Przejdź do treści strony

Urząd Gminy Strzeleczki

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja publiczna

PDFCzas-na-rower-budowa-sciezek-pieszo-rowerowych-w-aglomeracji-opolskiej-2.pdf
 

6 września 2001 r. Sejm uchwalił USTAWĘ o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr112, poz. 1198). Ustawa ta określa, które podmioty są zobowiązane do udostępniania informacji dotyczących spraw publicznych ( art. 4) oraz ustala zasady oraz tryb udostępniania tych informacji. Zgodnie z ustawą, do udostępniania informacji publicznej zobowiązane są :

1) organy władzy publicznej,
2) organy samorządów gospodarczych i zawodowych,
3) podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa,
4) podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne albo osoby prawne samorządu terytorialnego oraz podmioty reprezentujące inne państwowe jednostki organizacyjne albo jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego,
5) podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentw.

17 maja 2002 r. zostało przyjęte rozporządzenie MSWiW w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej ( Dz.U. Nr 67, poz. 619), które określa m.in. strukturę, zakres publikowanych informacji i mechanizmy działania serwisów internetowych BIP.

Wszystkie gminy są zobowiązane prowadzić podmiotowe strony BIP.

Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Strzeleczki znajduje się pod adresem:
www.bip.strzeleczki.pl

Metryczka
 • wytworzono:
  16-01-2012
  przez: Jarosław Sejnowski
 • opublikowano:
  16-01-2012 10:14
  przez: Jarosław Sejnowski
 • zmodyfikowano:
  20-02-2020 11:23
  przez: Anna Muzykant
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Strzeleczki
  odwiedzin: 12488
Dane jednostki:

Urząd Gminy Strzeleczki
47-364 Strzeleczki
ul. Rynek 4
NIP: 1990090013 REGON: 531413107

Dane kontaktowe:

tel.: 77 407 66 60
fax: 77 407 66 61
e-mail: ug@strzeleczki.pl
strona www: