Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenia BIP

18.04.2024r.
PDFOgłoszenie o złożeniu do depozytu sądowego.pdf (415,87KB)

03.04.2024r.
PDFOGŁOSZENIE Burmistrza Strzeleczek o konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzeleczki na lata 2024-2030.pdf (248,49KB)

22.02.2024

PDFOgłoszenie wyników otwartego konkursu ofert.pdf (255,60KB)

09.01.2024

PDFOgłoszenie o otwartym konkursie.pdf (271,37KB)

06.12.2023

PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji zatwierdzającej Projekt robót geologicznych w celu poszukiwania kruszywa naturalnego piaskowo – żwirowego w obszarach prognostycznych w rejonie południowej części Niziny Śląskiej.pdf (1,24MB)

4.12.2023r.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE NABORU PROJEKTÓW DO GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY STRZELECZKI NA LATA 2024-2030

26.10.2023

PDFOgłoszenie wyników otwartego konkursu ofert.pdf (357,65KB)

06.10.2023

PDFOgłoszenie o otwartym konkursie ofert.pdf (406,28KB)

06.10.2023

PDFProgram działania i rozwoju Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach.pdf (1,09MB)

05.10.2023

PDFRaport Gminny Program Rewitalizacji.pdf (755,94KB)

11.09.2023

PDFGminny Program Rewitalizacji Gminy Strzeleczki na lata 2024-2030.pdf (575,04KB)

09.08.2023

PDFKonsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Strzeleczki.pdf (131,31KB)

DOCXProjekt uchwały w sprawie wyznaczenia OZ i OR z uzasadnieniem.docx (16,50KB)

PDFDiagnoza_delimitacyjna_Strzeleczki.pdf (4,78MB)

DOCXformularz konsultacyjny_OZ i OR.docx (23,51KB)

PDFMAPA UCHWAŁA.pdf (11,81MB)

07.08.2023

PDFZarządzenie Nr 97-23 z 04.08.2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru wstępnych wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - edycja druga.pdf (793,64KB)
DOCXWniosek.docx (33,33KB)
 

10.05.2023

PDFInformacja w sprawie sprzedaży końcowej węgla posiadanego przez gminę w ramach preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego.pdf (89,35KB)

01.03.2023

PDFZarządzenie Nr 32-23 z 28.02.2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru wstępnych wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.pdf (582,19KB)

DOCXWniosek.docx (33,31KB)

10.02.2023

Informacja o wynikach konsultacji społecznych w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Strzeleczki

02.02.2023

Konsultacje społeczne w sprawie projektów statutów sołectw

26.01.2023

Wyniki konsultacji społecznych społecznych w sprawie zmiany rodzaju miejscowości Serwitut, Nowy Bud i Buława z przysiółka na wieś

10.01.2023

Ankieta w sprawie konsultacji dot. nadania statusu miasta miejscowości Strzeleczki

09.12.2022

Konsultacje społeczne w sprawie projektów statutów sołectw

08.11.2022

PDFOgłoszenie o konkursie świątecznym.pdf (301,37KB)

03.11.2022

Informacja o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych

02.11.2022

PDFUchwała Nr LII-326-22 z 27.10.2022 r. w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości.pdf (215,82KB)
PDFzałącznik nr 1 do uchwały.pdf (28,76MB)
PDFzałącznik nr 2 do uchwały.pdf (11,48MB)
PDFzałącznik nr 3 do uchwały.pdf (12,68MB)

22.09.2022

PDFOgłoszenie o konsultacjach społecznych - budowa obwodnicy miejsowości Strzeleczki w ciągu drogi nr 409.pdf (247,46KB)

06.07.2022

PDFWyniki konsultacji społecznych w sprawie zmiany rodzaju miejscowości Serwitut - przysiółek na Serwitut wieś.pdf (677,98KB)

01.06.2022

PDFOgłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami przysiółka Serwitut w sprawie zmiany rodzaju miejscowości Serwitut - przysiółek na Serwitut wieś wraz z ankietą konsultacyjną.pdf (1,73MB)

