Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Decyzje środowiskowe

06.05.2022

PDF6220.2.6.2022 Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania dec. o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową wodociągu w Ścigowie.pdf
 

11.04.2022

PDF6220.2.1.2022 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania dec. o środowiskowych uwarunkowaniach- Budowa kanalizacji sanitarnej w z rozbudową wodociągu w Ścigowie.pdf

22.03.2022

PDFObwieszczenie Burmistrza Krapkowic o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kórnica.pdf
PDFObwieszczenie-zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kórnica.pdf

09.02.2022

PDFObwieszczenie Burmistrza Krapkowic o wszczęciu postępowania w sprawie wyd. dec. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejc. Kórnica.pdf
 

12.05.2021

PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla zabudowy systemów fotowotaicznych w Łowkowicach na dz. nr 558.pdf

16.04.2021

PDFObwieszczenie o zebranym mat. dow. przed wydaniem decyzji środowiskowej dot. zabudowy systemów fotowoltaicznych o mocy do 10 MW, dz. nr 558 w Łowkowicach.pdf

25.03.2021

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dot. zabudowy systemów fotowoltaicznych o mocy do 10 MW, dz. nr 558 w Łowkowicach.pdf

03.03.2021

PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej „Krapkowice Solar Park” o mocy do 22 MW zlokalizowanej w pobliżu miasta Krapkowice.pdf

PDFobwieszczenie_o_wydaniu_postanowienia.pdf

PDFobwieszczenie_o_wydaniu_postanowienia_na_BIP.pdf

10.02.2021

PDFObwieszczenie o wydaniu dec. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na budowę elektrowni fotowoltaicznej w Dobrej.pdf

29.01.2021

PDFObwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach w spr. zmiany dec. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej „Krapkowice Solar Park” o mocy przyłączeniowej do 22 M.pdf

18.01.2021

PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 12 MW w Dobrej.pdf

13.01.2021

PDFObwieszczenie o zawieszeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia zabudowa systemów fotowoltaicznych o mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ter. dz. 6/4, 33/4 w m. Krapkowice.pdf

13.01.2021

PDFZawiadomienie o zebranym materiale dowodowym przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na budowę farmy fotowoltaicznej w Dobrej, na dz.pdf

11.01.2021

PDFObwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie zmiany decyzji środowiskowej dla „Budowa fermy fotowoltaicznej „Krapkowice Solar Park”.pdf

22.12.2020

PDFObwieszczenie o zebranym materiale dowodowym przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy farmy fotowoltaicznej w Dobrej.pdf

PDFzawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej- Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 12MW w Dobrej.pdf

16.12.2020

PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej - budowa elektrowni fotowoltaicznej w Dobrej, dz. nr 5,6,8,154,159,297,353.pdf

04.12.2020

PDFObwieszczenie o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustaleniu zakresu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.pdf

02.12.2020

PDFzawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej- Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 12MW w Dobrej.pdf

29.09.2020

PDFZawiadomienie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej w Dobrej.pdf

04.09.2020

PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej - Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 12 MW w Dobrej.pdf

25.06.2020

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Strzeleczki o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - zabudowa systemów fotowoltaicznych o mocy do 25 MW w Dobrej.pdf

02.06.2020

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Strzeleczki o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji- zabudowa systemów fotowoltaicznych w Dobrej.pdf

25.05.2020

PDFZawiadomienie o rozpoczęciu biegu terminów w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej- farma fotowoltaiczna w Dobrej.pdf

05.05.2020

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Strzeleczki o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - zabudowa fotowoltaiczna w Dobrej o mocy 25 MW.pdf

30.09.2019

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Strzeleczki o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie 3 mostów w miejscowości Strzeleczki.pdf

16.09.2019

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Strzeleczki o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego do realizacji przedsięwzięcia.pdf

27.06.2019

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Strzeleczki o wszęciu postępowania administracyjnego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia przebudowy trzech obiektów mostowych.pdf

26.06.2019

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Strzeleczki o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obory w miejscowości Nowy Młyn, obręb Komorniki..pdf

05.06.2019

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Strzeleczki o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego do realizacji przedsięwzięcia oraz o zakończeniu postępowania.pdf

