Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Decyzje środowiskowe

19.07.2024

PDFOSII.6220.2.2024 treść decyzji środowiskowej - magistrala Dziedzice-Smolarnia.pdf (281,66KB)
PDFOSII.6220.2.2024 Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji środowiskowej- magistrala Dziedzice-Smolarnia.pdf (211,20KB)
PDFOSII.6220.2.2024 obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej magistrla Dziedzice-Smolarnia.pdf (202,35KB)

12.06.2024

PDF6220.2.2024 Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym w sprawie o wydanie decyzji środowiskowej dla magistrali- SUW Dziedzice.pdf (241,21KB)

24.04.2024

PDFOSII.6220.2.2024 Obwieszczenie Burmistrza Strzeleczek o wszczęciu postępowania w sprawie wyd. dec.środ. dla przewodu wodociągowego-magistrali od SUW Dziedzice do Smolarnii.pdf (180,21KB)

29.03.2024

PDFOSII.6220.4.2023 obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej w sprawie decyzji środowiskowej dla STYLBRUK.pdf (175,62KB)
PDFOSII.6220.4.2023 Obwieszczenie- zawiadomienie stron postępowania o wydaniu dec. środowiskowej dla STYLBRUK.pdf (179,29KB)
PDF6220.4.2023 treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla STYLBRUK w Wawrzyńcowicach budowa hali produkcyjno-magazynowej.pdf (420,57KB)

06.03.2024

PDF6220.4.2023 Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym w sprawie o wydanie decyzji środowiskowej dla STYLBRUK w Wawrzyńcowicach.pdf (227,69KB)

02.02.2024

PDF6220.4.2023 Obwieszczenie o konsultacjach społecznych w ramach oceny oddziaływania na środowisko.pdf (200,92KB)

02.01.2024

PDFZmiana terminu załatwienia sprawy dot. budowy hali produkcyjno-magazynowej w Wawrzyńcowicach - STYLBRUK.pdf (92,56KB)

15.12.2023

PDFObwieszczenie Burmistrza Krapkowic o wydaniu dec. środowiskowej dla budowy farmy fotowoltaicznej w Ściborowicach.pdf (300,53KB)

15.12.2023

PDFObwieszczenie Burmistrza Krapkowic dla stron postępowania o wydaniu dec.środowiskowej dla budowy farmy fotowoltaicznej w Ściborowicach.pdf (291,22KB)

24.11.2023

PDF6220.4.2023 Obwieszczenie w sprawie złożenia raportu ooś - budowa hali produkcyjno-magazynowej w Wawrzyńcowicach.pdf (316,37KB)

08.11.2023

PDFObwieszczenie Burmistrza Krapkowic o zebranym materiale dowodowym dotyczącym wyd. dec. środowiskowej w prawie budowy farmy fotowoltaicznej w Ściborowicach.pdf (244,05KB)

08.11.2023

PDFOSII.6220.1.2023 Obwieszczenie- zawiadomienie o wydaniu postanowienie w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - STYLBRUK Wawrzyńcowice.pdf (379,31KB)

08.11.2023

PDF6220.1.2023 Postanowie w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko- STYLBRUK.pdf (494,25KB)

09.10.2023

PDFOSII.6220.2.2.2023 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie wykonania ujęcia wody w Dziedzicach.pdf (346,49KB)

PDFOSII.6220.2.2023 Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji środowiskowej w sprawie wykonania ujęcia wody w Dziedzicach.pdf (212,35KB)
PDFOSII.6220.2.2023 Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej w sprawie decyzji środowiskowej dla budowy ujęcia wody w Dziedzicach.pdf (205,39KB)

03.10.2023

PDF6220.1.2023 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie decyzji środowiskowej dla budowy hali produkcyjno-magazynowej wraz z obiektami i infr. towarzyszącą w Wawrzyńcowicach.pdf (171,89KB)

27.09.2023

PDFOBWIESZCZENIE BURMISTRZA KRAPKOWIC - konsultacje społeczne w ramach OOŚ w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej w Ściborowicach.pdf (638,90KB)

