy Strzeleczki
  13. Przebudowa budynku Urzędu Gminy Strzeleczki - ETAP II - kolejne zamówienie
  14. Remont budowlany wewnątrz w domku nr 5 na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Dobrej
  15. Dostawa i montaż 6 witryn wejściowych w domku nr 5 na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Dobrej
  16. Remont dachu w Publicznym Przedszkolu z Oddziałem Integracyjnym w Strzeleczkach – oddział w Dziedzicach
  17. Wymiana wodomierzy w ilości 400 szt.
  18. Dostawa wodomierzy do wody zimnej jednostrumieniowych, suchobieżnych DN 20, Qn 1,5, długość zabudowy L=130 mm w ilości 400 szt.
  19. Przebudowa budynku Urzędu Gminy Strzeleczki – Etap II