01.06.2022

PDFInformacja dla mieszkańców Nowego Budu, Nowego Młynu, Urszulanowic, Kopaliny, Pisarzowic i Buławy.pdf (807,88KB)

15.10.2021

PDFInformacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.pdf (301,30KB)

02.12.2020

PDFInformacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego, dotyczącego wykonania przejścia sieci gazowej w rurze osłonowej pod dnem cieku Biała w km 1+798 na terenie działki ew. 815 obr. Dobra.pdf (387,58KB)

19.11.2020

PDFOgłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na Dotację celową z budżetu Gminy Strzeleczki dla spółek wodnych działających na terenie gminy Strzeleczki na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych..pdf (223,80KB)

29.10.2020

PDFOgłoszenie o otwartym konkursie ofert na Dotację celową z budżetu Gminy Strzeleczki dla spółek wodnych działających na terenie gminy Strzeleczki na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych..pdf (449,97KB)

20.01.2020

PDFOgłoszenie Wójta Gminy Strzeleczki o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Strzeleczki na realizację inwestycji na rzecz poprawy jakości powietrza.pdf (978,57KB)

16.01.2020

PDFogłoszenie o publicznych konsultacjach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzeleczki w roku 2020.pdf (38,31KB)

27.11.2019

PDFOgłoszenie Wójta Gminy Strzeleczki o konkursie na Szopkę i Dekorację Bożonarodzeniową 2019.pdf (194,52KB)

14.10.2019

PDFOgłoszenie wyników otwartego konkursu ofert..pdf (457,12KB)

25.09.2019

PDFOgłoszenie o otwartym konkursie ofert na dotację celową dla spółki wodnej.pdf (277,41KB)

28.08.2019

PDFOgłoszenie wyników otwartego konkursu ofert dotacji dla spółek wodnych.pdf (416,65KB)

08.08.2019

PDFOgłoszenie o otwartym konkursie ofert na dotacje celową dla spółki wodnej.pdf (773,67KB)

25.01.2019

PDFOgłoszenie o otwarciu likwidacji Związku Gmin Aqua Silesia w Głogówku.pdf (165,60KB)

07.01.2019

PDFWyniki konkursu na Szopkę i Dekorację Bożonarodzeniową 2018.pdf (173,74KB)

26.11.2018

PDFOgłoszenie Wójta Gminy Strzeleczki o konkursie na Szopkę i Dekorację Bożonarodzeniową.pdf (209,02KB)

03.07.2018

PDFKonkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zielinie.pdf.pdf (398,19KB)
PDFogłoszenie konkursu na dyrektora szkoły.pdf (228,10KB)

14.06.2018

PDFinformacja-o-wejsciu-w-zycie-taryf-dla-zbiorowego-zaopatrzenia-w-wode-i-zbiorowego-odprowadzania-sciekow-na-terenie-gminy-strzeleczki-na-okres-3-lat (2).pdf (500,68KB)

PDFDecyzja nr GL.RET.070.7.180.2018.pdf (623,26KB)
PDFTaryfy.pdf (955,36KB)
 

14.05.2018

PDFOgłoszenie - Wójt Gminy Strzeleczki ogłasza konkurs fotograficzny.PDF (506,54KB)

24.04.2018

DOCBIP Partnerów- tekst informacji o projekcie.doc (91,50KB)

21.03.2018

Publikacja projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Strzeleczki wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko ponowne wyłożenie 21.03.2018 r.- 23.04.2018 r.

PDF1zmstudium_tekst_projekt_21032018.pdf (2,26MB)
PDF2zmstudium_rys-_projekt_21032018.pdf (30,60MB)
PDF3porognoza-oddzialywania-na-srodowisko_tekst.pdf (770,63KB)
PDF4prodnoza-oddzialywania-na-srodowisko_rys.pdf (24,86MB)
DOCuwaga-do-studium_wzor.doc (30,00KB)
PDFuwaga-do-studium_wzor.pdf (186,81KB)
 

08.02.2018

PDFProtokół z przeprowadzonych publicznych konsultacji Programu opieki nad zwwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzeleczki w roku 2018.pdf (40,46KB)

07.01.2018

PDFOgłoszenie o publicznych konsultacjach Program opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzeleczki w roku 2018.pdf (66,15KB)

24.10.2017

PDFOgłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzeleczki oraz w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny odd.pdf (948,53KB)

04.10.2017

PDFZawiadomienie- RDOŚ.pdf (489,13KB)

14.07.2017

PDFZawiadomienie WOOŚ.4207.23.2017.JGD.pdf (1,55MB)

07.02.2017

PDFProtokół z przeprowadzonych publicznych konsultacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzeleczki w roku 2017.pdf (43,08KB)

09.01.2017

PDFOgłoszenie o publicznych konsultacjach Program opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzeleczki w roku 2017.pdf (66,05KB)

25.08.2016

PDFZarządzenie nr 228-16 Wójta Gminy Strzeleczki w sprawie sporzadzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.pdf (34,89KB)
PDFZałacznik do Zarzadzenia nr 228-16 Wykaz nieruchomości.pdf (53,90KB)
PDFZarządzenie nr 227-16 Wójta Gminy Strzeleczki w sprawie sporzadzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.pdf (35,58KB)
PDFZałącznik do Zarzadzenia nr 227-16.pdf (54,04KB)

26.07.2016

PDFInformacja o wywieszeniu spisu mienia gminnego do publicznego wglądu.pdf (37,07KB)
 

01.02.2016

Ogłoszenie o publicznych konsultacjach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzeleczki na rok 2016

 

14.10.2015

„Informacje o wszczęciu postępowania wodnoprawnego dot. wykonania urządzeń wodnych i odprowadzania ścieków deszczowych do ziemi w m. Wawrzyńcowie i m. Kujawy”

PDFinformacja BIP OŚR 6341 52 2015 AW.pdf (1 006,15KB)

25.08.2015

PDFOgłoszenie o otwartym konkursie ofert.pdf (69,04KB)

11.08.2015

W dniu 19 sierpnia 2015 r. o godz. 12.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach odbędzie się posiedzenie Komisji Samorządowej.

Tematy posiedzenia:

 1. objazd gminy:
 1. realizacja zadań inwestycyjnych,
 2. obiekty sportowe,
 1. zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 1. przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Strzeleczki na lata 2015 – 2017,
 2. przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Gminie Strzeleczki na rok 2015,
 3. powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydata na ławnika,
 4. zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu informacji
  o kandydacie na ławnika,
 5. utworzenia na terenie gminy Strzeleczki odrębnego obwodu głosowania
  w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

3. sprawy bieżące.

 

10.08.2015

„Informacje o wszczęciu postępowania wodnoprawnego – wykonanie urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód w m. Pisarzowice”

PDFinformacja OŚR.6341.34.2015.AW.pdf (422,15KB)

 

07.08.2015

DOCRejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Strzeleczki.doc (64,50KB)
 

20.07.2015

„Informacje o wszczęciu postępowania wodnoprawnego – wykonanie urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód w m. Racławiczki i Ścigów” 

DOC2_Infor.BIP OŚR.6341.31.2015.AW.doc (51,50KB)
DOC2_Infor.BIP OŚR.6341.32.2015.AW.doc (51,50KB)
 

08.05.2015

Terminy posiedzeń komisji Rady Gminy

w miesiącu maju 2015r.

I. 19.05.2015 r. godz. 14.00  sala narad w Urzędzie Gminy w Strzeleczkach

    – Komisja Rewizyjna:

 1. analiza i zaopiniowanie:
 1. sprawozdania Wójta Gminy Strzeleczki z wykonania budżetu za 2014 rok,
 2. sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego za rok 2014:

                - Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach,

                - Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzeleczkach,

 1.  informacji o stanie mienia komunalnego,
 2.  rocznego sprawozdania finansowego;

      2)  sporządzenie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta;

3)  kontrola sprawozdań z wykonania dotacji z planu wydatków na 2014 r.;

4) sprawy bieżące.

