Urząd Gminy Strzeleczki

Biuletyn Informacji Publicznej

„Program współpracy Gminy Strzeleczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”

Wójt Gminy Strzeleczki ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu „Programu współpracy Gminy Strzeleczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.

Przedmiot konsultacji: projekt „Programu współpracy Gminy Strzeleczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.

Cel konsultacji : Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczące projektu „Programu współpracy Gminy Strzeleczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.

Termin konsultacji:  6 listopada – 21 listopada 2017 r.

Forma konsultacji : Konsultacje przeprowadza się w formie pisemnej. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian można zgłaszać na „formularzu konsultacji” w terminie od 06.11.2017 r. do 21.11.2017 r. Wypełnione formularze należy złożyć w Urzędzie Gminy Strzeleczki, 47-364 Strzeleczki ul. Rynek 4 lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: . Uwagi i wnioski z datą wpływu po 21.11.2017 r., jak również niepodpisane, nie będą uwzględniane.

Zasięg terytorialny konsultacji  : podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Strzeleczki.

Załączniki:

PDFZARZĄDZENIE._17.2017-10-24.zipx w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych OPP na 2018 rok.pdf

PDFPROJEKT UCHWAŁY 2017-11-30.zipx w sprawie przyjęcia Programu Wspópracy z organizacjami pożytku publicznego na 2018 rok.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  06-11-2017
  przez: Zygmunt Knura
 • opublikowano:
  06-11-2017 14:31
  przez: Zygmunt Knura
 • zmodyfikowano:
  06-11-2017 14:54
  przez: Zygmunt Knura
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Strzeleczki
  odwiedzin: 2633
Dane jednostki:

Urząd Gminy Strzeleczki
47-364 Strzeleczki
ul. Rynek 4
NIP: 1990090013 REGON: 531413107

Dane kontaktowe:

tel.: 77 407 66 60
fax: 77 407 66 61
e-mail: ug@strzeleczki.pl
strona www:

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×