15.09.2023

PDFObwieszczenie Burmistrza Krapkowic w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy dot. wydania dec. środowiskowej na rzecz farmy fotowoltaicznej w Ściborowicach.pdf (527,96KB)

13.09.2023

PDF6220.2.2023 Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym w sprawie o wydanie decyzji środowiskowej dla budowy SUW w Dziedzicach.pdf (280,07KB)

06.09.2023

PDFObwieszczenie Burmmistrza Krapkowic o wydaniu decyzji GGR.6220.6.2023.pdf (230,26KB)

06.09.2023

PDFObwieszczenie Burmistrza Krapkowic o wydaniu decyzji GGR.6220.5.2023.pdf (230,19KB)

31.08.2023

PDFOSII.6220.1.2023 Obwieszczenie- zawiadomienie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania- farma fotowoltaiczna w Dobrej.pdf (293,91KB)
PDF6220.1.2023 Postanowie o zawieszeniu postępowania.pdf (321,26KB)

08.08.2023

PDFObwieszczenie Burmistrza Krapkowic w sprawie uzupełnienia roportu oddziaływania na srodowisko w sprawie budowy instalacji fotowoltaicznej w Ściborowicach.pdf (514,80KB)

01.08.2023

PDFObwieszczenie Burmistrza Krapkowic o zebranych dokumentach i materiałach w sprawie wyd.dec.środ. w sprawie Budowy Elektrowni Słonecznej Ściborowice II dz. 669 obręb 0008 Ściborowice.pdf (501,93KB)

01.08.2023

PDFObwieszczenie Burmistrza Krapkowic o zebranych dokumentach i materiałach w sprawie wyd.dec.środ. w sprawie Budowy Elektrowni Słonecznej Ściborowice I dz. 669 obręb 0008 Ściborowice.pdf (504,30KB)

28.07.2023

PDFOSII.6220.1.2023 Postanowie w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko- farma fotowoltaiczna w Dobrej.pdf (386,07KB)
PDFOSII.6220.1.2023 Obwieszczenie- zawiadomienie o wydaniu postanowienie w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - farma fotowoltaiczna w Dobrej.pdf (292,73KB)

25.07.2023

PDF6220.2.2023 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie decyzji środowiskowej dla budowy ujęcia wody w ramach zabadnia Budowa SUW w m. Dziedzice.pdf (131,97KB)

10.07.2023

PDFObwieszczenie Burmistrza Krapkowic o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. budowy farmy fotowoltaicznej w Ściborowicach.pdf (567,84KB)

04.07.2023

PDF6220.1.2023 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie decyzji środowiskowej dla budowy farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW w Dobrej- na bip.pdf (378,62KB)

30.06.2023

PDFObwieszczenie Burmistrza Krapkowic o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustaleniu zakresu raportu ooś dla przedsięwzięcia Elektrownia Słoneczna Ściborowice II dz. 669 obręb 0008.pdf (569,55KB)

13.06.2023

PDFObwieszczenie Burmistrza Krapkowic w sprawie zawiadomienia o wznowieniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf (268,38KB)

02.06.2023

PDFObwieszczenie Burmistrza Krapkowic o wszczęciu postępowania w sprawie wyd. dec. środoiskowej dla przedsięwzięcia Budowa Elektrowni Słonecznej Ściborowice I dz. 669 obręb 0008.pdf (528,77KB)

02.06.2023

PDFObwieszczenie Burmistrza Krapkowic o wszczęciu postępowania w sprawie wyd. dec. środoiskowej dla przedsięwzięcia Budowa Elektrowni Słonecznej Ściborowice II dz. 669 obręb 0008.pdf (525,62KB)

03.11.2022

PDFObwieszczenie- zawiadomienie stron postępowania o wydaniu dec. środowiskowej w sprawie budowy obwodnicy Strzeleczek.pdf (345,25KB)

PDFObwieszczenie o wydaniu dec. środowiskowej w sprawie budowy obwodnicy Strzeleczek.pdf (369,19KB)

PDF6220.3.7.2022 treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. budowy obwodnicy miejscowości Strzeleczki.pdf (569,07KB)

13.10.2022

PDFObwieszczenie Burmistrza Krapkowic o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustaleniu zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.pdf (434,23KB)
 

06.10.2022

PDF6220.3.6.2022 Obwieszczenie o oczywistej omyłce pisarskiej w treści zawiadomienia o zebranym mat. dowodowym dot. wydania dec. środ. budowa obwodnicy Strzeleczek.pdf (309,74KB)
 

04.10.2022

PDF6220.3.5.2022 Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym w sprawie o wydanie decyzji środowiskowej dla budowy obwodnicy Strzeleczek w ciągu DW 409.pdf (320,47KB)

16.09.2022

PDFObwieszczenie Burmistrza Krapkowic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek ewidencyjnych numer 646, 647, 648, 649, 650, 651 obręb Ściborowice o mocy do 4 MW” (459,48KB)
 

14.09.2022

PDFWezwanie do uzupełnienia KIP dot. budowy obwodnicy z miejscowości Strzeleczki w ciągu DW Nr 409.pdf (683,19KB)
 

30.08.2022

PDF6220.3.1.2022 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie decyzji środowiskowej na budowę obwodnicy Strzeleczek.pdf (355,82KB)
 

03.06.2022

PDFObwieszczenie o wydaniu dec. środowiskowej w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej Ścigowie.pdf (354,59KB)

PDFObwieszczenie- zawiadomienie stron postępowania o wydaniu dec. środowiskowej w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Ścigowie.pdf (375,21KB)

 

06.05.2022

PDF6220.2.6.2022 Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania dec. o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową wodociągu w Ścigowie.pdf (318,81KB)
 

11.04.2022

PDF6220.2.1.2022 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania dec. o środowiskowych uwarunkowaniach- Budowa kanalizacji sanitarnej w z rozbudową wodociągu w Ścigowie.pdf (357,71KB)

22.03.2022

PDFObwieszczenie Burmistrza Krapkowic o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kórnica.pdf (64,72KB)
PDFObwieszczenie-zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kórnica.pdf (61,12KB)

09.02.2022

PDFObwieszczenie Burmistrza Krapkowic o wszczęciu postępowania w sprawie wyd. dec. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejc. Kórnica.pdf (74,02KB)
 

12.05.2021

PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla zabudowy systemów fotowotaicznych w Łowkowicach na dz. nr 558.pdf (131,57KB)

16.04.2021

PDFObwieszczenie o zebranym mat. dow. przed wydaniem decyzji środowiskowej dot. zabudowy systemów fotowoltaicznych o mocy do 10 MW, dz. nr 558 w Łowkowicach.pdf (131,94KB)

25.03.2021

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dot. zabudowy systemów fotowoltaicznych o mocy do 10 MW, dz. nr 558 w Łowkowicach.pdf (134,14KB)

03.03.2021

PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej „Krapkowice Solar Park” o mocy do 22 MW zlokalizowanej w pobliżu miasta Krapkowice.pdf (227,63KB)

PDFobwieszczenie_o_wydaniu_postanowienia.pdf (229,00KB)

PDFobwieszczenie_o_wydaniu_postanowienia_na_BIP.pdf (232,98KB)

10.02.2021

PDFObwieszczenie o wydaniu dec. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na budowę elektrowni fotowoltaicznej w Dobrej.pdf (133,12KB)

29.01.2021

PDFObwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach w spr. zmiany dec. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej „Krapkowice Solar Park” o mocy przyłączeniowej do 22 M.pdf (219,41KB)

18.01.2021

PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 12 MW w Dobrej.pdf (135,22KB)

13.01.2021

PDFObwieszczenie o zawieszeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia zabudowa systemów fotowoltaicznych o mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ter. dz. 6/4, 33/4 w m. Krapkowice.pdf (248,12KB)