II.21.05.2015 r. godz. 12.00  sala GOK w Strzeleczkach – Komisja Samorządowa:

 1. analiza i zaopiniowanie sprawozdania Wójta Gminy Strzeleczki z wykonania budżetu gminy    

za 2014 r.;

      2) zaopiniowanie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Strzeleczki
             z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
             z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ma rok 2014”;

      3) zaopiniowanie oceny zasobów pomocy społecznej Ośrodka Pomocy Społecznej
             w Strzeleczkach;

      4)    zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

             a)   zmiany składu stałej komisji Rady Gminy,

             b)   zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet dla radnych,

             c)   odwołania oraz wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela gminy Strzeleczki do Związku

                   Gmin „Aqua Silesia” z siedzibą w Głogówku;

      5) sprawy bieżące.

 

21.04.2015

W dniu 23 kwietnia 2015r. o godzinie 14.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach Rynek 4 odbędzie się IX sesja Rady Gminy Strzeleczki.

 

Porządek sesji:

1.   Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.   Przedstawienie porządku sesji i przyjęcie porządku przez radnych.

3.   Przyjęcie protokołu z sesji Nr VIII/15 w dniu 26 marca 2015r.

4.   Informacja o działalności Wójta w okresie między sesjami.

5.   Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2015r.

6.   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

7.   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Strzeleczki.

8.   Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Strzeleczki.

9.   Interpelacje, wolne wnioski, zapytania i odpowiedzi.

10. Zamknięcie sesji.

 

23.03.2015

JPEGOgłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia w 2015.jpeg (185,04KB) 
JPEGOgłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015.jpeg (208,28KB) 

03.02.2015

PDFNieruchomość przeznaczona do sprzedaży Dobra ul.Szkolna 35.pdf (54,47KB)
 

29.01.2015

PDFOgłoszenie o konsultacjach programu opieki nad zwierzętami 2015.pdf (63,69KB)

PDFProjekt programu opieki nad zwierzętami 2015.pdf (50,40KB)

14.01.2015

PDFOgłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzeleczki.pdf (63,73KB)
 

Harmonogram sprawozdawczo-wyborczych zebrań wiejskich w gminie Strzeleczki 2015r.

DOCharmonogram zebrań.doc (49,00KB) 

 

03.12.2014

PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu.pdf (673,16KB)

 

01.12.2014

PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf (84,35KB)
PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży2.pdf (63,70KB)
 

10.09.2014

JPEGInformacja o wyborze_dotacja dla spółki wodnej.jpeg (84,46KB)

 

18.08.2014

PDFOgłoszenie dot konsultacji społecznych Programu Ochrony Powietrza.pdf (50,22KB)

13.08.2014

Ogłoszenie o publicznych konsultacjach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzeleczki na rok 2014

PDFOgłoszenie o publicznych konsultacjach programu opieki nad zwierzętami.pdf (55,96KB)

PDFProjekt programu opieki nad zwierzętami.pdf (233,32KB)

 

11.08.2014

PDFOgłoszenie o konkursie.pdf (194,59KB)

 

01.08.2014

Zarządzenie Wójta Gminy Strzeleczki w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku 2014.

PDFZarządzenie Wójta Gminy Strzeleczki nr 187.pdf (29,51KB)

 

W dniu 10 czerwca 2014r. o godzinie 10.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury

w Strzeleczkach odbędzie się posiedzenie zespołu do opracowania regulaminu przyznawania statuetki „Zasłużony dla Gminy Strzeleczki”.