30.04.2019

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej.pdf

26.07.2018

PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej w Komornikach.pdf

11.07.2018

PDFObwieszczenie o wydaniu post. o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o zakończeniu postępowania dow. w sprawie wydania decyzji środ. - budowa farmy fotowoltaicznej w Komornikach.pdf

PDFGKIV.6220.6.6.2018 Postanowienie o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko-budowa farmy fotowoltaicznej w Komornikach.pdf

20.01.2016

PDFZawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu.pdf

20.01.2016
OŚ.6220.3.3.2015.EB

PDFOŚ.6220.3.3.2015.EB decyzja umarzająca.pdf

22.12.2015

OŚ.6220.3.2.2015.EB

PDFzawiadomienie o wszczęciu postępowania- decyzja środowiskowa.pdf

19.08.2015

OŚ.6220.2.2015.SK 

PDFZawiadomienie-obwieszczenie dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - przebudowa drogi powiatowej na odcinku Kujawy-Wawrzyńcowice.pdf

29.07.2015

OŚ.6220.2.2015.SK

PDFZawiadomienie-przebudowa drogi powiatowej na odcinku Kujawy-Wawrzyńcowice.pdf

PDFPostanowienie-przebudowa drogi powiatowej na odcinku Kujawy-Wawrzyńcowice .pdf

30.06.2015 

OŚ.6220.2.2015.SK 

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora - przebudowa drogi powiatowej Kujawy-Wawrzyńcowice.pdf

20.05.2015

OŚ.6220.1.2015.SK 
 
28.04.2015
OŚ.6220.1.2015.SK 
 
01.04.2015
 
04.12.2014
 
13.11.2014
 
17.10.2014
 
27.06.2014
 
10.06.2014
02.06.2014
 
16.05.2014
 
15.05.2014
 
14.05.2014
 
09.05.2014
 
05.05.2014
 
28.04.2014
 
04.04.2014
 
04.03.2014
 
17.02.2014
OŚ.6220.4.2013
 
31.01.2014
OŚ.6220.4.2013
 
24.12.2013
OŚ.6220.4.2013 
 
29.11.2013
OŚ.6220.3.2013 
 
27.11.2013
OŚ.6220.6.2013

15.11.2013

OŚ.6220.5.2013 

PDFPostanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia ooś na inwestora p. Marcina Barana, dz. 1960, obręb Strzeleczki.pdf

05.11.2013

OŚ.6220.6.2013

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora dot. uregulowania stanu prawnego piętrzenia rzeki Biała.pdf

24.10.2013

OŚ.6220.5.2013 

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora p. Marcina Barana, dz. 1960 obręb Strzeleczki.pdf

12.09.2013

OŚ.6220.4.2013 

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora - Budowa MEW w Komornikach.pdf

05.09.2013

OŚ.6220.3.2013 

PDFPostanowienie dot. odbudowy zabytkowego układu wodnego na terenie parku w Dobrej.pdf


08.08.2013

0Ś.6220.2.2013 

PDFZawiadomienie-obwieszczenie+dot.+decyzji+o+środowiskowych+uwarunkowaniach+-+budowa+drogi+wewnętrznej+dojazdowej+w+Strzeleczkach.pdf

 

31.07.2013  

0Ś.6220.1.2013 

PDFZawiadomienie-obwieszczenie dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach-Budowa elektrowni solarnej w Dobrej.pdf 

 

24.07.2013

OŚ.6220.2.2013 

PDFPostanowienie dot. budowa drogi wewnętrznej w m. Strzeleczki.pdf PDFZawiadomienie dot. budowa drogi wewnętrznej w m. Strzeleczki.pdf

 

17.07.2013

OŚ.6220.3.2013

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - Odbudowa zabytkowego układu wodnego na terenie parku w Dobrej.pdf

 

10.07.2013

OŚ.6220.1.2013

PDFPostanowienie dot. budowa elektrowni solarnej w m. Dobra.pdf PDFZawiadomienie dot. budowa elektrowni solarnej w m. Dobra.pdf

 

02.07.2013

OŚ.6220.2.2013

PDFObwieszczenie w sprawie postępowania dla budowy drogi wewnętrznej dojazdowej Strzeleczki.pdf

 

20.06.2013

OŚR.6341.43.2013.MB

PDFOŚR 6341 43 2013 MB w sprawie budowy chodnika drogi powiatowej Dziedzice.pdf

 