13.01.2021

PDFZawiadomienie o zebranym materiale dowodowym przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na budowę farmy fotowoltaicznej w Dobrej, na dz.pdf (133,89KB)

11.01.2021

PDFObwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie zmiany decyzji środowiskowej dla „Budowa fermy fotowoltaicznej „Krapkowice Solar Park”.pdf (221,62KB)

22.12.2020

PDFObwieszczenie o zebranym materiale dowodowym przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy farmy fotowoltaicznej w Dobrej.pdf (273,66KB)

PDFzawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej- Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 12MW w Dobrej.pdf (65,44KB)

16.12.2020

PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej - budowa elektrowni fotowoltaicznej w Dobrej, dz. nr 5,6,8,154,159,297,353.pdf (65,70KB)

04.12.2020

PDFObwieszczenie o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustaleniu zakresu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.pdf (220,41KB)

02.12.2020

PDFzawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej- Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 12MW w Dobrej.pdf (65,44KB)

29.09.2020

PDFZawiadomienie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej w Dobrej.pdf (442,25KB)

04.09.2020

PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej - Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 12 MW w Dobrej.pdf (728,54KB)

25.06.2020

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Strzeleczki o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - zabudowa systemów fotowoltaicznych o mocy do 25 MW w Dobrej.pdf (40,49KB)

02.06.2020

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Strzeleczki o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji- zabudowa systemów fotowoltaicznych w Dobrej.pdf (48,93KB)

25.05.2020

PDFZawiadomienie o rozpoczęciu biegu terminów w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej- farma fotowoltaiczna w Dobrej.pdf (29,43KB)

05.05.2020

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Strzeleczki o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - zabudowa fotowoltaiczna w Dobrej o mocy 25 MW.pdf (560,29KB)

30.09.2019

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Strzeleczki o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie 3 mostów w miejscowości Strzeleczki.pdf (27,96KB)

16.09.2019

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Strzeleczki o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego do realizacji przedsięwzięcia.pdf (41,62KB)

27.06.2019

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Strzeleczki o wszęciu postępowania administracyjnego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia przebudowy trzech obiektów mostowych.pdf (44,52KB)

26.06.2019

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Strzeleczki o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obory w miejscowości Nowy Młyn, obręb Komorniki..pdf (25,06KB)

05.06.2019

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Strzeleczki o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego do realizacji przedsięwzięcia oraz o zakończeniu postępowania.pdf (28,96KB)

30.04.2019

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej.pdf (52,13KB)

26.07.2018

PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej w Komornikach.pdf (47,13KB)

11.07.2018

PDFObwieszczenie o wydaniu post. o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o zakończeniu postępowania dow. w sprawie wydania decyzji środ. - budowa farmy fotowoltaicznej w Komornikach.pdf (51,99KB)

PDFGKIV.6220.6.6.2018 Postanowienie o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko-budowa farmy fotowoltaicznej w Komornikach.pdf (309,70KB)

20.01.2016

PDFZawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu.pdf (45,28KB)

20.01.2016
OŚ.6220.3.3.2015.EB

PDFOŚ.6220.3.3.2015.EB decyzja umarzająca.pdf (1,24MB)

22.12.2015

OŚ.6220.3.2.2015.EB

PDFzawiadomienie o wszczęciu postępowania- decyzja środowiskowa.pdf (569,67KB)

19.08.2015

OŚ.6220.2.2015.SK 

PDFZawiadomienie-obwieszczenie dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - przebudowa drogi powiatowej na odcinku Kujawy-Wawrzyńcowice.pdf (61,40KB)

29.07.2015

OŚ.6220.2.2015.SK

PDFZawiadomienie-przebudowa drogi powiatowej na odcinku Kujawy-Wawrzyńcowice.pdf (66,89KB)

PDFPostanowienie-przebudowa drogi powiatowej na odcinku Kujawy-Wawrzyńcowice.pdf (334,19KB)

30.06.2015 

OŚ.6220.2.2015.SK 

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora - przebudowa drogi powiatowej Kujawy-Wawrzyńcowice.pdf (118,33KB)