 

05.05.2014

DOCRejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Strzeleczki.doc (73,00KB)

 

10.02.2014

PDFProtokół z przeprowadzonych konsultacji Programu opieki nad zwierzętami oraz zwalczania bezdomności zwierząt 2014.pdf (57,18KB)

08.01.2014

"Ogłoszenie o publicznych konsultacjach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzeleczki w 2014 roku" 

PDFOgłoszenie o publicznych konsultacjach programu opieki nad zwierzętami.pdf (2,91MB)

PDFProjekt programu opieki nad zwierzętami.pdf (56,01KB)

20.11.2013

DOCInformacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego znajdujących się w Szkole Podstawowej w Strzeleczkach.doc (45,00KB)

01.08.2013

PDFDecyzja Pozwolenie Wodnoprawne RŚ 6341 58 2011.pdf (555,93KB)

22.07.2013

PDFInformacja o wyborze_dotacja dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.pdf (26,32KB)

02.07.2013

PDFOgłoszenie o otwartym konkursie na dotacje dla spólłki wodnej.pdf (523,05KB)

DOCUMOWA.doc (46,00KB)

DOCzał.nr 1 do ogłoszenia.doc (65,50KB)

DOCSPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE i FINANSOWE.doc (63,50KB)

21.06.2013

DOCXInformacja o zbędnych i zużytych składnikach Gimnazjum w Strzeleczkach.docx (12,63KB)

JPEGUzupełnienie ogłoszenia o planie zagospodarowania przestrzennego wsi Strzeleczki.jpeg (180,73KB)

18.06.2013

Informacja do publicznej wiadomości w sprawie wszczęcia postępowania wodnoprawnego w związku z planowaną realizacją przedsięwzięcia polegającego na budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1207 O - ul. Szkolna w miejscowości Dziedzice.

PDFogłoszenie0002.pdf (1,25MB)

18.01.2013

Ogłoszenie o publicznych konsultacjach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzeleczki w 2013 roku.

PDFProtokół z przeprowadzonych konsultacji Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.pdf (39,57KB)

PDFProgram opieki nad zwierzetami.pdf (300,83KB)

PDFOgłoszenie o publicznych konsultacjach programu opieki nad zwierzętami.pdf (269,80KB)

09.11.2012

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy na rzecz nowych i dotychczasowych dzierżawców.

DOCwykaz działek dzierżawa-3szt.doc (34,00KB)

14.09.2012

"Dotacje dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych” dla spółki wodnej działającej na terenie Gminy Strzeleczki

DOCinformacja o wyborze spółka wodna.doc (20,50KB)

JPEGogłoszenie o konkursie.jpeg (60,65KB)

DOCSPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE i FINANSOWE.doc (63,50KB)

DOCUMOWA.doc (51,00KB)

DOCzał.nr 1 do ogłoszenia.doc (65,50KB)

 

10.07.2012

DOCInformacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego znajdujących się w Szkole Podstawowej w Strzeleczkach.doc (35,00KB)

05.07.2012

DOCWykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż Serwitut.doc (71,00KB)

25.06.2012

PDFInformacja o zbędnych i zużytych składnikach SP Racławiczki.pdf (26,65KB)

01.06.2012

DOCInformacja o zbednych i zuzytych skladnikach majatku ruchomego znajdujacych sie w Szkole Podstawowej w Dobrej.doc (34,00KB)

DOCInformacja o zbędnych składnikach majątku trwałego KIA PREGIO.doc (29,50KB)

11.05.2012

JPEGWójt Gminy Strzeleczki ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodów z OSP.jpeg (125,78KB)

02.04.2012

DOCInformacja o zbednych i zuzytych skladnikach majatku ruchomego Szkoly Podstawowej w Komornikach.doc (39,00KB)

12.03.2012

Wójt Gminy Strzeleczki ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

DOCOGŁOSZENIE O PRZETARGU NIERUCHOMOŚCI.doc (37,00KB)

07.12.2011

DOCWykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzeleczki przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym_Pisarzowice.doc (40,50KB)

DOCWykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzeleczki przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym_Dobra.doc (46,50KB)

DOCWykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzeleczki przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu_Dobra.doc (42,50KB)