14.06.2013

OŚ.6220.3.2012

PDFZawiadomienie OŚ 6220 3 2012 odwołanie do odmownej decyzji.pdf

 

OŚ.6220.1.2013

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania OŚ 6220 1 2013 w sprawie elektrowni solarnej.pdf

 

OŚ.6220.3.2012 

23.05.2013

PDFZawiadomienie obwieszczenie dot. odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - modernizacja gospodarstwa hodowli bydła w Strzeleczkach.pdf

 

OŚ.6220.3.2012

15.04.2013

PDFZawiadomienie dot. Modernizacji gospodarstwa hodowli bydła w Strzeleczkach.pdf 

 

OŚ.6220.3.2012 

09.01.2013 

PDFObwieszczenie dot. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - modernizacja gospodarstwa hodowli bydła w Strzeleczkach.pdf

 

OŚ.6220.5.2012 

25.07.2012

PDFZawiadomienie-obwieszczenie dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa zakładu usługowo-naprawczego pojazdów w Strzeleczkach.pdf

 

OŚ.6220.4.2012

24.07.2012

PDFZawiadomienie-obwieszczenie dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa wiat technologicznych dla firmy RAY-TRANS Rajmund Józef.pdf

 

OŚ.6220.4.2011

20.07.2012 

PDFZawiadomienie-obwieszczenie o wniesionym odwołaniu od decyzji środowiskowej dot. budowy Małej Elektrowni Wodnej na rzece Osobłodze w Komornikach.pdf

 

OŚ.6220.2.2012 

06.07.2012

PDFZawiadomienie-obwieszczenie dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa stacji paliw wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Mosznej.pdf

 

OŚ.6220.5.2012

02.07.2012
 

PDFZawiadomienie dot. budowa zakładu usługowo-naprawczego pojazdów w Strzeleczkach.pdf

 

OŚ.6220.4.2011

25.06.2012

PDFZawiadomienie - obwieszczenie dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa MEW na rzece Osobłodze.pdf

 

OŚ.6220.4.2012

PDFPostanowienie Rajmund Józef.pdf

PDFZawiadomienie Rajmund Józef.pdf

 

OŚ.6220.2.2012 

18.06.2012

PDFZawiadomienie dot. Budowy stacji paliw wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Mosznej.pdf

 

OŚ.6220.5.2012 

01.06.2012

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora Zygfryd Kuźnik.pdf

 

OŚ.6220.4.2011 

18.05.2012

PDFZawiadomienie dot. Małej Elektrowni Wodnej w Komornikach.pdf

 OŚ.6220.4.2012 02.05.2012 PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora Rajmund Józef.pdf 23.04.2012

OŚ.6220.3.2012

PDFPostanowienie dot. modernizacji gospodarstwa hodowli bydła w Strzeleczkach.pdf

OŚ.6220.2.2012

29.03.2012

PDFObwieszczenie dot. przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - budowa stacji paliw w Mosznej.pdf 

19.03.2012

OŚ.6220.3.2012

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora - Henryk Brzank.pdf

24.02.2012

OŚ.6220.1.2011

PDFZawiadomienie-obwieszczenie dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na stolarnię w Zielinie.pdf

13.02.2012

OŚ.6220.4.2011

PDFObwieszczenie dot. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - budowa MEW na rzece Osobłodze.pdf

07.02.2012

OŚ.6220.1.2012

PDFPostanowienie dot. zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego w Zielinie, ul. Wygon 28.pdf

OŚ.6220.8.2012

PDFZawiadomienie-obwieszczenie dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - zmiana użytkowania budynku gospodarczego w Dobrej, ul. Prudnicka 14.pdf

OŚ.6220.2.2012 

31.01.2012

PDFPostanowienie dot. budowy stacji paliw w Mosznej.pdf

OŚ.6220.2.2012

05.01.2012

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora Wieja Walter.pdf

OŚ.6220.1.2012

03.01.2012

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora Brynza Krystian.pdf

OŚ.6220.8.2011

10.01.2012

PDFZawiadomienie dot. zmiany użytkowania budynku gospodarczego na warsztat blacharsko lakierniczy oraz budowa wiaty pod kabinę lakierniczą w Dobrej, ul. Prudnicka 14.pdf