20.05.2015

OŚ.6220.1.2015.SK 
 
28.04.2015
OŚ.6220.1.2015.SK 
 
01.04.2015
 
04.12.2014
 
13.11.2014
 
17.10.2014
 
27.06.2014
 
10.06.2014
02.06.2014
 
16.05.2014
 
15.05.2014
 
14.05.2014
 
09.05.2014
 
05.05.2014
 
28.04.2014
 
04.04.2014
 
04.03.2014
 
17.02.2014
OŚ.6220.4.2013
 
31.01.2014
OŚ.6220.4.2013
 
24.12.2013
OŚ.6220.4.2013 
 
29.11.2013
OŚ.6220.3.2013 
 
27.11.2013
OŚ.6220.6.2013

15.11.2013

OŚ.6220.5.2013 

PDFPostanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia ooś na inwestora p. Marcina Barana, dz. 1960, obręb Strzeleczki.pdf (214,37KB)

05.11.2013

OŚ.6220.6.2013

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora dot. uregulowania stanu prawnego piętrzenia rzeki Biała.pdf (87,57KB)

24.10.2013

OŚ.6220.5.2013 

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora p. Marcina Barana, dz. 1960 obręb Strzeleczki.pdf (90,75KB)

12.09.2013

OŚ.6220.4.2013 

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora - Budowa MEW w Komornikach.pdf (105,94KB)

05.09.2013

OŚ.6220.3.2013 

PDFPostanowienie dot. odbudowy zabytkowego układu wodnego na terenie parku w Dobrej.pdf (234,84KB)


08.08.2013

0Ś.6220.2.2013 

PDFZawiadomienie-obwieszczenie+dot.+decyzji+o+środowiskowych+uwarunkowaniach+-+budowa+drogi+wewnętrznej+dojazdowej+w+Strzeleczkach.pdf (54,33KB)

 

31.07.2013  

0Ś.6220.1.2013 

PDFZawiadomienie-obwieszczenie dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach-Budowa elektrowni solarnej w Dobrej.pdf (52,78KB) 

 

24.07.2013

OŚ.6220.2.2013 

PDFPostanowienie dot. budowa drogi wewnętrznej w m. Strzeleczki.pdf (303,79KB) PDFZawiadomienie dot. budowa drogi wewnętrznej w m. Strzeleczki.pdf (58,57KB)

 

17.07.2013

OŚ.6220.3.2013

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - Odbudowa zabytkowego układu wodnego na terenie parku w Dobrej.pdf (90,80KB)

 

10.07.2013

OŚ.6220.1.2013

PDFPostanowienie dot. budowa elektrowni solarnej w m. Dobra.pdf (404,79KB) PDFZawiadomienie dot. budowa elektrowni solarnej w m. Dobra.pdf (57,39KB)

 

02.07.2013

OŚ.6220.2.2013

PDFObwieszczenie w sprawie postępowania dla budowy drogi wewnętrznej dojazdowej Strzeleczki.pdf (682,69KB)

 

20.06.2013

OŚR.6341.43.2013.MB

PDFOŚR 6341 43 2013 MB w sprawie budowy chodnika drogi powiatowej Dziedzice.pdf (1,53MB)

 

14.06.2013

OŚ.6220.3.2012

PDFZawiadomienie OŚ 6220 3 2012 odwołanie do odmownej decyzji.pdf (432,69KB)

 

OŚ.6220.1.2013

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania OŚ 6220 1 2013 w sprawie elektrowni solarnej.pdf (693,77KB)

 

OŚ.6220.3.2012 

23.05.2013

PDFZawiadomienie obwieszczenie dot. odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - modernizacja gospodarstwa hodowli bydła w Strzeleczkach.pdf (473,49KB)

 

OŚ.6220.3.2012

15.04.2013

PDFZawiadomienie dot. Modernizacji gospodarstwa hodowli bydła w Strzeleczkach.pdf (218,49KB) 

 

OŚ.6220.3.2012 

09.01.2013 

PDFObwieszczenie dot. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - modernizacja gospodarstwa hodowli bydła w Strzeleczkach.pdf (574,11KB)

 

OŚ.6220.5.2012 

25.07.2012

PDFZawiadomienie-obwieszczenie dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa zakładu usługowo-naprawczego pojazdów w Strzeleczkach.pdf (238,71KB)

 

OŚ.6220.4.2012

24.07.2012

PDFZawiadomienie-obwieszczenie dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa wiat technologicznych dla firmy RAY-TRANS Rajmund Józef.pdf (242,47KB)

 

OŚ.6220.4.2011

20.07.2012 

PDFZawiadomienie-obwieszczenie o wniesionym odwołaniu od decyzji środowiskowej dot. budowy Małej Elektrowni Wodnej na rzece Osobłodze w Komornikach.pdf (230,24KB)

 

OŚ.6220.2.2012 

06.07.2012

PDFZawiadomienie-obwieszczenie dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa stacji paliw wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Mosznej.pdf (247,38KB)

 

OŚ.6220.5.2012

02.07.2012
 

PDFZawiadomienie dot. budowa zakładu usługowo-naprawczego pojazdów w Strzeleczkach.pdf (191,58KB)

 

OŚ.6220.4.2011

25.06.2012

PDFZawiadomienie - obwieszczenie dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa MEW na rzece Osobłodze.pdf (267,49KB)

 

OŚ.6220.4.2012

PDFPostanowienie Rajmund Józef.pdf (1,44MB)

PDFZawiadomienie Rajmund Józef.pdf (260,63KB)

 

OŚ.6220.2.2012 

18.06.2012

PDFZawiadomienie dot. Budowy stacji paliw wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Mosznej.pdf (245,97KB)

 

OŚ.6220.5.2012 

01.06.2012

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora Zygfryd Kuźnik.pdf (373,09KB)

 

OŚ.6220.4.2011 

18.05.2012

PDFZawiadomienie dot. Małej Elektrowni Wodnej w Komornikach.pdf (310,30KB)

 OŚ.6220.4.2012 02.05.2012 PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora Rajmund Józef.pdf (334,09KB) 23.04.2012

OŚ.6220.3.2012

PDFPostanowienie dot. modernizacji gospodarstwa hodowli bydła w Strzeleczkach.pdf (848,31KB)

OŚ.6220.2.2012

29.03.2012

PDFObwieszczenie dot. przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - budowa stacji paliw w Mosznej.pdf (408,53KB) 

19.03.2012

OŚ.6220.3.2012

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora - Henryk Brzank.pdf (288,97KB)

24.02.2012

OŚ.6220.1.2011

PDFZawiadomienie-obwieszczenie dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na stolarnię w Zielinie.pdf (218,50KB)

13.02.2012

OŚ.6220.4.2011

PDFObwieszczenie dot. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - budowa MEW na rzece Osobłodze.pdf (582,90KB)

07.02.2012

OŚ.6220.1.2012

PDFPostanowienie dot. zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego w Zielinie, ul. Wygon 28.pdf (1,23MB)

OŚ.6220.8.2012

PDFZawiadomienie-obwieszczenie dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - zmiana użytkowania budynku gospodarczego w Dobrej, ul. Prudnicka 14.pdf (221,60KB)

OŚ.6220.2.2012 

31.01.2012

PDFPostanowienie dot. budowy stacji paliw w Mosznej.pdf (672,14KB)

OŚ.6220.2.2012

05.01.2012

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora Wieja Walter.pdf (360,54KB)

OŚ.6220.1.2012

03.01.2012

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora Brynza Krystian.pdf (374,02KB)

OŚ.6220.8.2011

10.01.2012

PDFZawiadomienie dot. zmiany użytkowania budynku gospodarczego na warsztat blacharsko lakierniczy oraz budowa wiaty pod kabinę lakierniczą w Dobrej, ul. Prudnicka 14.pdf (239,39KB)